V úterý 2. listopadu podvečer se v městské knihovně konala (poměrně nečekaně, akce nebyla nikde plakátována) velká slavnost. Pod patronátem Města Česká Třebová a Městské knihovny  zde byla slavnostně pokřtěna nová publikace "Parnická textilní továrna", kterou vydalo v minulém měsíci orlickoústecké nakladatelství OFTIS  za podpory Města a také firmy DAS Jarmila Dlouhá.   Na úvod se konalo hudební vystoupení dua příčných fléten, na které zahrály Mgr. Milada Hamplová a Pavla Strouhalová, úvodní slovo a autorovi nové publikace pronesla Bc. Zuzana Vondrová.  Kniha pojednává o historii osudech lidí a významných osobností  parnické textilní továrny i o jejím smutném konci. Parnická textilka byla mnoho desítek let byla důležitým  průmyslovým závodem našeho města. Krátce vystoupil i starosta Jaroslav Zedník, který se stal kmotrem nové publikace, také proto, že sám (do roku 1992) v této textilce sedm let pracoval. Poděkoval Martinu Šebelovi za jeho systematickou práci mapující historii České Třebové. Díky jeho sběratelské činnosti byla zachráněna spousta nenahraditelných historických dokumentů, fotografií a artefaktů.  Ukázku z nové knihy  popisující těžký život dělníků v parnické textilce pak přečetl Ing. Otokar Dobrovský. Děkoval také sám autor, Martin Šebela, a to všem, kteří pomáhali a spolupracovali. Pak už se jen hledalo vychlazené šampaňské.  Nová knížka byla pokřtěna z rukou starosty Jaroslava Zedníka několika kapkami pěnivého moku. Šampaňským pak byly naplněny sklenice pro přípitek. Martin Šebela si připil se všemi, kteří měli na vydání a na křtu nové knížky největší zásluhu.  (mm)

Z úvodního slova Bc. Zuzany Vondrové
"Martin Šebela je třebovským rodákem a lze říct, že právě rodné město je pro něho vším, zabývá se jeho minulostí, současností a lhostejná mu samozřejmě není ani jeho budoucnost.
V dětství žil na sídlišti Křib, které se nachází blízko starých městských čtvrtí. Už tehdy se začal zajímat o historii a vše s ní spjaté. Vzorem mu byl jeho tatínek, do jehož hledáčku se historie dostávala také velmi často.
Hlavním zlomem a impulzem se pro něj staly roky 1977 a 78, kdy se Česká Třebová významně měnila. Tehdy totiž zmizela jedna z nejstarších městských částí – Trávník. Doprovázen dědou a tatínkem si prohlížel a fotografoval jednotlivé domy, které už za pár chvil zmizely v nenávratnu. Důležitou roli v jeho zájmu o dějiny české Třebové sehrál také moment, kdy mu byla věnována stará pohlednice českotřebovského nádraží. V té době mu bylo 14 let.
Od té doby se tedy zajímá o historii chalup a domů, jejich obyvatele, firmy, obchody, hostince, betlémy a také spolky, které v našem městě působily nebo ještě působí. Z velké části se pak jeho bádání zaměřuje na významné třebovské osobnosti. Martin Šebela při své práci čerpá poznatky ze starých fotografií, archivních materiálů, dobových tiskovin a také ze vzpomínek pamětníků. Jeho osobním cílem je připomenout minulost jak lidem, kteří ji zažili, tak mladším ročníkům a vyvolat v nich určitou touhu po poznání historie města, v němž žijí. 
Svým zájmem o doby minulé obohacuje také další občany České Třebové a okolí, protože píše články do regionálních periodik a vydává zajímavé knížky.Podílel se například na prvním i druhém vydání Toulek minulostí Českotřebovska, v roce 2006 vydal společně s tatínkem knížku Z betlemářské tradice České Třebové a zpracoval čtyřdílnou sérii Zmizelá Česká Třebová. Tato série je věnována objektům, které v našem městě stávaly, ale dnes už je tu nenajdeme. Za třetí část této série s názvem Ze Starého Trávníka mu byla udělena regionální Prémie Miroslava Ivanova za rok 2009, kterou udílí Klub autorů literatury faktu a Správa odkazu Egona Ervína Kische při Obci spisovatelů v Praze. Tuto cenu převzal letos v září.
Kniha, na jejíž počest se koná dnešní křest, má název Parnická textilní továrna a je 4. částí série Zmizelá Česká Třebová. Popudem k jejímu vzniku bylo výročí 160 let od zahájení textilní výroby v našem městě. Parnická textilní továrna po desítky let poskytovala zaměstnání tisícům občanům Třebové i okolí, dnes už je však opravdu minulostí. Byla výjimečná tím, že soustřeďovala veškeré provozy potřebné k výrobě tkanin. Martin Šebela v knížce popisuje historii celého závodu od jeho založení až po současnost, tedy jeho demolici. Kromě toho se věnuje životním osudům osobností, které jsou s továrnou spojeny a také dalším institucím a objektům, které s ní souvisí. Většina fotografií v knize pochází z jeho soukromého archivu....."