KABELOVÁ TELEVIZE CZ aktuálně informuje :

 

1.)    Naše společnost KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o. provozuje sítě kabelových televizí celkem ve 20-ti lokalitách na území České republiky pro celkový počet 21.000 abonentů a 6500 uživatelů internetu. Z tohoto důvodu kromě investic do nejmodernějších technologií investujeme do zkvalitňování servisního zázemí a péče o zákazníky. Občas se setkáváme s informací, že někdo není spokojený s kvalitou poskytované služby. I když největší procento závad se vyskytuje v soukromých  bytových rozvodech u zákazníka, je nutné každý takový případ nahlásit na servisní linku. Poruchy u zákazníků, které nejsou nahlášeny a nevíme o nich, logicky nemůžeme řešit. Ve vlastní zájmu proto neotálejte s nahlášením poruchy, naše servisní skupiny jsou tu pro vás! Na servisní tel.lince č. 848 800 858 v současné době pracuje ( nejen pro naši společnost )  15 operátorů, kteří profesionálně odbavují veškeré telefonní hovory a předávají servisní procesy příslušným servisním skupinám. Každý nahlášený případ je pečlivě zaznamenán a sledován po celou dobu řešení. Po odstranění poruchy operátoři ze servisní linky telefonicky ověřují u zákazníka, zda je porucha skutečně odstraněna a jestli je zákazník s kvalitou poskytovaných služeb již spokojen. Využívejte proto servisní linky 848 800 858 , která je zpoplatněna pro příchozí hovory z celé ČR jako místní hovor.

 

2.)    V uplynulých třech měsících tohoto roku byl na síti kabelové televize v České Třebové testován nový přenosový datový systém ve standardu DOCSIS 3.0 . Přínosem tohoto systému je skutečnost, že umožní pro naše zákazníky poskytovat internetové služby s výrazně vyšší přenosovou rychlostí. Podmínkou je výměna stávajícího modemu . Testování přenosové kapacity sítě a funkčnost nového datového systému byla ověřována na sídlišti Lhotka, na Křibě, v ulici Semanínské, Riegrově a Nádražní. Měření přenosové rychlosti probíhalo v dopoledních hodinách a naměřené hodnoty ve všech lokalitách přesahovaly 72 Mbit/s. Z důvodu dalšího navýšení přenosové kapacity kabelové televizní sítě pro internet bude v nejbližší době provedena změna kanálového řazení programů digitální televize u programu České televize. Analogového příjmu se tato změna netýká. U digitálního příjmu dojde k přeladění SET TOP BOXů na novou frekvenci. Tato změna bude předem oznámena ve vysílání OIK včetně nezbytných souvislostí.

 

3.)    Optická síť MEWOS se v České Třebové v průběhu měsíce října rozšířila o dalších cca 600 000 m optických vláken. Na optickou síť MEWOS je nově připojeno sídlo společnosti Eko-Bi s.r.o. v Semanínské ulici i Ski areál Peklák, kde budou moci lyžaři s výhodou využívat v turniketech nový typ  Městské karty. Dále je optická síť MEWOS k dnešnímu dni zavedena na všechna sídliště ve městě, kde v následujícím období připravujeme postupné přepojování našich zákazníků na optickou síť MEWOS.  Předpokládáme, že zřizovací poplatek nebude vybírán u abonentů, kteří využívají internet od KABELOVÉ TELEVIZE CZ s.r.o. více jak 3 roky.        

 

4.)    Telefonování a videotelefonie po kabelové televizi v České Třebové je provozně odzkoušeno a v říjnu byl po dobu 7 dnů testován zahraniční provoz našich videotelefonů mezi Českou Třebovou a Hong Kongem.  Kvalita zvuku i obrazu při telefonování byla na vynikající úrovni a skutečnost, že hovory v celkové délce několika hodin byly mezi těmito destinacemi skutečně ( dle předloženého vyúčtování ) naprosto zdarma, zní jako příběh z říše snů.

 

5.)    Zaměstnanci KABELOVÉ TELEVIZE CZ s.r.o. přejí všem svým abonentům hezké prožití vánočních svátků, splnění většiny svých snů  a vše nejlepší v novém  roce 2011.

            

                                                                                    Ervin Wacník – jednatel