Českotřebovský deník 350/2010 (8.12.)                                 

Valná hromada Spolku gymnázia

Výbor Spolku Gymnázia Česká Třebová si dovoluje touto cestou popřát všem svým členům a příznivcům mnoho úspěchů  v práci i osobním životě v roce 2011 a současně vás pozvat na valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 10.února 2011 v 17.00 hodin v učebně biologie v budově Gymnázia Česká Třebová. Na programu budou kromě jiného i volby nového výboru.
Těšíme se na setkání se všemi příznivci gymnázia. Náměty a připomínky je možné zasílat na adresu  ředitelství gymnázia nebo e-mailem na: Jana.Sedlackova@gymnct.cz                                                                                        Jana Sedláčková, předsedkyně Spolku

 

Pátek 18.února 2011 ve 20 hodin
Discoples - 1.FC Rejlov pořádá discoples - sál SOŠ a SOU Skalka Č. Třebová
K tanci a poslechu hraje DJ Jarda Brejl.  Vstupné - 125Kč.
Předprodej: Restaurant Bohemia, tel.: 608 884 671 a Knihkupectví Paseka, tel.: 465 534 551
Losování velké tomboly - překvapení večera. Srdečně zvou pořadatelé
 
Video z Celoměstské akademie v Malé scéně 

Můžete si stáhnout na tomto odkazu  http://mesto-ct.cz/?page_id=1069. Jde o ukázky z jednotlivých vystoupení. Článek a fotoreportáž Martina Šebely z letošní akademie najdete  ZDE
 
Jako poslední  zřídila rada města sportovní komisi    

Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zřizuje SPORTOVNÍ KOMISI a jmenuje její členy v níže uvedením složení s účinností od 07.12.2010.
Brusenbauchová Hana
Gregar Jan
Jasanský Pavel
Jiroušková Jana, Mgr.
Kadlec Michal, Ing.
Kovář Jan, Mgr.
Kyncl Josef
Peterková Magdaléna, Mgr. ml.
Slavík Zbyněk, PaedDr.
Typl Martin
Vašina Lubomír
Členové komise jsou uvedeni stejně jako v usnesení rady města v abecedním pořadí, zatím nebyl určen předseda komise, měl by být zvolen až samotnými členy komise na prvním jednání uvedené komise. Takto bude  předseda komise jejími členy  respektován a jistě se to projeví pozitivně i v jejím dalším působení. 

 

Za vodu s i v novém roce připlatíme 

Rada města souhlasila na jednání dne 6. 12. 2010  se stanovením cen vodného a stočného pro obyvatele a ostatní odběratele od 1.1.2011 takto :
cena vodného v Kč za m3 bez DPH …………..…24,40 Kč
cena stočného v Kč za m3 bez DPH ………….…19,30 Kč
cena vody předané  v Kč za m3 bez DPH ………12,30 Kč
Podrobnější informace a zdůvodnění cenového opatření uvedeme v nejbližších dnech ve zprávě jednatele Vodárenské společnosti Česká Třebová, s.r.o.  Ing. Radoslava Budila.
 
Historická města bilancovala v Chrudimi 20 let svého rozvoje

 Chrudim  - V reprezentačním sále chrudimského muzea se uskutečnilo slavnostní setkání představitelů historických měst. Svou dvacetiletou existenci si zde připomínalo Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska je dobrovolná zájmová organizace sdružující více než dvě stovky obcí, na jejichž území jsou zachovány významné kulturní památky. Jeho činnost se soustředí na uchování, ochranu a trvalou využitelnost našeho kulturního dědictví. Sdružení popularizuje, zveřejňuje a propaguje význam a problémy památkové péče, pořádá semináře, odborné konference, výstavy i poznávací cesty. Za dvacet let své existence se stalo významným partnerem ministerstva kultury, bylo iniciátorem dodnes výborně fungujícího dotačního programu na podporu obnovy a zachování městských památkových rezervací a zón. Každoročně také vyhlašuje celostátního vítěze soutěže o nejlepší péči o takové území.
Za rok 2009 bylo vítězem vyhlášeno město Beroun, za které přebíral v dubnu letošního roku ve Španělském sále Pražského hradu cenu tehdejší starosta a současný ministr kultury Jiří Besser. Na včerejším setkání tak mohl prohlásit: „V dubnu jsem ještě z pozice starosty řekl, že bych si přál, aby do programů ministerstva kultury na obnovu památek šlo o 100 milionů korun víc. Dnes mohu z pozice ministra konstatovat, že se to podařilo a že tam je na rok 2011 víc o 106 milionů korun“.
Dlouholetým členem Sdružení byl jako starosta Moravské Třebové také hejtman Pardubického kraje Radko Martínek. Také on ocenil práci Sdružení a hlavně jednotlivých starostů. „Péče o památky a historii byla vždy moje láska. A v politice se jí můžete věnovat tím, že vynaložíte úsilí na jejich podporu“, uvedl ve svém vystoupení.
O tom, že činnost Sdružení má svůj smysl i výsledky, se můžeme přesvědčit všichni. Stačí se podívat na 20 let staré fotografie historických měst a porovnat je s dnešním stavem. Pak nám nezbývá než celé organizaci i jednotlivým starostům měst upřímně zatleskat. Milada Valečková, vedoucí oddělení kultury a památkové péče
 
