Co nového v Semaníně                           

Fotodokumentace oprav v kostele sv. Bartoloměje v Semaníně v roce 2009:     

 

Obr. 1: odtěžená podlaha (-45cm!)  a otlučené spodní omítky, vyzdívání větracích kanálů podél zdí – zima 2008-2009. 
Obr. 2: hotová betonová podkladní vrstva podlahy s větracími kanály; poslední letošní bohoslužba – po postavení lešení již prostor nebude pro shromáždění lidí použitelný.

 

 

Obr. 3: opravy omítek a části konstrukce stropu nakonec ve větším rozsahu, než se plánovalo, podzim 2009.
Obr. 4: lešení vyplňuje celý interiér kostela a zůstane až do výmalby, teprve poté bude položena dlažba.

 

Obr. 5: nově instalovaná okna s dvojskly, zima 2009

 

Mimo vlastní opravy kostela probíhaly v roce 2009 dále       naše občanské aktivity 

Obr. 1:  „Čarodějnice – Hexenfeuer“ 3.4. Již tradiční dětský den Českotřebovské farnosti s účastí Semanínských Němců (každoročně skupinově navštěvují Semanín na přelomu dubna/května) na farní zahradě v Semaníně.
 
Obr. 2: nultý ročník „hrnčířské dílny“ v rámci obecních slavností – veřejnost je zvána k praktickému a nezávaznému seznamování s částí česko německé Semanínské historie. Součástí je historická výstava, výstava současné keramiky, vytváření vlastních výrobků a vypalování dřevem v cihlové peci (v pozadí).
 
 
Obr. 3: Přednášky o historii Semanína probíhají každoročně. Letos se podařilo zrealizovat 2 přednášky pro děti z MŠ a 2 pro děti ze ZŠ, zájem i účast je nečekaně velká, zejména o hrnčířskou sbírku, fotografie starého Semanína a místní pověsti. Dále provádění památkami – zejména ukázka zvonice – 1 turistický zájezd.  V rámci historiografických aktivit se též ve spolupráci s obcí podařilo zainvestovat drobný archeologický průzkum v místě bývalého hrnčířského střepoviště z 15. – 17. století.
 
Obr.: 4: Terénní výlet Semanínských Němců a Čechů po zaniklých sudetských obcích a přírodních pamětihodnostech. Rodáci navštívili některá místa, známá z příbuzenských vyprávění, poprvé v životě, neboť k mnohým zapomenutým místům nevedou cesty, nejsou v soudobých mapách a neví o nich většina Čechů.
 
 
Obec Semanín s naší spoluprácí dále rozvíjí části projektu „Semanínské stezky“. V roce 2009 se podařilo dovybavit nástupní místo stezek – posezení, informační tabule a další aktivity v parku na návsi (obr. 5). Zainvestovala tabule čtyř zastavení (historie Semanína, rychta, renesanční zvonice, barokní kostel aj.) Na tabulích je anglické a německé resumé (obr. 6). Na rok 2010 jsme s obcí a zejména s ČSOP Podorlicko vypracovali náplň a žádost o dotaci na další stanoviště stezek a na „kneippoviště“ – otužovací úpravu dle pátera Kneippa. Vše by mělo posílit turistickou atraktivitu lokality.