Českotřebovský deník 8/2010 (8.1.)                                        

Návštěva
dětí
u betléma
Poděkování:  

Chtěli bychom touto cestou poděkovat paní Šmajzrové a její dceři paní Stolářové za to,že nám umožnily si prohlédnout jejich rodinný,více než sto let starý betlém.Po poutavém vyprávění o vzniku jednotlivých figurek mohly děti na vlastní oči vidět, kde se narodil Ježíšek a jak vypadají Tři králové.

 
Učitelky a děti 
MŠ U Koupaliště

 

Koncert kultovní kapely a výstava na počest Ivana Magora Jirouse se koná v sobotu v klubu Modrý trpaslík.                


Martinu Jirousovi vzdá hold jeho domovská kapela The Plastic People of the Universe a výtvarník Jiří Sozanský. Disident, chartista a Magorův kumpán ze známého procesu s Plastiky v roce 1976, František Čuňas Stárek, byl tehdy obviněn z rozvracení republiky za to, že uspořádal přednášku Ivana Jirouse a koncert Svatopluka Karáska. V sobotu Stárek zahájí Sozanského výstavu Magor - pocta Ivanu Martinu Jirousovi. Po vernisáži budou následovat tři koncerty, vystoupí Radim Sychra, The Plastic People of the Universe a třebovská kapela Kloaka. Skupina Plastic people of the Universe nebude v Modrém trpaslíku hostovat poprvé, legendární skupina zde vystoupila poměrně nedávno 18. října 2008. Z tohoto jejího vystoupení jsou následující fotografie:
 
 
Loupežné přepadení herny v České Třebové                        

V pátek 8. ledna došlo krátce před pátou hodinou ráno v herně v České Třebové na Litomyšlské ulici (Beseda) k loupežnému přepadení. Pachatel si odnesl bezmála patnáct tisíc korun.  Zprávu uvedla policie ČR. na webu Pardubického krajského ředitelství. 
 
Dechové zkoušky řidičů  se provádějí jen při tzv. "základní kontrole"               

Neboť často dochází k podávání mylných informací ohledně provádění dechových zkoušek při dopravních kontrolách, rádi bychom tyto skutečnosti uvedli na pravou míru.  Policisté postupují podle, v médiích často zmiňovaného, interního aktu nařízení. Pokud plní úkoly na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a provádějí tzv. Základní kontrolu, mají povinnost kontrolovat u řidičů dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a v případě podezření i jiných návykových látek. Pokud však plní úkoly na úseku veřejného pořádku (například pátrání po hledaných nebo pohřešovaných osobách či odcizených věcech) nebo provádějí na úseku bezpečnost a plynulosti silničního provozu tzv. Speciální kontrolu, tato povinnost z interního aktu nevyplývá. Speciální kontroly jsou zaměřovány tak, aby účinně řešili problematiku, pro níž jsou určeny. Jde například o kontrolu dodržování stanovené rychlosti jízdy nebo kontrolu technického stavu vozidel. Tyto kontroly však nevylučují, že policista u řidiče dechovou zkoušku provede. K dotazům, kdo určí, jaké úkoly policista ten den plní uvádíme, že je to jeho nadřízený, který ho s úkoly seznámí při denní instruktáži.   K informacím, že bychom měli nedostatek přístrojů na měření alkoholu v dechu uvádíme, že policie pardubického kraje je schopna zajistit výkon služby se stávajícími přístroji.                     mjr. Bc. Markéta JANOVSKÁ tisková mluvčí KŘP Pardubického kraje
 
Slavné osobnosti pomohli nevidomým!                                 

Za účasti protagonistů velmi úspěšného projektu „Pes – přítel člověka“ se 13. ledna od 18 hodin v Galerii Louvre (Národní 22) uskuteční jeho slavnostní derniéra. Tento výjimečný projekt si kladl za cíl realizovat myšlenky sdružení Mathilda, které podporuje nevidomé a slabozraké.
Jedná se o fotografický projekt, z něhož vznikl kalendář na rok 2010.  Autor kalendáře, fotograf a výtvarník Antonín Malý, originálně zobrazil významné osobnosti českého společenského a kulturního života spolu s vodicími psy. Mezi osobnosti, které bez nároku na jakoukoliv odměnu propůjčily svou tvář do kalendáře, patří kromě hraběnky Mathildy Nostitzové také Eva Holubová, Zdeněk Svěrák, Marta Kubišová, Jiří Bartoška, Karel Schwarzenberg, Marek Eben, Lukáš Pollert, Varhan Orchestrovič Bauer, Dagmar Havlová, Jan Tříska, Miloš Forman a Václav Havel.
K dnešnímu dni bylo prodáno více než 2.000 kalendářů. Utržená částka po odečtení nákladů přesahuje 700.000 Kč a stále není konečná. Peníze budou rozděleny hlavně na dostavbu porodnice pro štěňata budoucích vodicích psů a do Střediska výcviku vodicích psů SONS na podporu výchovy štěňat. Výše získané částky nám umožní podpořit i projekty obecně prospěšné společnosti Tyfloservis a Konzervatoře Jana Deyla.  K této částce je třeba ještě připočítat 50.000 Kč, za které se na aukci pořádané Nadací Leontinka vydražil soubor fotografií z kalendáře s podpisy všech osobností.


Vzpomínka na Silvestr - foto Luboš Kozel                           


Ujel 81 841 km za rok. To je docela slušná vzdálenost pro jednoho řidiče a jeden automobil za jeden rok. Znamená objet dvakrát celý rovník. Právě takovou vzdálenost ujel od 19.11.- 2008 do 23. 12. 2009 (tedy přesněji za 13 měsíců)  řidič hejtmana Pardubického kraje Luboš Kozel na služebních cestách se svěřeným vozem SuperB.  Jak se svěřil redakci Čt. zpravodaje, tak jezdil bez jakékoliv nehody, nevyšel však  bez postihu, za malé přestupky na pokutách zaplatil během roku celkem 1500 Kč. Každý pracovní den ujel průměrně 368 kilometrů.... (mm)
 

Sraz abiturientů                                                                                   

Tři studenti jednoho gymnázia se pravidelně scházeli vždy po deseti letech s úkolem zorganizovat pomaturitní přátelské setkání všech absolventů ročníku. A na čem se dohodli?
Po deseti letech: Půjdeme do hospody U tří koťátek. Servírky tam mají  pěkná prsa .
Po dvaceti letech: Půjdeme do hospody U tří koťátek. Čepují tam výborné  pivo.
Po třiceti letech: Půjdeme do hospody U tří koťátek. Kdo bude chtít,dostane tam i dietní stravu.
Po čtyřiceti letech: Půjdeme do hospody U tří koťátek. Mají tam  bezbariérový přístup.
Po padesáti letech: Půjdeme do hospody U tří koťátek. Tam jsme ještě nebyli.