NKÚ zkontroloval finanční prostředky určené na výstavbu pozemních komunikací

Cílem kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) zaměřené zejména na systém zabezpečení přípravy akcí a výběr akcí k realizaci v rámci ročních rozpočtů Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) v letech 2008–2010 bylo prověřit, zda došlo k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích kontrolních akcích (KA). Především v KA č. 06/36 a KA č. 07/04. Kontroloři zjistili, že přetrvávají nedostatky, na které již upozornili v předchozích kontrolních akcích.  
„Nesplněním usnesení vlády ČR z dubna 2006 a zastavením práce na dokončení GEPARD nemá Ministerstvo dopravy (MD) k dispozici materiál, který by určoval pořadí dopravních staveb zejména podle jejich společenské potřebnosti ve vazbě na reálné možnosti jejich financování. Ministerstvo také ponechalo v této oblasti velkou pravomoc Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a do průběhu přípravy akcí do schválení investičního záměru prakticky nezasahovalo. V důsledku toho ŘSD nemá stanoveny základní finanční, časové a věcné podmínky pro přípravu akcí,“ řekl prezident NKÚ František Dohnal. Nedostatečná koordinace přípravy akcí (která je až do doby zařazení příslušné akce do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury /SFDI/ financována z tzv. globálních položek rozpočtu SFDI) se zajištěním financování jejich následné stavební realizace neposkytuje podle kontrolorů záruku účelného a hospodárného vynakládání finančních prostředků státu. Dokončená příprava akcí nezaručuje, že tyto akce budou realizovány v uvažovaných termínech a finančních objemech. ŘSD v srpnu 2009 evidovalo investiční záměry 958 akcí schválených MD, z toho 246 akcí nebylo doposud zahájeno. „Ministerstvo dopravy neprokázalo, podle jakých kritérií byly akce zařazovány do Harmonogramu výstavby dopravní infrastruktury v letech 2008–2013, a tím i navrhovány a schvalovány k vlastní realizaci. Přitom připustilo, aby byl do harmonogramu zařazen velký počet akcí (týkajících se různých komunikací) bez odpovídající vazby na disponibilní finanční zdroje, čímž napomohlo vzniku současného stavu, kdy není možné všechny stavby v případě jejich stavební připravenosti realizovat v předpokládaných termínech. Rozestavěné úseky vážou prostředky i do dalších let. Realizace některých souvislých dopravních tahů je značně opožděna, důvodem je např. i nevypořádání majetkoprávních vztahů,“ uvedl prezident Dohnal. 
Ve schválených rozpočtech SFDI docházelo ke změnám, které byly prováděny meziročními převody prostředků a rozpočtovými opatřeními, jejichž zdůvodnění byla často jen obecná, neurčitá a v řadě případů obsahovala věcné chyby a rozpory. Těmito úpravami byla fakticky měněna struktura schváleného rozpočtu SFDI daná jmenovitým seznamem akcí, který je podle zákona součástí schváleného rozpočtu SFDI. Zjistili jsme, že v letech 2008–2009 téměř dvě třetiny finančního objemu zakázek (62,8 mld. Kč) získal úzký okruh firem buď samostatně, nebo v rámci sdružení. U 46 zakázek za celkem 13,2 mld. Kč byli pouze dva nebo dokonce jeden uchazeč,“ řekl Dohnal. Kontrola byla prováděna v období od prosince 2009 do července 2010. Kontrolováno bylo období od roku 2008 do doby ukončení kontroly, v případě věcných souvislostí i období předcházející. Kontrolovanými osobami byly  Ministerstvo dopravy, Státní fond dopravní infrastruktury a Ředitelství silnic a dálnic ČR. V jeho struktuře pak byly kontrolovány: generální ředitelství, závody Brno a Praha
Computershopcup 2010:Ústecký Skala team ztratil bod s řetovským Armatem!
Ústí n/O – Dalších patnáct zápasů dvanáctého ročníku bezkontaktního minihokejového turnaje Computer Shop Cup se odehrálo na místním zimním stadionu tento víkend. Ve skupině ,,A“ si ústecká Adba vyšlápla tentokrát na Pašáky Z Jehnědí a nedovolila jim ani skórovat. Celek TJ Sokol Libchavy nedal vůbec žádnou šanci Sokolíkům z Rokytnice a vysoko je rozstřílel. Kačeři Kerhartice ve vyrovnaném duelu o branku porazili rokytnické Medvědy a v pěkném a rychlém utkání skončil duel řetovského Armatu a ústeckého Skala teamu zaslouženou remízou. Skupinu  ,,B“ zahájila vítězná dohrávka Kaprů Dlouhoňovice nad ústeckým Oftisem, který se ale následně dočkal první výhry v soutěži nad celkem Třísky Oucmanice. Kunvaldští Slámožrouti v pátek přetnuli vítěznou sérii nováčka – Kaprů z Dlouhoňovic. Dobrou formu prokázala HC Líšnice, která lehce přehrála Buldoky z Velké Skrovnice. Se stejným soupeřem si bez větších problémů poradil ve svém druhém víkendovém vystoupení celek Slámožrouti Kunvald. V posledním duelu víkendu šťastně zdolali Žamberští Stilmat kanci HC Hornets Záměl. Ve skupině ,,C“ se řádně nesešel Ants Knapovec a inkasoval příděl od Turováků z Podlesí. Posílení Krajánci z Ústí nad Orlicí rozstříleli dosud vedoucí Olbenu z Lukavice. V duelu bezbodových se rozešli Bejci z Koldína smírně s celkem Rieter Tooling Hnátnice. Popeláři z Libchav udrželi neporazitelnost v těžkém utkání s Turováky z Podlesí a rozhození hráči Olbeny Lukavice podlehli v neděli dopoledne s chutí hrajícím Žralokům z Dolní Čermné. Ants Knapovec se v neděli sešel v lepší sestavě, přesto nestačil na hnátnický Rieter Tooling a opět vysoko podlehl.

