Českotřebovský deník 26/2010 (26.1.)   
Město jedná s ústředím Českého červeného kříže o stavbě bytového komplexu pro seniory                                                 

Zde budou poskytovány sociální služby. Kromě dobrovolné sociální činnosti zaměřil Český červený kříž také svoji pozornost na poskytování sociálních služeb na profesionální úrovni. Je provozovatelem různých sociálních zařízení a služeb. Příkladem je vybudovaný "Dům sociálních služeb" v Praze 9 jako je víceúčelové zařízení sociální péče s nepřetržitým provozem, kde jsou poskytovány komplexní sociálně - zdravotní služby pro staré, dlouhodobě nemocné a sociálně potřebné občany. Lůžková část je určena občanům, jejichž zdravotní stav omezuje schopnost sebeobsluhy, vyžadující náročnou ošetřovatelskou péči. Podobné objekty hodlá ústředí ČČK vybudovat po celé republice, v každém kraji. Do projektu hlásí také město Česká Třebová. Vedení města již o této možnosti na ústředí ČČK jednalo a nyní začátkem února se uskuteční další v České Třebové. Město vytipovalo pro uvažovanou výstavbu čtyři lokality. Jde o rozvojové plo- chy s velikostí 1 ha, kde by postupně vznikl komplex atypických bytových domů - apartmánů včetně parkové úpravy areálu. Rozsah budov komplexu by se mohl postupně zvětšovat, proto má mít pozemek takovou velikost. Pečovatelskou službu pro ubytované seniory by zajišťoval ČČK, také výstavba by proběhla v režii ČČK (a jeho sponzorů), město by do projektu vložilo pozemky. V Pardubickém kraji má o projekt zájem také Město Pardubice.

Stavba dopravního terminálu na Bezručově náměstí se nezastavila                                                                                           
 Nyní se práce přesunuly do podzemí, kde je spousta práce na stavebních úpravách, přípravě vzduchotechniky, instalací. Díky dobrému počasí během podzimu a také během prosince má nyní stavba proti původnímu harmonogramu náskok.
 
Návrh rozpočtu města na rok 2010                                                                                                                                              

Počítá s výdaji ve výši 382 900 tis. Kč, které jsou zajištěny rozpočtovými příjmy a financováním z přebytku hospodaření minulých let ve výši 40650 tis. Kč. Rozpočet (již ve schválené podobě) bude součástí příštího vydání ČtZ, návrh  rozpočtu najdete ZDE.
 
Projekt Radiobus přinese MHD pro Českou Třebovou.                                                                                                             

Přípravné práce se rozjíždí, první informace jsou zveřejněny na webu města. Připravuje se tisk anketních lístků, které budou doručeny všem občanům, aby mohli k návrhu dát svoje požadavky. Návrh je připravován s firmou AUDISBUS a má několik variant: 1 - Pro všechny, 2 - pro obyvatele okolních obcí, 3 - pro seniory 4 - Pro cestující od vlaků, 5 - pro volný čas. Dopravu budou zajišťovat dva malé autobusy s kapacitou 22 resp. 30 cestujících, nebudou dělat taxi, budou zastavovat na vybraných zastávkách podle jízdního řádu, některé spoje budou pevné, jiné "na zavolání". Spoje budou moci občané objednat na dispečinku bezplatně telefonem. Délka trasy linky má být do 20 minut. Více na webu města.
 
