Pozvánka na akce ZUŠ v prosinci 2010                                  
Římskokatoliská farnost – děkanství Česká Třebová a Základní umělecká škola v České Třebové pořádají
Adventní koncert

Sobota 11. prosince 2010 v 18.00 hod., kostel sv. Jakuba v České Třebové, vstupné dobrovolné
Účinkují: Žáci a učitelé ZUŠ a další hosté. 
 
 Předvánoční koncert ZUŠ  Č.Třebová

V úterý 14. prosince 2010  v 18.00 hod. se uskuteční ve Velkém sále Kulturního centra v Č.Třebové tradiční předvánoční koncert Základní umělecké školy v České Třebové. V bohatém programu bude možno vyslechnout žáky všech oddělení hudebního oboru, včetně houslového souboru, školního smyčcového orchestru a tanečního orchestru, představí se žákyně tanečního oboru. Vstupné dobrovolné.
 
Římskokatoliská farnost – děkanství Česká Třebová
Komorní orchestr Jar. Kociana a smíšený pěvecký sbor Bendl v České Třebové   
 
Rybova Česká mše vánoční 

Na pátek 17. prosince 2010 v 18.00 hod. připravuje Komorní orchestr J.Kociana s dirigentem MgA. Bohuslavem Mimrou, smíšeným pěveckým sborem BENDL se sbormistrem Mgr. Josefem Menšíkem,  Vánoční koncert, na kterém bude provedena Česká mše vánoční Jana Jakuby Ryby. Sólisté: Jana Ženková – soprán, Helena Nerudová – alt, František Mikeš – tenor, František Čech – bas. Varhany: Blanka Poukarová. Koncert se uskuteční v kostele sv. Jakuba v České Třebové. Vstupné 80,- Kč.
                          
Základní umělecká škola a Komorní orchestr Jaroslava Kociana děkují všem svým věrným posluchačům, rodičům i ostatním dobrým lidem  za jejich přízeň a přejí příjemné prožití svátků vánočních, mnoho štěstí a zdraví v novém roce 2011.
Za všechny zaměstnance ZUŠ a členy KOJK  MgA. Bohuslav Mimra