V pátek22. ledna večer byl v Národním domě první hokejový ples.Měl  vysokou úroveň, bohatou tombolu a příjemné prostředí. V úvodu plesu  moderátorka Magda Peterková uvedla jak předsedu hokejového oddílu  Břetislava Zemana, tak i generálního manažera Pavla Klacla. ten pak s dalšími pořadateli vítal příchozí s přípitkem, pro hosty byla k dispozici také speciální hokejová bowle. Jak sám Pavel Klacl v úvodu  slíbil, bude usilovat také o vytvoření tradice hokejových plesů. Výtěžek z plesu je určen pro družstva mládeže, které pro pěstování  tohoto sportu potřebují velkou materiální pomoc.