Ustavující jednání zastupitelstva města  zvolilo  staronové vedení města, změny jsou jen ve složení rady města.  

Mezi 27 zastupiteli je 19 nových tváří a 17 zastupitelů pokračuje ve své funkci z předchozího období.  Nejstarším zastupitelem je Jiří Musílek, do jehož rukou složili  nově zvolení zastupitelé svůj slib. Vše proběhlo podle předpokladů bez rušivých vlivů a podle scénáře, který byl součástí koaliční smlouvy v důstojném prostředí malého sálu Kulturního centra. Zasedání mělo slavnostní charakter.  Slib  zastupitele složilo 26 zastupitelů, z jednání se omluvil Ing. Jan Carba, který bude slib skládat zvlášť na dalším prvním pracovním jednání, které se předpokládá na středu dne 8. prosince.  Hlavním bodem programu jednání byla volba nového starosty, místostarostů a rady města.  Volbu řídila šestičlenná volební komise, jejíž členy tvořili zástupci šesti volebních stran, které získaly v zastupitelstvu mandáty. Předsedou volební komise byl zvolen PaedDr. Zbyněk Slavík. Bylo určeno, že město povede starosta se dvěma místostarosty jako dosud a devítičlenná rada. V tajné volbě získal starosta Jaroslav Zedník 25 hlasů, místostarostka Ing. Jaromíra Žáčková  26 hlasů, místrostarosta Dobromil Keprt 24 hlasů.  Za další členy rady města byli dle výsledků koaličního ujednání volebních stran Nestraníci s podporou TOP 09, ČSSD a ODS navrženi  Mgr. Radim Kolář, Bohumír Nejedlý, Mgr. Stanislav Beneš, JUDr. Martin Netolický, Ing. Dalibor Zelený a Mgr. Jan Kopecký. Všichni byli zvoleni.  jako poslední usnesení, které bylo ještě schváleno bylo usnesení o zastupování starosty města v jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy nevykonává funkci. V takovém případě bude starostu zastupovat I. místostarosta Ing. Jaromíra Žáčková, v případě její nepřítomnosti nebo v době, kdyby nevykonávala svou funkci bude zastupovat II. místostarosta Dobromil Keprt.  
 

Nově zvolená rada města Česká Třebová na léta 2010 – 2014                                                                                          

Starosta města Jaroslav Zedník (Nestraníci)
Místostarostové Ing. Jaromíra Žáčková (ČSSD) Dobromil Keprt (Nestraníci)
Členové rady města Mgr. Stanislav Beneš (Nestraníci) Bohumír Nejedlý (Nestraníci) Mgr. Radim Kolář (Nestraníci)
JUDr. Martin Netolický (ČSSD)  Dalibor Zelený (ČSSD)  Josef Kopecký (ODS)

Fotografie z ustavujícího jednání zastupitelstva města (Foto Mgr. Milan Mikolecký)                                                         

Volba starosty
Předseda volební komise PaedDr. Zbyněk Slavík vyhlašuje výsledek volby starosty - Starosta znovu získává závěsný odznak.
         Dole. Blahopřání nově zvolený členům rady města

blahopřání z Agrate Brianza přišlo ihned po volbě: Před ukončením jednání  byla zastupitelům přečtena gratulace  představitelů partnerského města Agrate Brianza (kterou v kopii  uvádím na závěr):