Českotřebovský deník 15/2010 (15.1. 2010)                            

sbirkaTříkrálová sbírka v České Třebové velmi úspěšná

V letošním roce se během Tříkrálové sbírky vybralo opět víc než v loňském roce, konkrétně 329.386,- Kč. Toto zjištění je potěšitelné, hlavně s ohledem na ekonomickou situaci v zemi, úroveň nezaměstnanosti v regionu a přesto soucítění s potřebnými spoluobčany vzrůstá. V letošním roce budou finanční prostředky použity např. pro Dům pokojného stáří sv. Kryštofa v Kerharticích, Občanskou poradnu v Ústí nad Orlicí nebo pro krizové centrum Kopretina ve Sloupnici. Za příspěvek děkují organizátoři sbírky, kteří opět bez ohledu na počasí trpělivě obcházeli domy v našem městě. Jako každým rokem má velkou zásluhu na celé akci paní Růžena Lomarová, která se svými koledníky vykoledovala nejvíce ze všech skupinek.

K devíti pracím akademických sochařů ve městě přibude jako desátá (a nejprestižnější) socha amatéra ?                          

Sochařský výzdoba města Česká Třebová  je jednak historická, spojená většinou s církevním zaměřením a jednak novější, která byla určena pro obohacení městského exteriéru a veřejného prostoru.  Jistě byl každý Třebovák alespoň jednou u sochy Šárky Quido Kociana (žáka J.V. Myslbeka), zastavil se u plastika M.J. Husa, díla akad. sochaře Kvasničky a profesora zdejšího gymnázia, zná pomník Sbratření akademického sochaře Karla Pokorného. Veřejný prostor zdobí  i další práce akademických sochařů. U prodejny Konzumu na sídlišti Lhotka  stojí plastika "Lidé a ptáci" akademického sochaře Bohumila Zemánka, v areálu škol na Habrmanově ulici je památník obětem fašismu, práce akademického sochaře Romana Richtrmoce z Hořic, Nové náměstí zdobí socha ženy akademického sochaře Julia Vankáše, jehož další práci "Mateřství" najdeme také v areálu Mateřské školy Vinohrady. Také obě busty T.G. Masaryka jsou pracemi akademických sochařů a v při vstupu do Javorky je socha matky s dítětem od M. Volcové, která sice nemá akademické výtvarné vzdělání, ale je absolventkou umělecko-průmyslové školy. A nyní budeme mít podle rozhodnutí odborné poroty výtvarné soutěže a potažmo také následně rady města další významnou sochu odkazující k Janu Pernerovi v prestižním veřejném prostoru města, ovšem autorem nebude akademicky vzdělaný výtvarník, jak se očekávalo, ale amatér. Myslím, že toto zjištění by se mělo také vzít v úvahu. (mm)
 
Jste tvořiví, rádi kreslíte a malujete,  zajímá Vás výtvarno?                                                                                                     

Staňte se novými členy amatérské výtvarné skupiny Maxmilián při KC Česká Třebová! Míra talentu není rozhodující, rádi přivítáme muže i ženy, kteří mají chuť rozmanitými technikami zachycovat svět.  Zájemci o členství a další informace, volejte prosím na uvedená čísla: M. Demelová  465 53 22 77  A.    Formánková  602 153 790
 
Zdeněk Šebek přijat na českotřebovské radnici                                                                                                                        

Dne 14. 1. 2010 byl přijat na českotřebovské radnici čestný občan města Česká Třebová pan Zdeněk Šebek, který získal mnoho ocenění za své sportovní úspěchy včetně zlaté medaile z paraolympijských her. Přijetí se uskutečnilo při příležitosti jeho významného životního jubilea, které sice oslavil v loňském roce, ale vzhledem ke zdravotním komplikacím mohl přijet na radnici až nyní. Informoval vedení města o své pokračující sportovní kariéře a plánech do budoucna. Na závěr setkání pan starosta a oba místostarostové popřáli panu Šebkovi hodně sportovních úspěchů a pevné zdraví do dalších let.

