Rekorní počet novorozenců nepomohl, počet obyvatel města dále klesá             

Hlášení evidence obyvatel za rok 2009                                   

Počet obyvatel k 31.12.2009 celkem: 16 312 (7 992 mužů  a  8320 žen) z toho 16 157 občanů ČR a 155 cizinců
Narozeno :           189 občanů  z toho    98 chlapců a  91  dívek
Zemřelo :             163 občanů   z toho    92 mužů a 71  žen
Přihlášeno do Č. Třebové:  199 občanů z toho 100 mužů  a  99 žen
Odhlášeno z Č. Třebové  :  308 občanů z toho 145 mužů  a 163 žen
V rámci města se přestěhovalo:  575 občanů
Počet sňatků: 102  Počet rozvodů: 43

 

Hlášení evidence obyvatel za rok 2008                                   

Počet obyvatel k 31.12.2008 celkem:   16 388     z toho 16 240 občanů ČR  / 7972 mužů a 8 268 žen/ a 148 cizinců
Narozeno :           178 občanů          z toho     94 chlapců      a      84  dívek
Zemřelo :              170 občanů          z toho    78 mužů          a       92  žen
 
Přihlášeno do Č.Třebové :      225 občanů       z toho   98 mužů  a  127 žen
Odhlášeno z Č.Třebové   :      304 občanů       z toho 143 mužů  a 161 žen
 
V rámci města se přestěhovalo :    515 občanů
Počet sňatků: 107, Počet rozvodů:  44 

 

Hlášení evidence obyvatel za rok 2007                                   

Počet obyvatel k 31.12.2007 celkem:  16 451  z toho 16 311 občanů ČR  / 8 002 mužů a 8 309 žen/ a 140 cizinců
Narozeno :           149 občanů          z toho    79 chlapců      a      70  dívek
Zemřelo :             165 občanů          z toho    80 mužů         a       85  žen
Přihlášeno do Č.Třebové :      215 občanů       z toho  106 mužů  a  109 žen
Odhlášeno z Č.Třebové   :      315 občanů       z toho  153 mužů  a  162 žen
V rámci města se přestěhovalo :    654 občanů
Počet sňatků:      125,  Počet rozvodů:     59
Hlášení evidence obyvatel za rok 2006                                   

Počet obyvatel k 31.12.2006 celkem: 16 666, z toho 16 425 občanů ČR  ( 8 052 mužů a 8 373 žen)  a  241 cizinců
Narozeno :           158 občanů          z toho    89 chlapců      a      69  dívek
Zemřelo :              160 občanů           z toho    96 mužů         a       64  žen
Přihlášeno do Č.Třebové :      188 občanů       z toho    87 mužů  a  101 žen
Odhlášeno z  Č.Třebové   :      308 občanů       z toho  141 mužů  a  167 žen
V rámci města se přestěhovalo :    499 občanů
Počet sňatků: 103,  počet rozvodů:  44

 

Na začátku roku 2006 měla Česká Třebová celkem hlášeno 16 528 obyvatel. Z toho vyplývá, že během loňského roku se počet obyvatel mírně zvýšil na 16 666, tedy o 138 osob.  Loni se narodilo o 10 dětí více a zemřelo o 18 lidí méně než v roce předcházejícím.  Poprvé se objevuje nový fenomén, evidence osob - cizích státních příslušníků.