Českotřebovský deník 6/2009                                                   

 Anketa k výběru sochy Jana Pernera také v regionálním tisku a televizi. Anketa vznikla podle přání  občanů a na základě jejich žádosti.  Svoje názory, byť většinou nesouhlasné vyjádřilo (zatím) poměrně malé procento návštěvníků stránek. Možná proto, že stojím o názory konkrétních lidí, nikoliv těch, kteří jsou schováni za svými přezdívkami a anonymně uvažují o rozpoutání údajné "mediální hry". Dokonce jsem se doslechl, že organizuji nějakou petici a podobně. Nic takového není pravda. Problematikou ankety se začal zabývat nyní také regionální tisk a regionální televize. Také hrají "mediální hru?". Vše vznikla jako spontánní ohlas na informaci o vybraném návrhu v lednovém vydání tištěného Českotřebovského zpravodaje. Výsledky ankety nijak neupravuji, neohromuji velkými čísly v hlasování, které se dají vždycky  zpochybnit.  Jak mohlo třeba v článku na OIKTV navštíveném např. 230 návštěvníky hlasovat 522 osob? Považuji za škodu, že takové hlasování nebylo nastaveno na webu města, použitý redakční systém to umožňuje.  Ve skutečnosti ani o číselné výsledky ani nejde. Jisté je to, že předvánoční výběr sochy radou města vyvolal ve veřejnosti během přelomu roku poměrně velkou odezvu čtenářů zpravodaje, což se logicky odrazilo i na webových stránkách Českotřebovského deníku. Věřím, že to bude impuls  k tomu, aby se o zvolené volbě ještě znova jednalo. Třeba vše zůstane při starém, třeba nezůstane. Možná je ještě  rozhodnutí změnit možné, možná to už nejde, nevím. Dne jsme ještě obdržel ještě názory, které zahrnuji do celkové tabulky ve které 4 občané podporují rozhodnutí rady města a souhlasí s výběrem  návrhu Ing. Garguláka (soutěžní návrh č.1), podle dvou zaslaných odpovědí je jedno, jaký by byl výběr proveden a  35 názorů je negativních, s usnesením rady města nesouhlasí. Můj vlastní názor v hlasování není obsažen.  Řada názorů byla doplněna o vlastní vyjádření, které bylo publikováno i se jménem odesilatele. Občané většinou navrhovali  druhý soutěžní návrh akad. sochaře L. Sorokáče. Hlasování na OIKTV však dopadlo jinak, zde ale ještě probíhá.  Jiná anketa zaměřená na výběr soutěžní varianty je na webu www.vlaky.net. (mm)
 
Poslední doručený názor k výběru sochy Jana Pernera z 6.ledna                                                                                                  

No to se opět naše radní vyznamenali.Hlavně aby se nezapomněli pochválit.Pod vlivem jaké drogy rozhodovali?Tohle nemohl vybrat nikdo normální nebo při smyslech.Má to být socha Pernera a ne hromada šrotu.Alespoň si můžeme udělat obrázek o inteligenci a duševním zdraví lidí kteří seděli v té komisi a radě města co tohle mohla vybrat. S pozdravem  Zbyněk Ruda
 
A další ze slovenského webu, kde diskutují i čeští příznivci železnice                                                                                     


- Mě osobně ta socha připomíná Jeana Gaspara Deburau, kterýžto má v Kolíně memoriál. Jan Perner by měl mít sochu, kde si je podoben, a ne něco ve stylu karikatury . Hlasoval jsem pro dílko č. 2, přijde mi nejvhodnější. Taktéž pamětní deska na jeho rodném domě (mlýně) v Bratčicích je sice decentní, ale vkusná, žádná divočárna viz fotografie.
- Autor vítězného návrhu zřejmě nemá se železnicí dobré zkušenosti a tak se železnici pomstil touto zrůdností vyjadřující spíše podobu černokněžníka Zababy, který taky železnici ve své podstatě škodil ... než byl vysvobozen.
- Slovy jednoho pána z umělecké branže (byť z jiného oboru) - je to ošklivé.
- Když jsem viděl návrhy poprvé, tak jsem také myslel, že je to návrh od nezaměnitelného Olbrama Zoubka: pozlacený anorektik Perner na falickém čemsi :-). 
- Socha za 2mega? To je asi celkem normální cena v ekonomicky normální době. I umělci se musí uživit - nic proti tomu nemám, ale teď ta doba asi zrovna není
- Dost diskuzím, bude TAM, ať se to někomu líbí,nebo ne!
- Osobně bych se přimlouval:"Náměstí je Bezručovo, tak tam postavme "slezského barda" - socha může být tatáž, jen je třeba ten piedestal upravit - třeba ve stylu "Vůz plný uhlí se v koleji zvrátil..."
 
