Českotřebovský deník 359/2010  (17.12.)                                

Výtěžek benefičního plesu Za jeden provaz - pět antidekubitních matrací  předáno seniorům                

Ve středu dopoledne se v Domově pro seniory  v Bezděkově  konala slavnost. Studenti českotřebovského gymnázia zapojení do projektu občanského sdružení Za jeden provaz předali  vedení domova vánoční dárek. Domov aktivitou mladých lidí získal speciální zdravotní matrace.Studenti už na podzim seniory navštěvovali a společně pracovali při nejrůznějších činnostech. Projekt vyvrcholil  začátkem listopadu benefičním plesem v sále na Horách. Finanční prostředky  postačily na nákup antidekubitních matrací  v ceně 21000 Kč.  Slavnosti s s báječnou předvánoční atmosférou se spolu se studenty zúčastnil i ředitel gymnázia PhDr. Petr Poldauf.  Byl i další zajímavý doprovodný program a došlo i na koledy. 
Jde jistě o chvályhodnou iniciativu. Představoval bych si ovšem, že by se taková slavnost konala odpoledne po školním vyučování a nikoliv v době, kdy měli být studenti ve škole. Záleželo přece na vzájemné dohodě, nebylo se třeba  přizpůsobovat ničemu. Osobně bych se slavnosti rád zúčastnil, byl jsem pozván, ale musel jsem dát přednost  svému působení učitele  před katedrou.  (mm)
 
Předsedou sportovní komise rady města byl zvolen Luboš Vašina                                                          

První jednání sportovní komise se konalo ve středu 15. prosince 2010. Do komise bylo radou města jmenováno 11 členů, předseda měl být zvolen  na prvním jednání komise.  Schůzky  se zúčastnilo deset členů, jedenáctý  Ing. Kadlec byl omluven. Členové komise se na doporučení místopstarosty Dobromila Keprta domluvili na  tajném hlasování předsedy, ze kterého vyšel  jako předseda komise Lubomír Vašina. Komise pak ještě jednala o tom, zda bude  město i nadále podporovat pondělní  volný termín kondičního plavání v krytém bazénu pro registrované sportovce. Komise radě města doporučila, aby se tato možnost i nadále zachovala. Po třech měsících bude využití tohoto času vyhodnoceno a rozhodne se zda, bude pokračovat.
 
Bližší košile než kabát - aneb - judisté odchází ze Sokola 

Situace v T.J. Sokol se dále komplikuje tím, že ze svazku oddílů jednoty odchází další oddíl, úspěšný a téměř stočlenný oddíl juda, který pravidelně informuje o  úspěších svých členů na soutěžích prakticky každý týden.  Pokračuje trend, kdy každý oddíl chce  co možná největší míru samostatnosti, samostatného rozhodování a získané sponzorské příspěvky chce  pro nákup  sportovních potřeb a zařízení ve svém vlastnictví. Nejdříve ze Sokola odešli basketbalisté a vytvořili samostatný SKB Česká Třebová, potom volejbalisté - muži (vytvořili samostatný Sokol Česká Třebová II, odešly  také sportovní gymnastky (do ŠSK gymnázia). Nyní jsou na cestě k samostatnému oddílu judisté. ještě při oslavách 125. výročí sokola 23. října se o tom nemluvilo, nyní je odchod domluven. Judisté přitom v letošním roce dostali v rámci Sokola pro vylepšení své vlastní materiální základny dotaci od Pardubického kraje poměrně slušnou dotaci  a odvděčili se tím, že odchází ze Sokola, odhodláni platit za zařízení a užívané prostory  v sokolovně nájem jako cizí subjekt. Prostory po oddílu juda se tedy pro jiné sportovce neuvolní, zařízení tatami atd., které zůstává v majetku Sokolské jednoty, má v  užívané tělocvičně trvale  zůstat. Ekonomicky si tedy judisté určitě situaci nevylepší,  místo toho, aby přispívali  do společné pokladny poplatkem na člena budou platit nájem za užívání prostor a za spotřebovanou energii jako každý jiný subjekt. Vysvětlit postupný odchod oddílů  z T.J. Sokol není jednoduché. Lze také říci, že to je důsledek toho, že se nyní  finanční prostředky místo na přímou podporu sportu  věnovaly na dofinancování stavebních akcí, odstraňovaly se havárie. Všechny oddíly nemají na těchto pracích stejný zájem.  Daleko raději by oddíly věnovaly finanční prostředky  na sportovní vybavení, program, soustředění než na střechu a další  nutné úpravy sokolovny. Tento způsob financování  sportovní činnosti T.J. Sokol má nyní přestat, Sokolové mají sportovat a ne budovat.
 
Předvánoční aktivita sboru Bendl                                                                                                           

12.prosince - koncert v Pomezí u Poličky Program koncertu:1.Exultate Justi, 2.Ave Maria (Jirka), 3.Cantate domino, 4.Staročeský chorál, 5.Tebe poem, 6. Swing Low Sweet Chariot, 7. Ralbická Mše (Aleluja, Sanctus, Itte Missa Est), 8.Rorando Coeli, 9.Panis Angelicus, 10. 4 Moravské koledy, 11.V půlnoční hodinu,12. Adeste fideles,13. Ride the chariot .
Pátek 17.12. Česká mše vánoční J. J. Ryby - kostel sv. Jakuba Česká Třebová od 18 hodin
Neděle 19.12.  Česká mše vánoční  J. J.Ryby - kostel sv. Prokopa v Dlouhé Třebové v 16 hodin
Pátek 24. 12. Půlnoční mše  - česká mše vánoční  J. Jakuba Ryby
Neděle 26.12. Česká mše vánoční  J. J.Ryby - kostel Štíty
9. ledna 2011 Tříkrálový koncert
 
Stavba roku 2010 Pardubického kraje                                                                                                    

Již počtvrté dnes byly předány ceny Stavba roku Pardubického kraje. Ve slavnostním prostředí pardubického zámku si cenu převzali autoři Administrativního centra Vinice v Pardubicích nebo sídla Pekárny Sázava nedaleko Lanškrouna, nejúspěšnějším architektem se stal Přemysl Kokeš.    Odborná porota, která měla konečné slovo ve výběru vítězných staveb, byla sestavena z odborníků ve stavebnictví, architektů a představitelů Pardubického kraje. Náměstek hejtmana Roman Línek celé porotě předsedal, jako člen svůj hodnotitelský hlas připojil také náměstek Jan Tichý.
 
