Představujeme EVROSERVIS  (a Jana Jasanského)          

Firma Evroservis by nevznikla bez Jana Jasanského. jeho podnikatelské aktivity jsou různorodí a stojí za rozhovor:       

Jak jste se dostal k podnikání ?  Po střední škole jsem měl ambice pracovat u policie, kam jsem se také hlásil. Pracoval jsem ve firmě, zabývající se zpracováním plastů nejdříve na pozici lisaře, pak jsem dostal nabídku od ředitele společnosti, povýšit na místo  referenta marketingu. To nasměrovalo svůj život jiným směrem. Vzhledem k potřebě řešit jiné problémy ve firmě, jsem začal řídit kooperace výroby, po několika letech také nákup a nakonec celou logistiku dopravy a skladů. Po 7 letech jsem společnost opustil a začal se aktivně věnovat svému koníčku, který mě nakonec začal živit

O jakém koníčku to mluvíte?  - mluvím o práci s kamerou a také stříhání videa. Než jsem odešel „od plastů“, externě jsem spolupracoval s Ludkěm Petrášem, od kterého jsem také čerpal řadu zkušeností. A to nejen v oblasti videa, ale i fotografie a práce s grafickými programy. Nastoupil jsem do společnosti EVRO-FOTO-VIDEO jako pracovník videostudia a začal rozšiřovat nabídku firmy. Postupem času jsem začal pomáhat také s dalšími činnostmi ve firmě, až jsem dostal přímou nabídku na založení společné firmy a úzké spolupráce nás dvou, která by byla jinak hodnocena, než v rovině zaměstnavatel – zaměstnanec. Tak vznikla na jaře v roce 2006 společnost EVROservis.cz, která měla za cíl převzít veškeré aktivity.

Nyní jste jste jediným majitelem firmy EVROservis.cz. Rok poté, co jsme spolu začali podnikat a půl roku poté, co jsme společně otevřeli provozovnu U TYGRA, byl nucen společník ze zdravotních důvodů odstoupit. Tehdy jsem se rozhodoval, zda-li pokračovat s podnikáním, nebo všechny aktivity ukončit. Převládala ve mně touha pokračovat, kterou ještě podpořila má manželka. Rozšířili jsme aktivity, zaměstnali jsme další pracovníky a začali o sobě dávat vědět.

Co všechno vaše společnost nabízí?  Širokou škálu činností: videoslužby, videoprojekce, grafické práce, webové a internetové služby, reklamní činnost, fotopráce a řadu dalších. Někteří se mě ptají, jak to všechno můžeme stíhat. Toto je výčet prací a služeb, které jsme schopni jako společnost zajistit. Ne všechny činnosti děláme každý den. Naše nabídka je široká a tím jsme schopni zajistit si přísun práce i v době, kdy se poptávka na trhu mění každý den. Mimo to se zabývám obchodní činností a také externě pracuji pro Kulturní centrum jako zvukař, osvětlovač, technik. Spolupracuji při pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí. Jsem rád mezi lidmi a vyhledávám společnost. Někdy se lidé diví, kde všude je mě vidět a ptají se mě, jestli se občas nepotkávám .....

Zajišťujete pro Město Česká Třebová také informační brožuru. Bohužel to v tuto chvíli již neplatí. Je to čerstvá informace a já nyní musím vysvětlovat našim obchodním partnerům, proč nejsme schopni jim zajistit inzerci v následující ročence. Po letech opět město vyhlásilo výběrové řízení na vydavatele ročenky. Naše společnost podala nabídku, ale v tu chvíli jsem netušil, že do výběrového řízení také podá nabídku občanské sdružení v čele s předsedou, který byl ve stejnou dobu mým zaměstnancem a jedním ze členů, který byl donedávna mým zaměstnancem. Vzhledem ke skutečnosti, že oba znali moji taktiku a hlavně cenovou relaci, s kterou do výběrového řízení půjdu, nebylo těžké si zajistit snadné vítězství, když nejvyšším hodnotícím procentem byla cena. Naštěstí byl zaměstnanec „natolik uznalý“, že když se dozvěděl o získání zakázky, přinesl mi za tři dny výpověď dohodou a ze společnosti odešel. V tuto chvíli má naše společnost dostatek jiných zakázek a bude se věnovat jejím plněním.

Na vašich webových stránkách prezentujete spolupráci se zpravodajstvím TV NOVA. K této spolupráci jsem se dostal před třemi lety díky Jiřímu Flídrovi, který pro pardubickou redakci zajišťoval natáčení reportáží v našem okolí. Pomyslně jsem převzal jeho funkci a  nyní vyjíždím s kamerou vždy, kdy potřebují zdokumentovat nějakou událost (nehoda, požár, katastrofa), která si vyžaduje bezodkladné natáčení. Jednoduše řečeno, než přijedou z Pardubic, už by mohlo být „po všem“. Díky této spolupráci s redaktory a také záchranáři, policisty, hasiči se mi rozšířil obzor a nyní spolupracuji na výrobě informačních a instruktážních dokumentů. Lidé si myslí, že vidím jenom ty hrozné věci, kterými nás denně zpravodajství zásobuje, ale dostanu se také k událostem se šťastným koncem.

Jak k tomu všemu pasuje kavárna?  Nynější označení kavárnička vzniklo až postupem času. Na začátku jsme to pojmenovali jen U TYGRA. Čekali jsme, kam si nás lidé zařadí sami. Od samého vzniku ji využíváme jako místo pro setkání s našimi zákazníky, dodavateli. Na součastném stavu kavárny a pestrosti nabídky má největší zásluhu moje žena Marta, která se o ní stará a zajišťuje provozní věci. Já pouze vypomáhám s tím, o co mě požádá. Snaží se, abychom se odlišovali od jiných provozoven podobného typu a tím se stali pro návštěvníky zajímavými. Jsme připraveni i na ty nejmenší návštěvníky, protože sami máme malé děti, které bereme do kavárny sebou.

Co plánujete na nejbližší dobu? Nikdy přesně nevím, co budu dělat zítra. Jednotlivé položky úkolů se mi v diáři přesouvají každou chvíli. Třídím si je podle priorit a podle toho k nim také přistupuji. V nejbližších dnech musím dokončit několik kalendářů, sestříhat svatební obřad, vytisknout nové nabídkové lístky ´do tygra´, které připravila manželka. Připravím polep auta a začnu pracovat na nových webových stránkách pro zdejší firmu. Mezi tím uskutečním řadu jednání a návštěv. Jsou přede mnou také akce „ZA VODOU“ a v Národním domě, kterých se aktivně účastním.  Když však potřebuji odpočinek, všeho nechám a pospíchám za rodinou. Ta je tou největší motivací, proč to všechno dělám.

Jan Jasanský, narodil se 16.února 1979. Trvale žije v České Třebové. Se svoji ženou Martou má dvě děti, Aničku (2) a Terezku (3 měsíce). Vystudoval střední školu dopravní v ČT. V součastné době podniká, je majitelem společnosti EVROservis.cz a se svoji ženou provozují Kavárničku U TYGRA.                                                                                     RE