V pátek 19. listopadu 2010 se v podvečerních hodinách opět zaplnily nově zrekonstruované prostory Národního domu milovníky tance. Na ukončenou tanečních kurzů, již tradičně pořádaných manželi Krškovými, se zde konal závěrečný věneček.
Moderování večera se jako každoročně ujal taneční mistr Jan Bílek z Ústí nad Orlicí, za spolupráce své partnerky Martiny Syrové. Sál se zaplnil množstvím rodičů, prarodičů, sourozenců, ale i starších kamarádů, někdejších Bílkových žáků. Vždyť mezi ně lze právem zařadit i řadu rodičů letošních žáků kurzů. Všichni přítomní s velkým zájmem přihlíželi již tradičnímu nástupu žáků, oblíbená byla i následující taneční série pro rodiče a všechny hosty žáků. Po těchto úvodních ceremoniích již mohlo bujaré veselí směle začít. K tanci a poslechu vyhrávala již osvědčená kapela Combo 2 z Litomyšle pod vedením pana Jiřího Mikysky. Oblíbené melodie doprovázela zpěvem  paní Iva Kolářová.
Všichni přítomní si mohli v průběhu večera připomenout snad všechny známé tance, samozřejmě klasické, došlo však  i  na ty modernější. Spokojené úsměvy na tvářích přítomných  svědčily o tom, že se akce líbí. A tak nezbývá, než poděkovat všem pořadatelům, bez jejichž pomoci by taneční na této úrovni nebylo možno uspořádat a také samozřejmě provozovateli Národního domu, firmě Drumel & Co., za poskytnutí zdejších prostor a zajištění bezchybné obsluhy po dobu pořádání celých tanečních kurzů. Ty letošní skončily. A tak  již teď  se všichni „tancechtiví“ obyvatelé našeho města mohou těšit  na  ty příští, které se uskuteční na podzim roku následujícího.                                                                                                                                                   Martin Šebela