1. kategorie rodinné a bytové domy
stavba: Vila Jiřího Vávry
Architektura: KOKESpartners s.r.o., MgA. Přemysl Kokeš
Projekt: Ing. Libor Fojtík, ai5 s.r.o. Lanškroun
Realizace: PLS Litomyšl, BROMACH s.r.o. Lanškroun

 

 

 

 

 

 

 
2. kategorie stavby občanské vybavenosti
stavba: Administrativní centrum Vinice
Investor: Administrativní centrum Vinice, a.s.,K Vinici 1605, Pardubice 530 03
Projektant: Coufal – projektový atelier, Vodova 101,Brno 612 00
Zhotovitel stavby: Domec spol. s r.o., Na Vrtálně 84, Pardubice 530 02

 

 

 

 
3. kategorie stavby pro průmysl, zemědělství a vodní hospodářství
stavba: PEKÁRNA – Pekařství a cukrářství Sázava,  s.r.o.
architektura: KOKESpartners s.r.o., MgA. Přemysl Kokeš
projekt: Ing. Antonín Němec Lanškroun
realizace: SAPA LPJ Vysoké Mýto
speciální dodávky: BROMACH s.r.o. Lanškroun, BARTOŠ Sruby Kosořín, dodavatel dřevěné fasády
investor: Pekařství a cukrářství Sázava s.r.o.
 
4. kategorie stavby inženýrské a dopravní; veřejná prostranství
CENA NEUDĚLENA, ZVLÁŠTNÍ UZNÁNÍ ZÍSKÁVÁ:
stavba: Obnova zámku Pardubice, část I.
autor návrhu a projektu : Ing. arch. Libor Toman, Zelená 116, 500 04 Hradec Králové
dodavatelská firma: Chládek Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice
spolupracující firma : GRANO Skuteč, spol. s r.o.
investor:  Východočeské Muzeum Pardubice, Zámek čp.2, 530 03 Pardubice

 

 

Evropské dotace z ROPu na pardubické letiště a hradeckou Bavlnu                 

Pardubice – Dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále ROP) určené na rozvoj pardubického letiště a rekonstrukci sportovního areálu Bavlna v Hradci Králové schválili 17. prosince členové Výboru Regionální rady NUTS II Severovýchod.
Poslední letošní zasedání Výboru probíhalo netradičně prostřednictvím obrazovek instalovaných v budovách Libereckého, Pardubického a Královéhradeckého kraje. „Videokonference se osvědčila, takže se budeme i v příštím roce k tomuto způsobu komunikace vracet,“ řekl Radko Martínek, předseda Regionální rady. Ten informoval členy Výboru o posledních vyjednávání s vládou ohledně státního spolufinancování projektů podpořených z ROPu. „Ministr Kalousek mě ujistil, že státní dotaci dostanou všechny projekty, kromě krajských, schválené do 22. září letošního roku. Při včerejších interpelacích navíc uvedl, že se 7,5 procenty od státu mohou počítat i ti žadatelé, jejichž projekty patří do výzev, které byly do 22. září alespoň vyhlášeny,“ konstatoval hejtman.  Poprvé v historii ROP Severovýchod se schvalovaly dotace určené na rozvoj veřejných mezinárodních letišť. Jediným žadatelem splňujícím tyto podmínky v rámci tří krajů Severovýchodu je veřejné mezinárodní letiště v Pardubicích, spravované akciovou společností  EBA. Výbor schválil dotaci z ROPu dosahující bezmála 252 milionů korun. „Letiště čeká modernizace. Počítáme se stavbou technického zázemí civilní části letiště včetně rozšíření pohybových ploch,“ komentoval projekt Jan Andrlík, ředitel společnosti EBA s tím, že se rozšíří a zkvalitní technické a servisní služby letiště, což podle něj pocítí od konce roku 2012 obyvatelé obou krajských měst, návštěvníci regionu i další cestující. Evropská unie přispěje více než 214 miliony korun. „Areál bude po celou dobu realizace projektu v plném provozu, kromě tří týdnů, kdy se stavba přiblíží k přistávací ploše,“ dodal Andrlík. Výbor schválil také 63,2 milionů korun z ROP Severovýchod pro Statutární město Hradec Králové a jeho sportovní areál Bavlna, projekt předložený v rámci integrovaného plánu města. Na kompletní rekonstrukci hřiště, které dosud využívaly základní školy, klub mládežnické kopané i veřejnost přispěje více než 58 miliony korun Evropská unie. Na jaře roku 2012 by se měla začít dvě víceúčelová hřiště s umělým povrchem, běžeckou dráhou, hřištěm pro pétanque a dětským hřištěm znovu využívat. Město chce na místě také vybudovat fotbalovou tribunu pro 335 sedících diváků se zázemím a také sportovní internát se 45 lůžky určený pouze pro mládežnickou kopanou. (mag)