Na Haiti pomáhají i lidé z našeho kraje                                                                                                                                        

Kvůli jedné z největších přírodních katastrof vyráží na Haiti v současných dnech stovky humanitárních pracovníků. Do Baie de Henne na severozápadě Haiti odletěl 18. ledna také Filip Hlásný, technik projektu Praga-Haiti. Cílem jeho mise je opravit „Pragovku“ po závažné poruše, k níž došlo krátce před zemětřesením. S ohledem na současnou situaci je Filip Hlásný z Býště jediný, kdo může pomoci „Vétřiesku“ zprovoznit. „Dlouholetý projekt spojený s misií v jedné z nejchudších zemí světa Haiti pomáhají zajišťovat lidé z projektu  Praga – Haiti. Konkrétně se jedná o partu nadšenců z Jablonného nad Orlicí, s koordinátorem Václavem Vackem v čele,“ říká radní Petr Šilar, který má v Pardubickém kraji na starost neziskové organizace a dodává: „Tento projekt  pomůže  zajišťovat pitnou vodu z vrtaných studní pro domorodce s pomocí české techniky. Naprosto nezastupitelná jsou naše auta Praga V3S.“   
Koordinátor projektu Václav Vacek nás informuje o situaci  
Po úspěšném odeslání moderně vybavené skříňové „vétřiesky“, zaučení místního řidiče a osobních jednáních s misionářem P. Romanem Musilem pokračuje Fidcon o.s. (www.fidcon.cz), realizátor projektu Praga – Haiti, vysláním druhého auta a soupravy na vrtání studní. Tentokrát půjde o valník, který bude vrtací soupravu přepravovat v těžko prostupném terénu. Zároveň bude další „vétřieska“ sloužit k přepravě stavebního materiálu v misii. „Tato fáze projektu, pracovně nazvaná „Voda pro Haiti“, má vysoké ambice a pro místní obyvatele je velkým požehnáním. Nedostatek pitné vody je jedním z klíčových problémů haitských obyvatel.“, vysvětluje koordinátor projektu Václav Vacek.
V rámci rozvojového projektu Praga – Haiti (www.praga-haiti.cz) již více než půlrok pomáhá Pragovka v misii Baie de Henne českému knězi Romanu Musilovi. Pater Musil zaslal na počátku ledna zprávu:  „Vejtřaska má problém s motorem a ne a ne ji zprovoznit.“ Opravit motor se pokoušeli lidé na misii podle instrukcí přes internet i mobilní telefon, ale neúspěšně. Filip Hlásný tedy vyrazil do misie vybaven zkoušečkou vstřikovačů, novým čerpadlem motoru a dalším nezbytným vybavením nutným k zajištění opravy.
Prosíme o pomoc
Celý projekt Praga – Haiti je financován z darů. Toto dílo můžete podpořit svým darem na účet veřejné sbírky projektu: 35-1868350237/100, var. symbol 77777. Adresa majitele účtu projektu: Arcidiecézní charita Olomouc, Křížkovského 6/505, Olomouc, 779 00. Děkujeme všem laskavým dárcům.
Více informací o projektu naleznete na webových stránkách www.praga-haiti.cz.
Gymnázia a obchodní akademie budou opět výběrovými školami, od září přijmou méně žáků                                              

 Některá gymnázia a obchodní akademie zřizované Pardubickým krajem otevřou od nového školního roku méně tříd, než letos. Ředitele dotčených škol s tím včera odpoledne seznámila krajská radní zodpovědná za školství Jana Pernicová. Cílem opatření je přizpůsobit kapacitu středních škol aktuální demografické křivce a zároveň vrátit gymnáziím a obchodním akademiím prestiž, kterou v posledních letech ztrácejí. „Gymnázia a obchodní akademie byly vždy školami elitními a výběrovými, ale dnes už tomu tak mnohdy není. Se stále klesajícím počtem dětí samozřejmě klesá i počet žáků, kteří mají ke studiu na gymnáziu nebo obchodní akademii předpoklady. Kapacita těchto škol se však dosud neměnila, což zákonitě vede ke snižování nároků na přijímané děti a tím pádem i snižování úrovně celého vzdělávacího procesu,“ vysvětluje radní Jana Pernicová. „Je nutné snížit počty tříd na gymnáziích a obchodních akademiích v kraji, aby opět produkovaly absolventy úrovně, na kterou jsme byli zvyklí,“ dodává. Dalším negativním následkem zmiňované situace pak je samozřejmě odliv žáků z učebních a technických studijních oborů. Na gymnáziích a v ekonomických oborech v tuto chvíli studuje 48 % z celkového počtu žáků v kraji a přitom jsou to právě oni, kdo nejčastěji končí v evidencích úřadů práce. Školy vyučující technické obory, po kterých je naopak největší poptávka na trhu práce, pak živoří a v extrémních případech jsou naplněny pouze ze 46 procent své kapacity. „Od snížení počtu tříd na gymnáziích a školách s ekonomickými obory si tak slibujeme i ozdravění celého systému středního školství v Pardubickém kraji a jeho přizpůsobení profesním požadavkům společnosti,“ doplnila Jana Pernicová. Pro žádnou z dotčených škol neznamená snižování počtu tříd její úplné zrušení. Konkrétní podoba změn je součástí dokumentu Změny ve středním školství Pardubického kraje, který Jana Pernicová představí bezprostředně poté, co jej projedná krajská rada. K tomu by mělo dojít ve čtvrtek, 28. ledna.
Ondřej Tušl, oddělení komunikace