POHLED Z OKNA MINULOSTI
 
Ta ulice z okna prvního poschodí,
kráčela po ní historie.
Pohled otamtud, mě vždy rozhodí.
Pohled do města, které stále žije.
 
Ulice Hýblova byla mou kolébkou
a dala mi  život  vnímat pevněji.
V mém životě byla vždy partnerkou.
Na její rozkvět dívám se s nadějí.
 
To město miluji  i  krámky v ulicích,
ty průvodce mých mladých let.
Uličky dlážděné i slzy ronící
mých předků s  vírou nadohled.
 
Prožil jsem dětství ve Skalce nad řekou
a  na Pádolíku sudy válel.
Co student hloubal nad dobou pravěkou,
a v Javorce s děvčaty neotálel.
 
A co teprv taneční na Skalky hradě,
kdy naším cílem bylo dobytí,
v té době města nebo i dívek v sadě.
Ta láska k městu, ta radost z přežití !
 
Hra stínů ve starých uličkách,
tokem let  již poznačených,
i lidí dávno přešlých v prach,
však ve vzpomínkách uzamčených
 
Ty vztahy jsou silné a důvěrné
a  zůstanou  ve mně navěky.
Neopustím  Tě město mé !
Všude kde jsem, vnímám Tvé doteky.
 
Jak už jsem prve naznačil,
své město miluji . I jeho lidi.
To město hrdé je a má i cíl.
Do svoji budoucnosti vidí!
 
 
 
© Vladimír Řehák  29.11.2010