Českotřebovský deník 21/2010 (20.1.2010)                            


Ve středu 20.února odpoledne se v prostorách Střední odborné školy a středního odborného učiliště technických oborů na Skalce konalo za účastí představitelů Pardubického kraje, Města Česká Třebová a zhotovitele stavby slavnostní předání  rekonstruované budovy školy. Rekonstrukcí systému vytápění, obvodního pláště včetně oken a okapového systému prošlo 5 rozměrných budov školy, celková hodnota prací je téměř 35 milionů korun. Náročná akce byla dokončena včas ve zkráceném termínu a v dobré kvalitě. město Česká Třebová tak získalo budovu s reprezentativním vzhledem a také z kvalitním vnitřním prostředím pro práci.  Stavba se uskutečnila nejen díky více než 22 milionové dotaci z fondů EU, ale také díky nemalému finančnímu podílu Pardubického kraje. Vzhledem k onemocnění hejtmana Radko Martínka, který je hospitalizován v královéhradecké nemocnici přijel do České Třebové jeho zástupce Roman Línek a také poradce hejtmana  JUDr. Martin Netolický. Generálním dodavatelem stavby byla stavební společnost PKS INPOS, a.s. ze Žďáru nad Sázavou. Účastníci slavnostního předání  si prohlédli stavbu  v celém jejím rozsahu a  také prezentaci popisující celý průběh akce, která byla  důležitou investicí roku 2009 nejen pro tuto školu, ale i pro celý Pardubický kraj. první zkušenosti se zatepleným pláštěm rozlehlého areálu jsou velmi dobré,  dochází k velkým úsporám ve vytápění, předchozí stavba byla konstruována tak, že se na tepelné ztráty nehledělo.  Mimo úspor tepla panuje nyní uvnitř areálu také větší tepelná pohoda.
O průběhu stavby připravím zvláštní informační článek. (mm)
 
POSTŘEHY Z RYBNICKÉ ŠKOLY

Zaujala mne nabídka navštívit školu v Rybníku na akci Dny otevřených dveří, které probíhaly ve dnech 13. - 14. 01. 2010. Tuto školu znám už jako malá, kdy jsem ji navštěvovala od 1. do 3. třídy a mám na ni velmi dobré vzpomínky.
Hodně se toho změnilo k lepšímu ve třídách i ostatních prostorách. Učebny jsou hezky a příjemně vybaveny, na učitelích je vidět, že je práce s dětmi baví, snaží se vymýšlet a realizovat stále nové nápady, využívají názornou výuku přímo v přírodě- výtvarnou výchovu, prvouku, tělocvik. Myslím si, že výuka v této škole je kvalitní, většina dětí nemá problémy s přestupem do 5. třídy a navíc „dvojtřídka“ jim dává větší prostor k samostatnosti při práci v hodinách. Také při nižším počtu dětí ve třídách je umožněn individuální přístup ke každému dítěti. Mezi žáky jsou i tací, kteří úspěšně složili zkoušky na víceleté gymnázium. Toto všechno jsou v podstatě mé zkušenosti, protože jsem této škole svěřila své děti a ty nikdy neměly sebemenší problémy s učením a  přístupem pedagogů k nim. Jsem pyšná nato, že v Rybníku máme tuto „vesnickou školu“, která dokáže děti hravou formou a v klidném prostředí naučit co nejvíce!
                                                                                                                                                                       Hudecová Kateřina
 
  

Zápis  do 1.třídy v Rybníku proběhne dne 5.2.2010 od 13,30 - 16,00 hod.                                                                                 

Za děti dojíždějící jinam musíme platit.  Zápis do prvních tříd je důležitý pro samotné  budoucí prvňáky a jak se nyní ukazuje také pro rodiče a samotné základní školy. Je důležité vzpomenout nejen na příjemné prostředí škol a individuální přístup, (který při malém počtu budoucích prvňáčků bude tento přístup možný možný všude) ale také i na to, že dojížděním jinam se obecně ztratí spousta času, znemožňuje se často návštěvu zájmových kroužků,  základní umělecké školy, vzniká více problémů, než kdyby nový prvňáček  chodil do školy doma bez dojíždění, zvláště nyní v zimě, kdy je  ráno  dlouho tma a někdy špatně průjezdné komunikace. Navíc by bylo také dobré  rodičům budoucích prvňáčků sdělit, že za každého žáka, který bude navštěvovat školu mimo Českou Třebovou, musíme z městského rozpočtu platit úhradu obci, která školu zřizuje, ať to bude třeba Rybník, Semanín nebo Dlouhá Třebová. Pokud budeme posílat děti do školy mimo Českou Třebovou bez nějakého zvláštního důvodu, tak si uvědomme, že vzniká rozpor: na jedné straně je od města požadováno zajištění služeb na co nejvyšší úrovni  a na druhé straně se vznikají pro městský rozpočet další zbytečné výdaje. To jsou ale finanční prostředky, které by bylo možné využít lépe. (mm)
 
