Třebovák  provozním ředitelem ČD Cargo                  

Společnost ČD Cargo, a.s. je dceřinou společností Českých drah, a.s. pro nákladní dopravu, zřízená od 1. prosince 2007. Jde o největšího českého železničního nákladního dopravce, který zajišťuje přepravy průmyslových a zemědělských komodit, surovin, paliv a pohonných hmot, kontejnerů i nadměrných nákladů. Také poskytuje pronájem nákladních vozů, vlečkové a další přepravní služby. Řadí se mezi pět největších železničních společností v Evropské unii. V současné době má ČD Cargo cca 9 500 zaměstnanců a dosahuje tržeb cca 15 miliard Kč ročně. Provozním ředitelem společnosti je od letošního roku Třebovák  PhDr. Jiří Špička. Řídí více než  9 000 zaměstnanců na generálním ředitelství ČD Cargo a také v jednotlivých provozních jednotkách (Ústí nad Labem, Plzeň, České Budějovice, Praha, Nymburk, Česká Třebová, Olomouc, Brno, Ostrava) a ještě ve Střediscích oprav kolejových vozidel (Ústí nad Labem, České Budějovice a Ostrava).

 

PhDr. Jiří Špička

 

PhDr. Jiří Špička se narodil 1. května 1962 v železničářské rodině.  Děda i otec byli strojvedoucí.  Ve svém rodišti absolvoval Střední průmyslovou školu železniční – obor Doprava a přeprava.  Po maturitě nastoupil v Hoštejně jako signalista, později jako výpravčí. Potom pracoval v ekonomické sféře, na deset let se s dráhou rozloučil. V roce 1994 se vrátil na České dráhy na Obchodně provozní ředitelství v České Třebové.
Po jeho zrušení pracoval v oblasti zásobování a poté jako obchodní ředitel ve firmě Jevimetal, pak opět na ČD. Zájem o psychologii přivedl Jiřího Špičku nejdříve na Filosofickou fakultu UP v Olomouci a  také na Dopravní vzdělávací institut – tehdy zbrusu novou dceřinou společnost ČD, které pomáhal od jejího rozjezdu. A úspěšně. Institut se spolu s dalšími zájemci ucházel o evropské finanční prostředky. Projekt za 32 milionů korun se týkal řešení dalšího uplatnění zaměstnanců propouštěných v rámci restrukturalizace firem. Dalším úkolem Dr. Jiřího Špičky bylo zřízení jediného vzdělávacího střediska v rámci DVI, které se nachází v České Třebové. Řídil jeho rekonstrukci a dnes se tam nachází 70 ubytovacích míst, čtyři velké učebny, je zajištěno i stravování. Středisko je určeno pro vzdělávání především provozních zaměstnanců (strojvedoucí, výpravčí, vozmistři). Nejčastěji tam probíhá výuka nových strojvedoucích pro ČD i ČD Cargo, ale i přeškolovací kurzy strojvedoucích, vozmistrů, výpravčích. Po dobudování střediska zajišťoval Jiří Špička provoz, ekonomiku a všechno, co s jeho fungováním souvisí. Od října 2010 najdeme Jiřího Špičku v nové pozici provozního ředitele a člena Představenstva
ČD Cargo, a. s.  Je to pro něho nová výzva. Jeho zkušenosti tvoří velmi dobrou kombinaci: zná ekonomiku, vyzná se v obchodních oblastech i v provozu. Jako člen představenstva může tedy objektivně posuzovat všechny úseky odděleně i jejich vzájemnou provázanost – organizační, ekonomickou, obchodní a především tu základní - lidskou.

ROZHOVOR

 
Jste v nové vysoké funkci, s mnoha úkoly a velkou odpovědností.  Které své úkoly považujete za nejdůležitější?
Zásadním úkolem je příprava podnikatelského plánu a v té souvislosti především realizace úsporných opatření v oblasti čerpání  nákladů. Tato opatření budou samozřejmě zaměřena především do oblasti nákladů za použití dopravní cesty, nákladů na trakční naftu a energii i osobních nákladů s očekávaným dopadem do počtu zaměstnanců. Již jsem avizoval provedení některých racionalizačních kroků v oblasti provozního úseku, které se promítnou do úspory počtu zaměstnanců centrály. Zadal jsem také analýzy smluv na pronájmy vozů. Na jejich základě budou vypovězeny ty smlouvy, které jsou ekonomicky nevýhodné. O takto získané finance bude navýšen plán na opravy a revize vlastních vozů.
 
S příchodem nového vedení společnosti  ČD Cargo se jistě očekávají změny předchozího stavu, ekonomické zlepšení. Máte již nějaké představy, jistě nelze pořád jen škrtat a propouštět.
Po mém nástupu na Cargo mě nejvíc zajímalo, proč není firma v černých číslech, proč nefunguje lépe. Chci to změnit: zvláště v oblasti obchodní nejsou některé smlouvy o přepravách úplně akceptovatelné, stejně jako některé smlouvy na pronájem a opravy vozidel.
Jsem také rozhodnutý zásadně změnit situaci v provozu. Jak víme, vlaky jezdí podle jízdního řádu. V osobní dopravě to funguje, ale v nákladní je tomu jinak. U Carga jen 30 - 40 % vlaků jezdí podle grafikonu, zbytek jede „ad hoc“, přeprava zboží se zajišťuje operativně. A to představuje nemalé vícenáklady. Tam je prostor, kde by bylo možné peníze ušetřit. Chci ten poměr mezi pravidelnými a operativně zavedenými vlaky změnit.
 
Co tedy podle vašeho názoru nejvíce chybí Cargu k uspokojení potřeb zákazníků? Stačí ČD Cargo technickou vybaveností na potřeby přepravců?
Dostatek vagonů, včasné doručování zakázek, to znamená přistavení vagonů k nakládce a vykládce v předem domluvených termínech. Stav vozového parku však není příliš dobrý. Společnost má celkem asi 28 tisíc vozů, z toho je jen 19 tisíc provozních, ostatní vozy jsou buď v opravě, nebo čekají na pravidelné revize. Důvodem jsou převážně chybějící finance.
 
A naopak: na čem může společnost ČD Cargo stavět?
Stavět se dá určitě na lidech. V provozu, v dispečerských aparátech, máme vynikající odborníky. Myslím si, že bychom si měli vážit těch tak říkajíc „starých nádražáků“, kteří pracují pro firmu i srdcem, zatímco o „železničářském srdci“ některých mladých lidí z nově nastupující generace tak úplně přesvědčený nejsem. To mohu potvrdit přístupem některých absolventů kurzů na strojvedoucí, konaných ve vzdělávacím středisku v České Třebové. Někdy to vypadá, že se chopili příležitosti, aniž by měli k profesi např. strojvedoucího vztah, je to konec konců slušně placená funkce, ale osobní vztah k této práci jim chybí.  I proto si myslím, že bychom si měli vážit těch, kteří již dráze věnovali léta svého života, a těm vytvořit takové podmínky, aby se cítili spokojeni. Všechno ovšem musí být v rámci ekonomiky, tedy toho, na co firma má finanční prostředky.
 
Připravujete výraznější změny v personální oblasti?
Po odborné stránce vzhledem ke specifikám železniční dopravy je personální stav v mém úseku na dobré úrovni. Útvary jako operativní řízení, organizace dopravy, technologie, údržba a opravy kolejových vozidel jsou obsazeny převážně kvalitními odborníky. Počítám však se zeštíhlením řídícího aparátu provozu na základě úsporných opatření v rámci podnikatelského plánu na rok 2011. Někteří vedoucí zaměstnanci si přitom stále neuvědomují svoji roli manažera, tj. např. aby zajišťovali vyšší efektivnost své práce, znali styl moderního řízení lidí, komunikace, stanovování cílů, delegování úkolů, aby uměli řešit nepříjemné situace atd.
 
ČD Cargo má také pracoviště v České Třebové na náměstí Jana PerneraBudova dostala nedávno nový kabát a ví o ní tedy prakticky každý Třebovák. Jaký má význam v rámci celé společnosti ČD Cargo?   
 
V České Třebové sídlí provozní jednotka ČD Cargo, jedna z devíti v rámci celé České republiky.  Jejím ředitelem je Bc. Miloš Mazura. V budově  sídlí  také centrální dispečerské pracoviště, které řídí Třebovák Bohumil Kratochvíl. Zde se organizuje provoz nákladních vlaků dopravce ČD Cargo, v souladu s potřebami zákazníků, zejména s ohledem na včasnost přeprav, hospodaření s lokomotivními náležitostmi.  V případě mimořádností se rozhoduje na základě obchodních zájmů společnosti o prioritách v nákladní dopravě. Plní tedy roli dispečinku dopravce a úzce spolupracuje s dispečerským aparátem ČD, a.s. K vlastnímu řízení provozní práce je využíván informační systém operativního řízení.  
 
Je pravda, že se z České Třebové vlastně ovládá celá síť?
V důsledku přibývajícího počtu zákazníků, kteří využívají výhod ucelených vlaků bez předem plánovitě přidělené pravidelné trasy, roste i počet požadavků na přidělení dopravní kapacity a tras vlaků ve zkrácených termínech ad hoc. Pro vyřizování požadavků byl provozovatelem dráhy zaveden informační systém KADR. Jeho prostřednictvím je dopravní kapacita a trasa vlaku přidělována.  Dispečerský systém podává ucelené informace v reálném čase nejen o vlaku, ale i lokomotivních četách, lokomotivách, pohybu vlaku. Z dispečerského centra v České Třebové je z toho pohledu ovládána celá síť. Systémy patří k evropské špičce. Dnes probíhá příprava modernizace v rámci projektu PROBIS, tedy sjednocování všech informačních systémů do jednoho v rámci České republiky.
 
Děkuji za rozhovor                                                                                                                                   Milan Mikolecký