Okénko do historie lyžařského sportu v České Třebové       

Lyžařský sport se v současné době stal největším fenoménem pro aktivní využití volného času. Lyžují málé děti, celé rodiny, všechny věkové kategorie. Vleky, sjezdovky, lyžařské školy, upravené běžecké tratě se staly téměř samozřejmostí. Ale začátky lyžování a zvláště závodního lyžování v minulém století vyvolávají téměř úsměv na tváři, neboť výbava lyžaře, oblečení by v současné době na sjezdovce vedlo spíše k salvám smíchu a dojmu, že dotyčný se chystá spíše na nějaký lyžařský karneval. A proto tímto článkem bych rád přiblížil mladší generaci historii začátků lyžování v České Třebové a na Parníku.
Lyžovat v České Třebové se začalo v rámci činnosti odboru " Klubu československých turistů", jehož ustavující schůze se konala dne 28. proslnce 1922. Následně na výborové schůzi pan Krbec referoval o výhodách, které mohou požívat členové, když se stanou lyžaři. Bylo rozhodnuto ustavit odbor lyžařů a upravit v okolí sáňkovací dráhu. Na výborové schůzi dne 6.10.1923 bylo rozhodnuto - do Prahy na centrum svazu přihlásit 30 členů lyžařského odboru.
Na další výborové schůzi v únoru 1924 byl ustaven řádný lyžařský odbor. Předsedou byl zvolen pan Krbec, pokladníkem pan Hofman, jednatelem pan Schiler. To jsou začátky lyžování v České Třebové.
 
Na Parníku došlo k založení lyžařského oddílu v zimě roku 1933 - 1934 v hostinci pana Adolfa Rybky "Za vodou". Již v té době byli  ovšem někteří parničtí lyžaři organizováni v lyžařském oddíle Sokola v České Třebové. Zakládajícími členy na Parníku byli: Karel Hýbl, Josef Knapek, Jaroslav Kubišta, Jan Lenoch, Jan Němeček, Jaroslav Morkes, František Roller, Bohuslav Rybka, Jiří Simon Josef Stránský, Oldřich Spindler.
 
Prvním úkolem oddílu bylo zaopatření kvalitních lyží. Úkolu se ujal Jiří Simon, rodák z Orlických hor. Bylo objednáno asi 30 souprav lyží  (z horského jasanu) včetně holí (lískových, bambusových) s vázáním zn. "Huitfeld (kožené vázání které umožňovalo volný pohyb a telemarky). Lyže vyrobila dílna koláře Neumana v Bartošovicích, který se specializoval na výrobu lyží a zaměstnával asi 10 - 15 kolářů. Cena lyží se pohybovala od 60,- Kč do 90,- Kč.
Nejoblíbenějším místem parnických lyžařů se stala kotlina Březina, tak zvaný parnický " Engadin".
 
Závodnímu lyžařskému sportu se z parnických lyžařů věnovali -Oldřich Špindler, školník parnické školy, několik roků též náčelník Sokola. Oldra, jak byl jmenován, byl všestranný sportovec, hrál kopanou, hokej, byl výborný nářaďovec, na lyžích se věnoval především skoku a běhu  (zemřel 30.l0. l977). Dalším závodníkem v běhu byl Jan Lenoch, dále František Roller (závodil v běhu i ve skoku). Za parnický oddíl později závodili také bratři Václav a Jarda Řehořové, Jarda Schenk a Mirek Bulena. Vynikajícím lyžařem byl samozřejmě Jaroslav Fryauf a také Franta a Oldřich Habrmanové. Činnost oddílu byla ochromena (tak jako i v jiných případech) za okupace v dubnu 1941, kdy nastal zákaz veškeré sokolské činnosti a veškerý majetek spolku byl zabaven.
 
Po skončení války novou činnost oddíl zahájil na podzim roku 1945. Do oddílu přišli mladí zájemci o lyžování především Miloslav Balcar, Stanislav Borek, Antonín Kovář a Miloslav Vašina. V této době začal oddíl uvažovat o stavbě lyžařského můstku. Za nejvýhodnější místo byl zvolen svah severně od restaurace "Na Habeši". Souhlas ke stavbě na svém pozemku dal rolník František Slezák. Konstrukce můstku sestávala z kovové kostry dopravního letadla "Gigant" (který vyřadil Wehrmacht). Konstrukce ležela na odkládacím skladišti ČSD v Praze, kde ji objevil Milek Baleár. Za pomoci všech členů oddílu, v dílně truhláře Antonína Jasanského byl můstek postaven a skokanům slavnostně předán v lednu 1949. Nejznámějšími skokany se stali - Jaroslav Holec, Jaroslav Fryauf, Zdeněk Smolík, Oldřich Špindler, bratři Řehořové, Stanislav Zlesák, Karel Dušek z Ústí a Stanislav Bek z Chocně. Na můstku byly dosahovány skoky s délkou 28 - 32 metrů. Prvním vítězem se stal Stanislav Bek. Později bylo zavedeno i večerní osvětlení a byla zde pořádána řada okresních a veřejných závodů.
 
V roce 1950 došlo k zapojení Sokola do závodní jednoty SOKOL  - PERLA. Závodní jednoty byly zakládány na popud ROH. Dne 9. února 1951 došlo ke sloučení obou jednot. Název byl později změněn na  TJ. JISKRA. Teprve po tomto období došlo ke sloučení oddílu parnických lyžařů do oddílu T.J. LOKOMOTIVA Česká Třebová. Lyžařský oddíl Lokomotivy získal do svých řad především řadu velmi dobrých a obětavých rozhodčích a trenérů.
Tolik tedy alespoň stručná historie lyžařského sportu na Parníku a dále v České Třebové.                                Oldřich Stránský

Fotografie  z plánů J. Holce na stavbu lyžařské chaty pod můstkem a na stavbu můstku                                                        

Plán lyžařské chaty pod můstkem

Plán na starý můstek

 Věž nového můstku, ze které
 se nikdy neskákalo, si ještě
 nyní můžeme prohlédnout.
 Byla postavena v šedesátých letech.
 Volá po nějakém využití!