Zcela zaplněné prostory Národního domu hostily v pátek dne  29. října 2010 návštěvníky prodloužené tanečních kurzů, pořádaných tanečním mistrem  Janem Bílkem z Ústí nad Orlicí. Velké množství rodičů, babiček, sourozenců, ale i starších kamarádů přišlo povzbudit  své  nejbližší. Zdejší žáci si kromě  řady klasických, ale i novějších tanců užili i spoustu zábavy. Zpestřením večera bylo mezi žáky oblíbené, během tance prováděné,   „likvidování“ balónků a další obdobné soutěže. Během celého večera v sále panovala dobrá nálada a tančilo se až do nočních hodin. M. Šebela