Stěhování soch                                        

Zmínka v iČTZ 330/2010 (17.11.), že v Ústí nad Orlicí již něco podobného dělají, mě přiměla najít k tomu trochu více podrobností. S dovětkem, že Letopisy vydává ústecké Nakladatelství a tiskárna OFTIS.
„V Ústí nad Orlicí vypukl spor o umístění sochy sv. Floriána. Probudily se tak občas podřimující maloměstské vášně. Objevilo se také něco zrůdného. Občané nejsou rozdělováni podle názorů, ale podle toho, zda je ti Vyvolení zařadí mezi své vyvolené nebo nevyvolené, elitu nebo bahno, vzdělance nebo tupce, kulturní lidi nebo barbary, profesionály nebo amatéry. Vyslovené názory, které nejsou v souladu s názorem Vyvolených, mají smůlu, vždyť jen já první z prvních mohu…, mám… a smím… Ať už je výsledek jakýkoliv, někdo tu přeci jenom už prohrál.“
Tak začíná článek Radima Duška Snaha Sdružení Dešvenda o obnovení a restaurování soch, křížů a božích muk v obvodu města Ústí nad Orlicí. A pokračuje: „Mělo by tak dojít k obnovení sounáležitosti soch s místním pojmenováním (např. socha sv. Václava - U Václava, sv. Jana Nepomuckého - Svatojánské náměstí…)
Jak již bylo uvedeno, prvním počinem rozsáhlého projektu, ne tedy jakýmsi pouhým výkřikem do tmy, je oživení sochy sv. Floriána, hornorakouského mučedníka z města Emže, římského vojáka, který se obrátil na křesťanství a zemřel mučednickou smrtí v roce 304.
Socha původně stávala v úseku mezi bývalou Mlýnskou a Královéhradeckou ulicí před tzv. Kučerovou továrnou. Realizátorem sochy byl v roce 1852 místní tkadlec a sochař Jan Čípa, který pracoval na objednávku bratří Špindlerových, kteří vlastnili domek ve Floriánské, dnes Nygrínově ulici…“
Miloslav Kadrman pak upřesňuje, že to bylo na (tehdy) křižovatce ulic Pobřežní a Floriánské před Linhartovou hospodou (dnes U Malinů).
„V září 1924 při rozšiřování a dláždění křižovatky byla socha přemístěna přibližně o 100 m dál na nároží křižovatky ulic Mlýnské a Královéhradecké. Tam setrvala až do roku 1982, kdy musela ustoupit nově budovanému průtahu silnice I/14.
Potom odpočívala 22 let na starém hřbitově za kostelem, aby byla v roce 2003 nově instalována na prostranství mezi (novou) poštou a hasičskou zbrojnicí… Po umístění proběhla vášnivá diskuse o smysluplnosti akce. Brzy však utichla. V současnosti lze jen doufat, že Oušťáci si na Floriánka na novém místě zvyknou.“
Dalšímu osudu zde vzpomenutého sv. Jana Nepomuckého se věnuje rovněž Radim Dušek: „V Ústí nad Orlicí si Jan své neopakovatelné místo nalezl na prostoru, který po něm byl i pojmenován - Svatojánské (Jánské, Masarykovo, Jana Nepomuckého) náměstí, dnešní kruhový objezd před Hernychovou vilou (mj. sídlem Městského muzea)… Později byla umístěna vlevo ve směru Kyšperské ulice (u rohu Hernychovy továrny, budoucí Perly).
Socha byla v roce 1950 zachráněna před zničením přestěhování na Děkanský hřbitov u kostela Nanebevzetí Panny Marie…“
Proto bylo pro jeho reinstalaci vybráno místo s nímž je historicky spjata, na trávníku nad penzionem Quattro, mezi stromy kousek od kašny uměleckého kováře Františka Bečky.
Závěr Radima Duška nepotřebuje komentář: „Navrácení důstojnosti jakékoli soše, dílu našich předků, by mělo být více než dvacet let po pádu komunizmu samozřejmostí, stejně jako jejich návraty na původní místa. A není-li to možné, alespoň co možná nejblíže s kompoziční vyvážeností s okolím.“ 
Citováno z: Radim Dušek, Snaha Sdružení Dešvenda o obnovení a restaurování soch, křížů a božích muk v obvodu města Ústí nad Orlicí, in: Nové letopisy města Ústí nad Orlicí a jeho okolí č. 3/2003, s. 2-7; Miloslav Kadrman, O Svatým Floriánkovi, tamtéž č. 1-2/2006, s. 14; Radim Dušek, Dočká se ústecký barokní světec svého návratu?, tamtéž č. 1/2010, s. 29-30. Odtud jsou převzaty i obrázky. O Sdružení a symbolu více -dr-, Dešvenda, tamtéž č. 3/2001, s. 1-2.
Miloslav Renčín