Padaly smrky u gymnázia                                                       
Fotoreportáž Mgr. Milany Soukupové