Hlášení evidence obyvatel za rok 2009: ani rekordní počet narozených dětí nezastavil úbytek počtu obyvatel                     

Počet obyvatel k 31.12.2009 celkem: 16 312 (7 992 mužů  a  8320 žen) z toho 16 157 občanů ČR a 155 cizinců
Narozeno :           189 občanů  z toho    98 chlapců a  91  dívek
Zemřelo :             163 občanů   z toho    92 mužů a 71  žen
Přihlášeno do Č. Třebové:  199 občanů z toho 100 mužů  a  99 žen
Odhlášeno z Č. Třebové  :  308 občanů z toho 145 mužů  a 163 žen
V rámci města se přestěhovalo:  575 občanů
Počet sňatků: 102  Počet rozvodů: 43
K výběru sochy Jana Pernera. Stojí za připomenutí, že vybraný autor Ing. Gargulák není uveden ve Slovníku českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1998, svazek 2, D–G, Ostrava 1998, přitom v této důležité publikaci má heslo i „malíř“ Karel Gott!!! Další sochařské práce ve městě jsou pracemi akademických sochařů....                                                            Mgr. Stanislav Vosyka
 
Anketa k výběru sochy pokračuje: Do ankety k výběru sochy Jana Pernera přispěl také Martin Boštík  z Litomyšle,  kterého také vybraná varianta neoslovila a místo ní navrhuje do realizaci variantu 2 Laco Sorokáče. Celkem se tedy proti rozhodnutí výběrové komise staví 40 názorů, pro je 5 názorů a 2 jsou indiferentní.
Jak si umělci dělají renomé (Lidové noviny 14. 11. 2010)    

 • (Tomáš Pospiszyl je český špičkový teoretik umění)
 •  
  TENISOVÝ TURNAJ STARŠÍCH ŽÁKŮ V NÁCHODĚ  

  Druhé  místo ve dvouhře na turnaji v Náchodě, který se konal ve dnech  9.-10.1.2010  získal Patrik Šotola.
  Ve finále podlehl Davidu Komorovi  z Hradce Králové po setech 7:6;5:7;0:1(2).

   
   PODĚKOVÁNÍ ZE STACIONÁŘE                                                                                                       

  Děkuji následujícím firmám, organizacím a jednotlivcům, kteří nám ještě v závěru roku 2009 poskytli finanční nebo materiální dar.
  Finanční dar: IMS-Drašnar, s.r.o.,  Česká Třebová, ASI- klub Česká Třebová, paní Faltusová z Letohradu, paní Bednářová, paní Frühaufová z České Třebové, Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem v Praze 6, Vokovicích, Česká spořitelna, a.s. se sídlem Praha 4,  Tyto finance jsme využili na nákup dalších pomůcek pro rehabilitaci a muzikoterapii klientů a na vybavení herny novým nábytkem a  kobercem. Děkuji touto cestou tiskárně a vydavatelství  Oftis, spol. s.r.o v Ústí nad Orlicí za materiální dar a Pneuservisu Habrman na Lhotce v České Třebové za  bezplatné  výměny pneumatik v zimním a jarním období u automobilu, kterým zajišťujeme dopravu klientů.                                                                                  S úctou a přáním všeho dobrého Mgr. Eva Ostruszková
   Sokolské okénko: pozvánka na I. novodobé sokolské šibřinky                            

  T.J. Sokol Česká Třebová pořádá v sobotu 6. března 2010 1. NOVODOBÉ SOKOLSKÉ ŠIBŘINKY
  Program:  od 14,00 hod.        Maškarní karneval pro děti  - Vstupné dobrovolné
                  od 19,30 hod.         Karneval pro dospělé
  Prodej vstupenek od pondělí 24.1.2010  R. Dobroucká mob:607 953 466.  Masky budou odměněny
  Hudba: Pepa Vaňous. Hry, soutěže, tanec, tombola. Občerstvení zajištěno 
  Srdečně zve Odbor sokolské všestrannosti
   
