Českotřebovský deník 369/2010  (29/12)                                
Půlnoční ve Svinné

Jak bylo psáno loňského roku, naše „Půlnoční“ probíhá o desáté večerní u  Svinnovské kapličky sv. Metoděje a Cyrila.  Letošní sešlosti počasí vpravdě nepřálo, přesto byla účast hojná. Díky  tradičnímu svařenému a vařonce (díky Beránci, díky Františku )  nebyla zima až tak nepříjemná a i když se snažila seč mohla, sváteční  náladu nezkazila. Sousedsky se poklábosilo a popilo dobrých a hlavně horkých vánočních moků,  v kapličce za vedení tria Tomanových se zapěly koledy.  Je však třeba zmínit jednu důležitou událost, která vybočila se zaběhnutého řádu věcí.  Totiž, dosavadní Ponocný Vlasta Šmíd oficiálně předal svoji funkci, které se ujal Vlasta „Vlčák“ Jilg.  Vlčáku, hodně štěstí při vykonávání tohoto nesmírně důležitého poslání ;-)  koča.


Další vlna zimy přinesla problémy se sjízdností

Vyjet do osmi hodin  na Kohout  byl velký kumšt,  mnoho automobilů se otáčelo a vrátilo, muselo se počkat až na sypač, potom se situace stabilizovala. Ve městě se plně osvědčily  čtyřkolky, díky  jejich rychlosti a svědomité práci bylo uděláno hodně práce. Ve srovnání s jinými městy je Česká Třebová od sněhu dobře uklizená, někde ovšem vadí parkující automobily. Jsou dvě místa, kde je někdy obtížné projet: Na dolním obrázku je vidět, jak parkující zasněžené automobily v Sadové ulici vadí provozu, neboť  tudy jezdí velký počet autobusů. Logické by bylo, kdyby zde  bylo parkování zcela vyloučeno, zvláště v zimě.  Podobně je obtížné zajistit obousměrný provoz vozidel na dolní straně Nového náměstí, kde trvale parkují vozidla a další komunikace pak nemá patřičnou šířku. Také obousměrný průjezd Smetanovou ulicí při parkujících vozidlech je problematický. Obdobně široká ulice U spořitelny je např. jen jednosměrná....
 
 
Nákupní horečka pominula, ale předvánoční zkušenost byla  drsná

Nákupní centrum  u Tesca bylo v době před Vánoci každé odpoledne po dopravní stránce ochromeno, musela zasahovat i městská policie, která však normálně řízení dopravy ve svém programu a povinnostech nemá, zasahuje jen ve skutečné nouzi.  Odjet s nákupem od Tesca někdy trvalo tři čtvrtě hodiny, ani zaparkovat nebylo kde.  Zatímco vyjet na hlavní nebylo možné, na již zcela zaplněné parkoviště stále vjížděla další a další auta. Ukazuje se, jak je nutné je vybudování dalšího výjezdu z parkoviště směrem na ulici ve Vilách, nebo semafory při výjezdu na hlavní ulici.  (Také by možná stačila tabule s informací, že parkoviště je obsazeno, parkovat se dalo nedaleko u Lidlu). Výjezd na průtah města se může změnit jen v případě nového způsobu vjezdu na plochu nového centra u Kauflandu. Kdyby se prosadil kruhový objezd, mohlo by být vyřešeno Tesco, A centrum i budoucí Kaufland najednou. Nic jiného si nepřejí ani občané v ulici J. Pácla. Kruhák tam už  mohl být, ale bohužel právě dopravní inženýři jeho stavbu nedoporučili. A tak se vymýšlí problematické  náhradní řešení  Na jaře bychom mohli být chytřejší. Během roku  při výjezdu od Tesca  už tak velké dopravní zácpy nebývají.
 
Nejširší servis pro občany v Pardubickém kraji zajišťuje radnice v Lanškrouně  
 
Inspiraci města hledala v Lanškrouně, který díky své otevřenosti vyhrál soutěž Otevřeno x Zavřeno. Pomohlo zveřejňování zápisů z rady města na webu, ale i vyvěšení přehledu výsledků hlasování zastupitelů. "Chceme to dělat podobně jako v Lanškrouně. Pro nás je transparentnost klíčová," uvedl místostarosta Chrudimi Miroslav Tejkl z ČSSD. Nové hlasovací zařízení budou mít zastupitelé už na příštím jednání. "Na webu bude viset zvukový záznam, zápis z jednání a výsledky hlasování budou k dispozici po jménech. Skončí tak výmluvy, že někdo nehlasoval pro Muzeum barokních soch, i když to bylo jinak," řekl starosta Chrudimi Petr Řezníček.  
Hlasovací zařízení chtějí koupit i Svitavy. "Chceme, aby zastupitelé hlasovali tak, aby po zastupitelstvu bylo patrné a  na internetu se dalo dohledat, jak kdo hlasoval. Chceme také, aby byl podrobnější zápis z jednání zastupitelstva," uvedl starosta Svitav David Šimek. Nejvstřícnější je Lanškroun, jeho detailní zápisy z jednání zastupitelstva i městské rady nemají nejen v Pardubickém kraji konkurenci. Je to mimochodem mnohem praktičtější než pouze zvukové záznamy, které nabízejí na webu například Pardubice. Relativně podrobný servis nabízí zájemcům i Pardubický kraj, na jehož webu lze také dohledat, jak kdo hlasoval.  Vadou je ovšem strohý zápis z jednání, v němž je možné najít například jména šesti politiků, kteří debatovali o sloučení základních a mateřských škol při nemocnicích, ovšem není jasné, co kdo říkal. (Zdroj:  Mladá fronta DNES)
 
Inspirace pro Českou Třebovou ? 

