Ordinace není jen místnost k lékařskému vyšetření
a instalace není jen technické vybavení budovy

Zprávy z Evangelické církve

 

Českotřebovští evangelíci se v neděli 17. října 2010 zúčastnili ordinace v evangelickém kostele v Novém Městě na Moravě. V Evangelické církvi znamená ordinace pověření některých jejich členů, mužů i žen, aby se s využitím svých obdarování a s podporou celého společenství soustředěně věnovali kázání Božího slova a Kristových svátostí.
Českotřebovští se na tuto slavnost vypravili proto, že mezi sedmi ordinovanými faráři a farářkami byla i farářka českotřebovského sboru Debora Hurtová. Ordinační akt vedl synodní senior Českobratrské církve evangelické Joel Ruml.
 
V neděli 14. listopadu 2010 v 15 hodin se pak v českotřebovském evangelickém kostele na Trávníku konala instalace farářky Debory Hurtové. Instalací se evangelíků rozumí uvedení kazatele do služby v konkrétním sboru. Instalační akt vedl senior chrudimského seniorátu Miloš Hűbner a zároveň i při těchto bohoslužbách pověřil staršovstvo zdejšího sboru. Na slavnostní bohoslužby přijelo mnoho hostů a přátel z blízkého okolí i z větší dálky. Přítomni byli kolegové českotřebovské farářky z chrudimského seniorátu, ale i kolegové a přátelé nebo farníci ze sborů, ke kterým má farářka Hurtová vztah nebo v nich působila. Dále mezi hosty nechyběli zástupci z ostatních českotřebovských církví a pozvání na instalaci přijala i českotřebovská místostarostka paní Ing. Jaromíra Žáčková.
Instalace proběhla v přátelském a nadějném duchu. Kostel na Trávníku byl zase jednou naplněn k prasknutí a při následném pohoštění fara takřka praskala ve švech.    
Josef Němeček, foto Benjamín Skála