V okolí Semanína vznikla nová naučná “Stezka ČSOP”.  Základní organizace ČSOP Podorlicko uspěla v grantovém řízení programu Blíž přírodě a získala tak na vybudování stezky částku 170 000Kč. Dílo bylo realizováno ve spolupráci se společností NET4GAS, která je generálním partnerem ČSOP a donátorem programu Blíž přírodě. Výroba stojanů, laviček a dalšího vybavení stezky byla zadána místní firmě Smyčkovi  Zahradní architektura. Ve spolupráci s Lesy České republiky vzniklo navíc na jednom za zastavení stezky odpočívadlo. Stezka ČSOP je 6 km dlouhá, má 10 stanovišť.  Jejich vizi připravil Ing. David Smyčka. Náplň stanovišť Stezky ČSOP má převážně přírodní tématiku, ale na každém stanovišti najdeme i texty věnované historii území.. Občanské sdružení Pro Semanín zajistilo i překlady textů na tabulích do angličtiny a němčiny. Grafické úpravy tabulí se ujal Ing. David Smyčka.
Začátek Stezky ČSOP je v parku na návsi obce Semanín, kde se na první adventní neděli konalo slavnostní otevření stezky za účasti hostů  Je zde umístěna přehledná mapka trasy. Mezi hosty byli zástupci ústředí ČSOP, Lesů ČR, obce Semanín včetně nové starostky obce JUDr. Marie Chalupové, oficiální zástupcem města byl radní Mgr. Stanislav Beneš, přijel i senátor Petr Šilar, velký příznivec českotřebovských ochránců přírody a  předseda  Euroregionu Glacensis Jiří Čepelka, a zástupce KČT Česká Třebová Rudolf Fibigar. Po projevech hostů byla  zástupcem obce Semanín a ústředí ČSOP  přestřižena páska a předsedkyně ZO ČSOP Podorlicko Věra Malátková převzala od zástupce ČSOP symbolický klíč k této stezce.   Ta bude přes zimu ještě uzamčena, ale na jaře bude jistě zajímavým cílem pro výlety do přírody. zavede nás tam, kde jsme třeba ještě nebyli a umožní prožít zajímavé zážitky. Doporučuji, aby si trasu stezky prošli s předstihem především učitelé základních škol,  aby mohli dokončenou práci  prozkoumat a nabídnout dětem pro výlety do okolní přírody, nebo zde přímo uskutečnit některé mimoškolní akce nebo projektové dny.  mohou s ezde seznámit např. s organismy, žijícími ve starých bučinách, smírčím křížem,  s tajuplným světem orchidejí. U semanínské kapličky přibližuje panel její historii. Zvláštním interaktivním stanovištěm je tzv. knajpoviště, což je systém otužovacích nádrží. Je umístěno v údolí Smraďoch na horním konci obce. Jiný stojan s informacemi sleduje geologii území a zdejší  štoly. Stezka  Vás zavede i do prostoru bývalé vojenské střelnice, který byl vyhlášena Významným krajinným prvkem a jeho část je dokonce i v systému chráněných území EU Natura.  Je velmi potěšitelné, že slavnostní otevření Stezky ČSOP v Semaníně mělo velkou účast veřejnosti. Účastníci setkání se rozdělili na dvě skupiny a prošli část připravené stezky s průvodci.  Ochránci přírody i aktivisté ze Semanína mohou být výsledky své celoroční práce spokojeni. Pro svůj regionu vykonali opravdu velký kus práce. (mm)

Navíc přidávám ještě fotoreportáž Mgr. Milany Soukupové z vycházky po Stezce ČSOP v okolí Semanína.