sebek sebek1 sebek

Marie Pechancová přijata starostou města, ukončila dlouholetou práci městské kronikářky                                                

Dne 13. 1. 2010 byla při příležitosti ukončení funkce městské kronikářky přijata vedením města paní Mgr. Marie Pechancová. V srdečném rozhovoru zavzpomínala na časy, kdy působila jako učitelka na Gymnáziu v České Třebové a dále na svou práci ve funkci kronikářky, kterou vykonávala 14 let. Před ní byla kronikářkou města paní Hana Venclová a M. Rösslerová. Na závěr setkání pan starosta a oba místostarostové paní Pechancové vyjádřili poděkování za její záslužnou a pečlivou práci pro Město Česká Třebová a popřáli jí hodně zdraví a spokojenosti do dalších let. Novým kronikářem města se od 1. ledna 2010 stává pan Jiří Musílek.

 

TOURISM EXPO 2010 / Regiony i exotická dovolená 22. – 24. 1. 2010  Výstaviště Flora Olomouc, pavilon A                  

Na propagaci zajímavých lokalit střední a severní Moravy a regionální turistiku vůbec vsadí veletrh TOURISM EXPO 2010, který ve dnech  22. – 24. ledna  otevře novou sezónu Výstaviště Flora Olomouc. O účast na výstavě cestovního ruchu a využití volného času  projevilo zájem zatím 65 zástupců cestovních kanceláří a agentur z České republiky. Jak naznačuje slogan, který pořadatelé zvolili pro 15. ročník veletrhu - „CESTUJEME PO KRAJI“ – TOURISM EXPO bude, mimo jiné, osobitou přehlídkou regionálních turistických zajímavostí, památek, folkloru, tradic, zvyků a specialit  včetně kulinářských. Své stánky na výstavě budou mít regiony střední, severní Moravy a Královéhradecký s velmi přitažlivými mikroregiony Českého ráje, Hradecka, Kladského pomezí, Krkonoš a Orlických hor, města Olomouc a Zlaté Hory, či olomoucké Vlastivědné muzeum a Muzeum Přerov. Nabídka dovolenkových a turistických destinací letošní „cestovatelské“ výstavy se tak bude pohybovat od pěších, cyklistických a rodinných pobytů v hotelích, penzionech, chatách, chalupách, kempech, či chatových osadách až po adrenalinové zážitky a  dovolené v exotických zemích. Slovenskou republiku budou na veletrhu zastupovat lázně. Kromě tradičního účastníka ze Sklených Teplic budou o zájem návštěvníků a nové klienty usilovat i Liptovské liečebné kúpele Lúčky, lázeňského  zařízení v jedné z turisticky nejatraktivnějších oblastí Slovenska nedaleko vodní nádrže Liptovská Mara, termálního koupaliště Bešeňová a akvaparku Tatralandia. Na veletrhu se přestaví i cestovní kancelář Hungaria Tour, která se specializuje na nabídku zajímavých destinací v Maďarsku. Součástí veletrhu budou výstavy fotografií „Pohlednice z Číny“ Zdeňka Štefky a „Toulání časem a krajinou“  Jitky Václavíkové, besedy s cestovateli po Mozambiku, Malém Tibetu – Ladaku, Haiti, a také s českou polovicí česko-slovenské studentské dvojice Michal Vičar a Martin Beťko, kteří se v roce 2008 proslavili dobrodružnou, 37 tisíc kilometrů dlouhou cestou kolem světa ze Slovenska až do Kostariky a zpět ve stařičké škodovce Julii, chuťový cestopis s nabídkou krajových specialit, „Olomoucký kufřík“ – soutěž v parkovém orientačním běhu, který se bude konat zcela netradičně - „indoorově“ -  mezi stánky pavilonu A, program pro zdraví Zdravotního ústavu v Olomouci „Prevence je lepší než léčba aneb zdraví jako životní styl“ – s poradnami,  cvičeními, nabídkou lázeňských, rekondičních a relaxačních pobytů. Nebudou chybět ani turistické hrátky pro děti, festival lidových řemesel s ukázkami rukodělných prací a tradiční rýžování zlatinek.