Tabulka skupiny „A“:

1

Adba Ústí nad Orlicí

4

3 0 1

18 : 16

6 bodů

2

Kačeři Kerhartice

4

3 0 1

18 : 22

6 bodů

3

Skala team Ústí nad Orlicí

3

2 1 0

26 : 12

5 bodů

4

TJ Sokol Libchavy

3

2 0 1

17 : 11

4 body

5

Armat Řetová

3

1 2 0

18 : 12

4 body

6

Pašáci Jehnědí

5

1 1 3

20 : 22

3 body

7

Medvědi Rokytnice v Orlických horách

4

1 0 3

13 : 19

2 body

8

Sokolíci Rokytnice v Orlických horách

4

0 0 4

9 : 25

0 bodů

Tabulka skupiny „B“:

1

Slámožrouti Kunvald

5

4 0 1

24 : 16

8 bodů

2

HC Hornets Záměl

4

3 0 1

27 : 10

6 body

3

Žamberští Stilmat kanci

3

3 0 0

19 : 4

6 bodů

4

Kapři Dlouhoňovice

4

3 0 1

30 : 18

6 bodů

5

HC Líšnice

4

2 0 2

16 : 20

4 body

6

Oftis Ústí nad Orlicí

5

1 0 4

20 : 29

2 body

7

Buldoci Velká Skrovnice

4

0 0 4

14 : 29

0 bodů

8

Třísky Oucmanice

3

0 0 3

6 : 30

0 bodů

 Tabulka skupiny „C“:

1

Krajánci Ústí nad Orlicí

4

3 1 0

31 : 14

7 bodů

2

Popeláři Libchavy

4

3 1 0

22 : 6

7 bodů

3

Žraloci Dolní Čermná

3

3 0 0

17 : 8

6 bodů

4

Olbena Lukavice

5

3 0 2

26 : 23

6 bodů

5

Turováci Podlesí

5

2 0 3

22 : 20

4 body

6

Rieter Tooling Hnátnice

5

1 1 3

19 : 21

3 body

7

Bejci Koldín

3

0 1 2

5 : 18

1 bod

8

Ants Knapovec

5

0 0 5

8 : 40

0 bodů

 

 

HC Eaton Pardubice prohrál

Hokejová extraliga: prohra v prodloužení  

HC Eaton Pardubice  prohrál doma s Karlovými Vary v prodloužení, když vedl v průběhu hry již o tři branky. Na zápase bylo 7500 diváků a mezi nimi i pardubický krajský hejtman Radko Martínek. Fotografie zejména z bouřlivého závěru zápasu poslal Luboš Kozel: