Českotřebovský deník 30/2010 (29.1.)  


MINERALOGICKÝ KLUB ZAHÁJIL ROK 2010 PŘEDNÁŠKOU ING. PAVLA  NOVOTNÉHO                                   
Přednáška Ing. Pavla Novotného byla zaměřena na téma Významné  mineralogické lokality v CHKO Jeseníky a jistě zaujala členy Mineralogického klubu, který vznikl v České Třebové jako občanské sdružení před deseti lety. Členové klubu se pravidelně scházejí na přednáškách v Ekocentru červenka na ZŠ Habrmanova v České Třebové a také na společných exkurzích po celé ČR a také v zahraničí. měl jsem možnost nahlédnout do vzorně vedené kroniky klubu, zaměřil jsem se na práci v uplynulém poletí a poznal, že to byla činnost zajímavá a bohatá,. právě taková se plánuje i na  celý letošní rok. Příjemným dárkem všem členům klubu na jejich první přednášce bylo předání nového kalendáře na letošní rok, který je opravdu velmi vydařený.  Také další činnost Mineralogického klubu v I. pololetí  je zajímavá - obsahuje přednášky i exkurze, další akce jsou společné s ZO ČSOP Zlatá Studánka. Tyto exkurze ovšem nejsou typicky mineralogické, ale i tak mohou činnost klubu obohatit.  Na zájezdech  ochránců přírody (Zlaté studánky) jsou tedy zřejmě volná místa,  přemýšlím proč nejsou nabídnuta také členům druhé zdejší organizaci ZO ČSOP Podorlicko, která je co do počtu členů ještě početnější. Jaké další akce Mineralogický klub plánuje: 24. února 2010 to bude přednáška Mgr. Jana Cempírka  (MZM Brno) na téma Brazilské pegmatity a jejich drahé kameny. Za měsíc 24. března  2010 bude na programu přednáška RNDr. Vojtěch Turka, CSc. "Dochované barevné vzory u prvohorních živočichů"  a ve středu  21. dubna 2010  přednáška Prof. RNDr. Josefa Staňka, CsC. + Ing. Jiřího Šury "Minerály skupiny křemene v přírodě a v našem životě". Na jaro se plánuje dvoudenní exkurse a na 19. května  Přednáška RNDr. Rostislava Morávka – Geologie a mineralogie Kazachstánu viděná s koňského hřbetu.  Fotografie z první přednášky Ing. Pavla Novotného zaměřená na významné mineralogické lokality Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. (mm)

 

  Fotografie z kroniky klubu z roku 2009

Českotřebovský zpravodaj  2/2010 v prodeji.                                                                                                                             

 Během pátečního dopoledne bylo do prodejen v České Třebové distribuováno únorové číslo Českotřebovského zpravodaje, během soboty dopoledne  se pak dostane také do okolních obcí.  Během víkendu  bude také provedena distribuce Čt. zpravodaje do schránek předplatitelům.
 
Rydo zahájilo odvoz sněhu z některých ulic ve městě. Už opravdu nebylo kam sníh házet a provoz v Hýblově ulici během dne byl velmi problematický, zvláště když bylo třeba zásobovat prodejny. A tak ještě odpoledne byl zahájen odvoz sněhu z ulice U Spořitelny a  večer byla uzavřena ulice Hýblova právě pro úklid sněhu. Situace už opravdu byla neúnosná.
Zajímavé akce v Letohradě                                                                                                                                                          

Kulturní centrum Letohrad vás zve do Domu kultury v Letohradě
13. 3. v 19.30 hodin
Divadlo Járy Cimrmana: Vyšetřování ztráty třídní knihy (vstupné 320,- Kč).
17. 3. v 19.30 hodin
Umělecká agentury Nelly uvede v pořadu „Hvězdy jak je neznáte“
Recitál Karla Gotta  (vstupné 950,- Kč).   
Předprodej vstupenek v Informačním centru v Letohradě (tel.: 456 622 092).
Také zemědělská škola v Lanškrouně dokončila zateplení budov.                                                                                           

