Chrám na Chlumku uvítal první poutníky                           

Luže – Chrám Panny Marie na Chlumku, nejvýznamnější barokní památka v Pardubickém kraji, byl téměř po dvouleté opravě v sobotu 11. prosince slavnostně otevřen. Poutníci obdivovali zdařilé dílo restaurátorů. Varhany před slavnostní bohoslužbou požehnal český arcibiskup Dominik Duka.
Obnova památky stála téměř 26 milionů korun a finanční prostředky získala římskokatolická farnost převážně z  tzv. Norských fondů. Třemi miliony korun přispěl Pardubický kraj a 842 tisíc přidalo město Luže. Za finanční příspěvek poděkoval farář Josef Hubálek přítomnému zástupci norského velvyslanectví Kjetilu Aaslandovi i zástupcům Pardubického kraje, hejtmanu Radko Martínkovi a jeho náměstkovi Romanu Línkovi. Uvedl, že farníky čeká ještě stavba výtahu: „Chceme, aby se chrám stal srdcem Pardubického kraje.“  A k naplnění myšlenky jim poslouží osm milionů korun z Unie. Na bezbariérové zpřístupnění poutního chrámu obdržel od hejtmana Martínka  dekret na evropské peníze.
Hejtman při znovuotevření chrámu poukázal na jeho odkaz. Uvedl, že je symbolem víry a solidarity chudých s bohatými, mladých se starými, nemocných se zdravými. Navázal tak na historii poutního místa spojeného s jeho zakladatelkou a mecenáškou hraběnkou Marií Maxmiliánou Hieserlovou. „Využil jsem této příležitosti, abych vás seznámil s dalším projektem, který je projevem další solidarity. Jeho cílem je umožnit přístup do chrámu lidem s omezenou pohyblivostí a také nahlížení do lodi kostela bez přítomnosti průvodce s pomocí audiovizuálního zařízení,“  shrnul přínos projektu hejtman Martínek před předáním daru.  (mag)
 
Celkové náklady projektu (cca): 25,920 mil. Kč
dotace z Norských fondů 85 % nákladů: 22,020 mil Kč (789 970 EUR)
příspěvek 15 %  Pardubický kraj   3,060  mil. Kč
Město Luže  842 tis. Kč