  Cvičební hodiny v roce 2010                                                                                                                                                         

  Pondělí             9,30 – 10,30  starší ženy
                          16,30 – 17,30  rodiče a děti
                          18,00 – 19,00  aerobik
                          18,30 – 19,30  ženy
  Úterý               18,00 – 19,00  seniorky
  Čtvrtek            18,00 – 19,00  ženy
                          19,00 – 20,00  aerobik                                                                                                     Lenka Strouhalová
   
  Stolní tenis a Silvestr ve Svinné                                                                                                                                                   


  Na Silvestra se uskutečnil ve Svinné turnaj ve čtyřhře ve stolním tenise, kde se oproti jiným turnajům pořadatelé rozhodli v rámci maximální vyrovnanosti lepší hráče nasadit a ti si losovali mezi námi spoluhráče. Ve třídě bývalé školy, kde se jinak uskutečňují všechny kulturní akce pod střechou, je však nyní staveniště, a tak jen díky pochopení stavební firmy APS-Pech, která rekonstrukci  ku spokojenosti místních provádí, se mohla třída na několik dní o svátcích opět použít pro setkání sousedů, tentokrát tedy nad tenisovými stoly. Důležitější než vítězství bylo vzájemné hecování a popichování, které se neslo celým dnem a bylo tak příjemným zakončením roku 2009. Svinenští ukazují i v zimě, že dlouho očekávaná investice města bude v dobrých rukou,  udržovaná a hlavně využívaná.  L.K.
   
  Ve večerních hodinách se občané Svinné sešli v místní škole v klubovně hasičů, kde v provizorních stavebních podmínkách přivítali při harmonice příchod Nového roku. V prvních minutách roku si připili na to, aby se staveniště bývalé školy opět co nejdříve
  proměnilo v důstojné kulturní zařízení, které je ve Svinné využíváno po celý rok.  V.Š.
   
  Rusové přijíždějí na Skiinterkritérium do Říček z minus 40°C                                                                                                  

  Do Říček v Orlických horách se sjíždějí první reprezentační výběry. „Národní tým Ruska jede na Skiinterkriterium ze soustředění v Uralu, kde panují až čtyřicetistupňové mrazy. Vlastně se těší do tepla,“ říká ředitel závodů Jaroslav Křístek.
  Na 48.ročník Skiinterkriteria je v tuto chvíli přihlášeno 14 reprezentačních výběrů. Jako poslední se přihlásilo Rumunsko. Ve hře jsou stále ještě Portugalci, kteří by na závodech startovali vůbec poprvé. „Jejich účast není stále jistá, ale každopádně zájem má tato pro nás tak trochu lyžařsky exotická země velký,“ říká mezinárodní sekretář závodů Zdeněk Kubásek. Naopak zcela jistá je již neúčast Maďarů. Ve Skicentru už jsou Holanďané a Britové, kteří se účastní Republikových kvalifikačních závodů, které se jedou v úterý a ve středu. Už na těchto závodech se ukázalo, že připraveni přijeli zejména Holanďané. Adriana Jelinková, absolutní vítězka loňského ročníku Skiinterkriteria, ovládla úterní slalomy. Na cestě jsou už dva dny také Švédové, kteří musejí v autokaru absolvovat cestu dlouhou 2500 kilometrů. „Ruskou výprava vede jako tradičně bývalá ruská reprezentantka Ludmila Kedrina. Když jsem s ním naposledy mluvil, měla radost, že se její svěřenci konečně trochu zahřejí. Na závody přijíždějí ze soustředění na Urale, kde panují až čtyřicetistupňové mrazy,“ popisuje okolnosti příjezdu ruského týmu šéf závodů Jaroslav Křístek. Závodní svah je díky mírnému oteplení ve velmi dobrém stavu. Nasněžená vrstva sněhu se výborně spojila s připraveným tvrdým podkladem. Na trati tak leží zhruba metrová vrstva sněhu. Závodní kopec se nyní upravuje 2x denně a rolby vyjedou samozřejmě i v noci. „Myslím, že nyní jsme na účast kolem dvou set závodníků připraveni,“ říká místopředseda organizačního výboru Stanislav Havel. Účast prezidenta Václava Klause na závodech je stále nejistá. Naopak příjezd už potvrdil hejtman Královehradeckého kraje Lubomír Franc.
  Přehazovaná - atraktivní sport pro mládež.  O turnaji v přehazované píšeme pravidelně, poslední turnaj se nedávno (10.1.) konal ve Svitavách, máme o tom na webu dva články. Čtenáře může trochu mást rozdílné značení českotřebovských družstev, viz:
  1) Přehazovaná ve Svitavách se líbila    2) Třetí turnaj v přehazované ve Svitavách