Lanškrounská zemědělská škola  vytápí objekty levněji. Je čtvrtým krajským zařízením z dvanácti, které dosáhlo na evropské dotace z operačního programu Životní prostředí. Zateplení čtyř budov  podstatně šetří energie. Stálo 11 milionů korun a práce trvaly čtyři měsíce. Pardubický kraj se podílel na obnově  částkou 1,8 milionu korun. „Konečně jeden smysluplný ekologický projekt, kde budou ušetřené finance sloužit studentům,“ vyzdvihl přínos zateplování budovy radní Petr Šilar. V současné době, kdy školy nemají v důsledku ekonomické krize dostatek finančních prostředků, je podle radního Miroslava Stejskala každá úspora důležitá. V létě, kdy školské zařízení obdrželo peníze na rekonstrukci tělocvičny a školy s jídelnou, proto aktivně pomáhal bývalému řediteli Vlastislavu Fiedlerovi  vyřešit problém, který se objevil  v průběhu stavby.  Slavnosti se zúčastnil také poradce hejtmana Martin Netolický, který průběžně sledoval realizaci této investiční akce.   „Naštěstí jsme byli připraveni. V okamžiku, kdy jsme se dostali na seznam úspěšných žadatelů, měli jsme již hotový energetický audit a projekty. Také jsme přesně věděli, co máme dělat, abychom v krátkém časovém úseku zvládli vyřídit potřebnou dokumentaci,“ připomněl začátek rekonstrukce Fiedler. Uvedl, že do  konce srpna  vyměnili řemeslníci okna, aby nový školní rok mohl začít bez vážnějších komplikací. Zateplení střech a fasády pak pokračovalo za plného provozu až do poloviny listopadu „Od myšlenky k realizaci vedla dlouhá cesta,“ říká zástupce ředitele zemědělské školy Josef Coufal, který od září koordinoval stavbu, protože ředitel odešel do důchodu.  Projekt realizovaný v roce 2009 byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti a státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.   
Harmonogram projektu Datum zahájení projektu 15.  7. 2009  Datum ukončení projektu 15. 11. 2009
Doba trvání projektu v měsících 4 měsíce  Struktura vynaložených výdajů Náklady celkem v Kč 11 588 tis. Kč
Celkové způsobilé výdaje 9 755 tis. Kč  z toho: Dotace ze SFŽP 488 tis. Kč Dotace z EU 8 292 tis. Kč Vlastní zdroje Pk 975 tis. Kč. Obdobná akce v České Třebové na Skalce tedy měla asi 3x větší rozměr.
Kraj doporučil ředitelům sedmi středních škol snížit počet letos otevíraných tříd.                                                                 

 Rada Pardubického kraje vzala na svém včerejším jednání na vědomí materiál týkající se počtů tříd otevíraných na krajem zřizovaných gymnáziích a obchodních akademiích ve školním roce 2010/2011. Jeho prostřednictvím kraj doporučuje ředitelům sedmi těchto škol otevřít v září o jednu třídu méně. Změny by se měly dotknout gymnázií v Přelouči a Dašická v Pardubicích, kde je počítáno se snížením o jednu třídu čtyřletého gymnázia. O třídu méně, tentokrát gymnázia osmiletého, by mělo být otevřeno i v Jevíčku a v Chrudimi. Redukce se dotkne i obchodních akademií. Na pardubické, chrudimské a svitavské by měl být počet letos otevíraných tříd taktéž o jednu nižší oproti současnému stavu. „Toto je pouze začátek naplňovaní Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Pardubickém kraji z února 2008. Krajským zastupitelstvem budou ještě v tomto pololetí projednány další změny, které by se už od školního roku 2010/2011 měly dotknout středních odborných škol a učilišť. A další úpravy čekají celé střední školství v kraji ve školním roce následujícím. Osm let se v tomto směru totiž téměř nic neudělalo i přesto, že demografická situace i poptávka trhu práce je dnes úplně někde jinde. Reagovat na současný stav i odborné prognózy je nezbytné co nejdříve,“ komentovala radou projednané změny radní zodpovědná za školství Jana Pernicová.   Ondřej Tušl oddělení komunikace
 
Z Usnesení Rady Pardubického kraje R/909/10 26. jednání konané dne 28.1.2010 - Záležitosti v oblasti školství                

Rada Pk projednala předloženou zprávu a  1. bere na vědomí
a) informaci o změně zapojení středních škol do národního projektu MŠMT UNIV 2 Kraje, dle důvodové zprávy, část 1a)
b) doporučující materiál pro školní rok 2010/2011 pro ředitele škol ohledně úpravy počtu tříd s vazbou na platný Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Pardubickém kraji 2008, dle důvodové zprávy, část 1b)
f) zpracovat podrobnou odbornou analýzu pro střednědobou aktualizaci dlouhodobého záměru se zohledněním demografického vývoje a situace na trhu práce s cílem zkvalitnění středního školství  Termín: 30. 04. 2010
g) předložit pracovní verzi aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Pardubickém kraji 2008 k odborné diskusi výboru ZPk pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost a dotčeným samosprávám

Slavné vily Pardubického kraje  - vernisáž spojená se křtem stejnojmenné knihy. Akce se koná 4. 2. 2010 v 17.00 hodin v prostorách Městského muzea v Ústí nad Orlicí – Hernychova vila.   Výstava potrvá do 25. 4. 2010. Stejná výstava se konala v České Třebové v listopadu 2009

Součástí expozice je taktéž medailonek architekta z Ústí nad Orlicí Ing. arch. Stanislava Tošovského (* 17.5.1910; + 28.5.2004). Absolvent ČVUT – Pozemní stavitelství a architektury v Praze. Praxi absolvoval v některých pražských firmách. V roce 1940 se vrátil do Ústí nad Orlicí, kde nejdříve nastoupil do firmy svého otce (Podnikatelství staveb a strojní cihelna František Tošovský), posléze založil svou vlastní projekční kancelář. Stanislav Tošovský – architekt, zanícený veslař, lyžař, skokan na lyžích, turistický příznivce. Přijďte se seznámit s člověkem, o kterém toho možná mnoho nevíte…