Určitě, protože úroveň informovanosti  především z jednání rady města není dostatečná. K dispozici je pouze tzv. "internetová úprava vydaných usnesení", ve kterém nejsou z důvodu ochrany citlivých osobních údajů plně uvedena jména a adresy  např. žadatelů a pod.  To by  nevadilo, zákon je třeba ctít, ale řada usnesení je ovšem pro veřejnost bez dodatečného vysvětlení  zcela nesrozumitelných,  mnoho informací je skryto v nezveřejněných přílohách, uvádí se čísla parcel, které nikomu nic neříkají atd.  Podobně  tomu je u dalších informací na úřední desce, kde je např. povinně vyvěšen tzv. "záměr", ovšem v podobě, která je zase velmi málo srozumitelná. Píše se např. o nějakém využití parcely bez toho, aby byla uvedena její lokalita.  Na přílohu ke schválenému usnesení nebo jiný záměr je sice možné se zeptat, i bezplatně, dostanete vše k nahlédnutí a můžete si činit i výpisy, nikoliv však  např. ofotit. Je to ovšem překážka, kterou člověk jen tak bez vážného důvodu běžně neabsolvuje, má své zájmy a povinnosti a obvykle málo času.  A tak se může stát, že může důležité usnesení přehlédnout. Připomenu  např. problémy s větrnými elektrárnami ve Skuhrově, kde celý problém  vznikl díky špatné informovanosti tamních obyvatel. Přineslo vznik nového občanského sdružení Náš Skuhrov (což je ve skutečnosti pozitivní událost), na druhé straně společnost i ztráty: TEZA díky tomu zbytečně utratila za přípravu akce nemalý obnos - více než 300 tisíc korun, které mohly být využity jinak a lépe.
Jednání zastupitelstva je veřejné, proto je o jeho jednání zpravidla více informací a usnesení je pak  k tomu navíc. Nic ovšem nebrání zveřejňování přehledný zápis z jednání (bez osobních dat), tak jako v Lanškrouně nebo Svitavách. V České Třebové to však běžné není. Třeba na městském webu, nestálo by to ani korunu. Není to ale povinné a tím je vše dáno. Přímá účast veřejnosti na jednání ZM je také ztížena velkým nedostatkem místa. Zastupitelé zatím zasedají stále "ze setrvačnosti" (?)  v nevyhovující zasedací místnosti, kde údajně nelze  nasadit  audovizuální technika ani  výpočetní technika. Čeká se na dokončení přístavby Městského muzea, kde má být i nová víceúčelová zasedací místnost umožňující i elektronické hlasování.  Tak, jak to chtějí ve Svitavách nebo Chrudimi. To však bude zřejmě nejdříve v roce 2012. Je však zbytečné čekat, město má  jiné vhodné prostory v Kulturním centru, které lze využívat bez jakýchkoliv problémů. Tam se (v malém sále) koná zatím jen jediné ustavující zasedání a nic by nebránilo tomu, aby tam byla i další jednání. Je zde trvale namontován dataprojektor, který by umožnil na plátně promítat veškerou dokumentaci potřebnou k jednání včetně přesné formulace usnesení a pod, také projekční plátno, zastupitelé by zde mohli u stolů plně využívat notebooky, nemusely by se tisknout stohy papíru, bylo by to lacinější. Je zde bufet i automat na nápoje, také šatna, a hlavně  dostatek místa (i vzduchu) i pro veřejnost, jednání zastupitelstva je přece veřejné. Takový návrh jsem již radě města písemně podal, ale byl zamítnut. Rada města  i v novém složení chce všechno ponechat  postaru. Přesto se takto podobně  konají nyní jednání zastupitelů v Ústí nad Orlicí v Modrém salonku Kulturního domu, v Lanškrouně jednají zastupitelé v sále na lanškrounském zámku....  
 
 Jízdné na sjezdovce Peklák 

Nevěřil jsem známým, když měli štiplavé poznámky k řešení jízdného vleku na sjezdovce. Teď jsem se přesvědčil a tak tedy o co jde. Jelikož množství bodů na kartě není násobkem jednotlivých jízd při každém vyčerpání karty zůstane na ni nevyčerpatelných několik  bodů. Myslím že by si nedovolil obchodník za stokorunu Vám dát zboží za 96.- Kč a zbytek si samozřejmě nechat. Jednání bychom považovali určitě alespoň jako neslušné. V minulých sezonách zařízení umožnilo poslední jízdu i s neúplným počtem bodů. Asi to ale provozovatele ruinovalo a tak raději nechá zájemce si pobrblat. A tak se nakonec i bojím upozornit, že existují města ( Praha) kde na podporu pohybu mládeže umožní o školních vánočních prázdninách vstup na sportovní zařízení školákům zdarma. A u nás? V době prázdnin naopak ceny zvednuty na maximum.  Ale i tak díky za toto zařízení.                                               Miroslav Bartoš