Skutečný vývoj daňových příjmů kraje za rok 2009.                                                                                                                      

 Vývoji veřejných financí státu, krajů i obcí v roce 2009 věnovaly veřejné sdělovací prostředky mimořádnou pozornost. Důvodem tohoto zájmu byla přirozeně v závěru roku 2008 vzniklá finanční a hospodářská krize a její dopady do veřejných rozpočtů. Krize se podepsala i na vývoji výběru daní, které tvořily velkou část příjmů Pardubického kraje v roce 2009. „Faktem je, že po velice významném propadu sdílených daní Pardubického kraje za měsíce červenec a říjen byl odhadován jejich celkový propad za rok 2009 proti skutečnosti roku 2008 až na téměř 0,5 mld. Kč. Skutečnost, která příjemně překvapila, je jiná, i když propad sdílených daní nadále považuji za významný. Porovnáme-li celkový výběr daní pro krajský rozpočet v roce 2008 se skutečností  roku 2009 je faktický propad „jen“ 332 mil. Kč,“ uvedl náměstek hejtmana Roman Línek, který je zodpovědný za finance a majetek. A jaký faktický dopad měla finanční a hospodářská krize na vývoj sdílených daní rozpočtovaných na rok 2009? „Zastupitelstvo v únoru 2009 schválilo rozpočet s uvažovaným objemem sdílených daní ve výši 2,795 mld. Kč. Ve skutečnosti objem sdílených daní v roce 2009 činí 2,493 mld Kč. Skutečné nenaplnění příjmů ze sdílených daní tak činí 302 mil. Kč. Přes tento nemalý výpadek v příjmech jsme se na kraji finančně dobře vyrovnali se všemi zákonnými povinnostmi,“ doplňuje Línek. Tento propad není poslední, finančníci očekávají, že k určitému poklesu sdílených daní dojde i v roce letošním. Propad by však již neměl být takový. Rozpočet Pardubického kraje na rok 2010 s tímto poklesem počítá. „V případě, že k poklesu nedojde, máme připravenou řadu možností jak tyto peníze rozumně použít pro rozvoj kraje,“ uzavírá Línek.
Tiskové prohlášení předsednictva KDU-ČSL Pardubického kraje                                                                                                 

Předsednictvo KDU-ČSL jednoznačně odmítá spekulace MF Dnes ze dne 6. ledna, že by mezi náměstkem hejtmana Romanem  Línkem a hejtmanem kraje Radko Martínkem byly vážné spory, které ohrožují vzájemnou koaliční spolupráci v Pardubickém kraji.
Uvedené informace v článku jsou vytržené z kontextu a skutečnost výrazným způsobem zkreslují. Podle lidoveckého krajského předsednictva koalice plní program tak, jak se na něm v minulosti domluvila. Mezi výsledky dosavadní spolupráce ČSSD a Koalice pro Pardubický kraj, jejíž součástí KDU-ČSL je, patří například stabilizace sociálních služeb a jejich reforma, zprovoznění hospice v Chrudimi, pokračování dobré komunikace s nevládními neziskovými organizacemi, pokračování v úspěšném čerpání evropských fondů, podpora dokončení splavnění Labe do Pardubic, výstavby rychlostní silnice R35 a především udržení stabilního rozpočtu kraje v době ekonomické krize. V nastavené spolupráci nedochází k výrazným změnám. Křesťanští demokraté budou i nadále plnit úlohu koaličního partnera a budou se podobně jako v předchozích devíti letech podílet na dalším rozvoji Pardubického kraje.

 

Letecké termosnímkování ochrání občany Hradce před výpadky tepla                                                                                          

Tepelné hospodářství Hradec Králové spouští unikátní projekt termosnímkování města, který dokáže včas odhalit úniky na cestě při dodávkách tepelné energie občanům a firmám v Hradci Králové. Společnost se tak stala jednou z prvních v České republice, která chce s pomocí termovize zvýšit efektivitu a předejít haváriím při energetických přenosech. S novým projektem lze velice přesně odhalit problematická místa ve městě, kde dochází k tepelným ztrátám v přenosové soustavě. Na základě toho sledování budeme schopni rychle sjednat nápravu,“ seznamuje s projektem ředitel Tepelného hospodářství Jiří Seidler. Od využití termovizního sledování si tak slibujeme nejen zvýšení účinnosti při přenosech tepla, ale také výrazné snížení nákladů.  Inovátorský projekt termokamerového sledování města je od společnosti dalším krokem k posílení bezpečnosti celého systému dodávek a investicí do modernizace infrastruktury, která v posledních letech prochází výraznou rekonstrukcí. Používání termokamer posílí bezpečnost celé energetické soustavy a eliminuje riziko vzniku havárií.   Jana Kodysová