Českotřebovský deník 3652/2010  (10.12.)                             
"Prodám družstevní byt 2+1v klidné části České Třebové. Tel:731333222"....                                        

Výtěžek plesu "Za jeden provaz" bude realizován 

Předávání antidekubitních matrací zakoupených z výtěžku Podzimního benefičního plesu Za jeden provaz. Toto slavnostní předávání  proběhne v rámci vánočního workshopu studentů a klientů Domova ve středu 15.12.  v Domově pro seniory v České Třebové. Bude tam jistě také fajnová  vánoční atmosféra
 
Region Orlicko-Třebovsko  má nové vedení  

V pátek 10. 12 2010 se za krásného zimního počasí konala v chatě Hvězda na Andrlově chlumu  Jako na každé valné hromadě  byl na programu zpráva  o činnosti svazku v roce 2010, včetně informací o přijatých dotacích a realizovaných projektech, hospodaření svazku a plán činnosti na rok 2011. Vzhledem k nedávným volbám se  řada starostů v regionu ve svých funkcích obměnila, valná hromada tak změní své složení. letošní prosincová valná hromada Regionu Orlicko-Třebovsko byla důležitá, možno říci i zlomová, neboť  se  vlastně poprvé v jeho existenci jako svazku obcí po provedené volbě změnilo obsazení  ve funkci předsedy svazku obcí. Dosavadní předseda Regionu Luboš Bäuchel totiž odstoupil z funkce, město Ústí nad Orlicí má nyní v  radě svazku nového zástupce místostarostu Mgr. Jiřího Holubáře, který bude nadále zastávat funkci místopředsedy svazku obcí společně s místostarostou České Třebové Dobromilem Keprtem. Novým předsedou ROT byl pro další volební období zvolen Petr Tomášek, starosta města Brandýs nad Orlicí, třetího  města z celkem 23 obcí našeho mikroregionu. Tím byly vlastně vyřešeny  některé připomínky občanů z našeho města, které říkaly že není správné, aby byl předsedou svazku trvale zástupce města Ústí nad Orlicí a že je na čase, aby se vedení svazku obcí zase na další léta přestěhovalo na naši radnici. Snad proto, že se jedná o region převážně venkovského charakteru přilehlého ke dvěma výrazným městům Ústí nad Orlicí a České Třebové, se ukazuje jako lepší, bude-li předsedou svazku někdo jiný než Třebovák nebo Oušťák. Lze proto věřit, že v dalším období bude s předsedou Tomáškem Region Orlicko-Třebovko více prospěšný zejména pro venkovský prostor našeho regionu, že se vrátí "ke kořenům" a tedy k dříve připravenému strategickému plánu. Zde jsou dosud dluhy, přestože byl  vytvořen již před deseti lety.  Od svého vzniku v roce 1999 se region věnuje nyní především rozvoji cestovního ruchu, vyznačil v regionu cyklotrasy, rozmístil odpočívadla, lavičky a útulny.  Důvodem byla především možnost získání  významných dotací z Evropských fondů. Na vrcholu jeho dosavadní činnosti stojí vybudování cyklostezky údolími řek Tiché Orlice a Třebovky. Nyní jsou již možnosti velkých dotací tohoto druhu v podstatě vyčerpány a ani další dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury či z "trhání medvěda" nejsou pravděpodobné. A tak  nyní byly stanoveny spíše úkoly skromnější.  Mezi ně patří například údržba a obnova turistické architektury a cykloznačení, realizace projektů z Programu obnovy venkova 2011, žádosti o dotace z krajských grantů a další...                                                                                                                             (re)

 

Ve čtvrtek 29. ledna  přijedou "Linha Singers" 

Soubor LINHA SINGERS tvoří skupina zpěváků a instrumentalistů, jejichž hudební řeč záměrně překračuje hranice několika hudebních žánrů. Osobitý způsob přednesu je dán především promyšlenou kombinací různých pěveckých technik, odvozených z hudby vážné, lidové, šansonu a jazzu. Zpěváci tak mohou zazpívat i náročné party hudebních nástrojů, aniž by je napodobovali nebo karikovali, ale mohou také plně uplatnit přirozené vlastnosti svého hlasu - jeho barvu, pohyblivost i nenapodobitelný výraz. To vše za předpokladu, že také přesně intonují, cítí rytmus a navzájem spolupracují na úrovni, připomínající kázeň hráčů smyčcových kvartet. Výsledný projev celého souboru je ještě umocněn citlivým použitím zvukové techniky, která tak dotváří konečnou podobu nového žánru, pohybujícího se na rozhraní hudby vážné a populární. Soubor LS má ve svém kmenovém repertoáru cca 200 skladeb autorů českých i světových. Jde vesměs o vokální transkripce instrumentálních děl autorů významných a obecně známých. Vedle nich však soubor popularizuje i díla získaná rekonstrukcí a úpravami rukopisů, uložených a zapomenutých často po celá staletí v různých archivech či soukromých sbírkách.  Kmenový repertoár LS obsahuje také řadu tanců a lidových písní různých národů. Jejich úpravy i způsob interpretace respektují nejen hudební řeč souboru, ale také charakteristické znaky lidové hudební kultury místa i času jejich vzniku. Nejcennější částí kmenového repertoáru LS jsou však skladby významných českých soudobých autorů. Nejde už pouze o transkripce starších kompozic, ale o nová originální díla, v nichž je osobitý reprodukční styl LS rozvíjen s neopakovatelnou fantazií jednotlivých tvůrců. Ti vedle krátkých jednovětých skladeb komponují také díla cyklická či hudebně dramatická. Většina z nich je instrumentována pouze pro obsazení LS, ale nechybí ani partitury předpokládající spolupráci LS s komorním orchestrem, či díla symfonická, kde vedle plného obsazení symf. orchestru jsou exponováni zpěváci souboru jako sólová koncertantní skupina. Koncert s ekoná v rámci koncertního předplatné Kruhu přátel hudby.
 
Horolezecká beseda v Litomyšli

 Špičkový horolezec Radek Jaroš bude pokračovat ve svém vyprávění o výstupech na nejvyšší hory světa v pondělí 13. prosince od 17 hodin v Music Clubu Kotelna. Součástí přednášky s besedou bude promítání filmů z expedic. Beseda je volným pokračováním listopadového povídání, které se uskutečnilo při příležitosti zahájení Mezinárodního festivalu outdoorových filmů.

Zámek v Litomyšli oceněn  regionální cenou soutěže portálu kudy z nudy

Držitelem Ceny redakce portálu Kudy z nudy 2010 byla vyhlášena Páteřní cyklostezka u Baťova kanálu. Vojenské muzeum Králíky získalo Cenu ředitele agentury CzechTourism 2010. Akcí roku 2010 se podle hlasujících staly Slavnosti pětilisté růže v Českém Krumlově. Absolutním vítězem se stala Hluboká nad Vltavo,.získala od agentury CzechTourism 100 tisíc korun. Spolu s dalšími vítězi za jednotlivé turistické regiony se mu dostane exkluzivní publicity, včetně prezentace na akcích CzechTourismu. Všichni vítězové a nominovaní získávají nadstandardní propagaci. Oceněni byli regionální vítězové, mezi nimiž nechyběl Státní zámek Litomyšl, jenž získal 867 hlasů. byl vyhlášen největší atraktivitou východních Čech.