V Rudolticích má být další TESCO a AVEX                       

Mezi záměry pro posouzení vlivu na životní prostředí a na úřední desce Pardubického kraje se nyní objevil nový záměr na "Obchodně společenské centrum, Rudoltice". Ze záměru uvádím stručný výtah        
              
Vzhledem k tomu že jde  o skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu  tak tento záměr  spadá pod
působnost orgánu příslušného kraje, tj. Pardubického kraje.
 
Kapacita (rozsah) záměru
                                                                                   Tesco                Avex               celkem
Základní rozměry objektu- zastavěná plocha            5216 m2            4500 m2           9716 m2                        
Prodejní plocha                                                         2927 m2            3000 m2           5927 m2               
Obestavěný prostor                                                    43920 m3          25200 m3         69120 m3          
Celkový počet parkovacích stání                               149                    145                  294                              
Celkový počet zaměstnanců                                      100                     50                    150    
 

 Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Obchodně společenské centrum je umístěno na východním okraji obce Rudoltice při státní silnici I/43 Lanškroun – Svitavy. Obchodně-společenské centrum je plánováno nedaleko stávající bytové zástavby - Zámecká hora.
Záměrem je výstavba novostavby obchodně-společenského centra v Rudolticích. Půjde o propojení dvou typů velkých prodejen nabízející výběr potravinářského i nepotravinářského zboží. Zájmové území se nachází na východním okraji obce Rudoltice při státní silnici I/43 Lanškroun – Svitavy, respektive blízko cyklostezky Lanškroun – Česká Třebová. Stavba má jednoduchý tvar jak půdorysně, tak i vzhledově. Hlavní akcent je kladen na vstupní prostory tvořené dominujícími prosvětlenými skleněnými plochami.  Vhodnost zvoleného stanoviště je dána polohou vůči obci Rudoltice a městu Lanškrounu a snadným přístupem pro pěší, cyklisty a motorizované návštěvníky, včetně dostatečného počtu parkovacích míst. Stavba v daném území je z hlediska své struktury pro daný účel vhodná jak svým obsahem, tak architektonickým výrazem a ekonomickou návratností investice.
Půjde o propojení dvou typů velkých prodejen nabízejících reprezentativní výběr potravin i nepotravinářského zboží ve standardní jakosti. Sortiment je velmi široký: potraviny, drogerie, domácí potřeby, textil, hračky, papír  Je zastoupen úsek uzenin, lahůdek,pečiva, stejně jako úsek ovoce a zeleniny, chlazeného a mraženého zboží. Nedílnou součástí jsou i samoobslužné restaurace, občerstvení a bary. Průmyslového zboží, celého sortimentu stavebnin, nářadí a prodej zboží typu „ zahrada“. Součástí stavby je i její začlenění do dopravní a technické infrastruktury (dopravní napojení, inženýrské sítě, parkoviště, nádrž SHZ- poldr, reklamní poutač, sadové úpravy).

 

Etapizace výstavby
Celá stavba bude pravděpodobně realizována ve třech  dílčích etapách , tj.:
-          příprava území, přeložky, inženýrské sítě, komunikace a parkoviště
-          velkoprodejna potravinářského, nepotravinářského zboží
-          velkoprodejna průmyslového zboží, stavebnin, zahrady a dokončovací práce celého areálu

 

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení:         01/2011
Předpokládaný termín dokončení:     10/2011