Jaký bude rok 2010 v České Třebové?                                   

Rok 2009 byl rokem krize a v našem městě se to projevilo především nárůstem nezaměstnanosti. Podle struktury obyvatel je v našem  městě vyšší procento lidí s nižším vzděláním a u těch se hledá práce obtížněji.   krize způsobila snížení počtu a rozsahu objednávek a tím i omezení  pracovní doby v některých podnicích na 4 dny v týdnu. Úplná likvidace některého podniku (jako jinde) se však nekonal. I tak není pro nás moc lichotivé, když  má Českotřebovsko nejvyšší míru nezaměstnanosti v našem okrese. Nezaměstnanost se ovšem zvýšila všude a těžko čekat, že tomu u nás bude naopak. Máme však u nás vzornou výjimku, společnost CZ LOKO, která patří k tahounům průmyslu v celém regionu, má dostatek objednávek a stále nabírá odborně vzdělané pracovníky. Omezení na příjmové stránce způsobilo i snížení koupěschopnosti obyvatelstva, více se šetřilo a méně utrácelo. To způsobilo v negativně na na obchodní síť řada prodejen byla uzavřena.
 
Omezil se  také zájem o byty nabídka převyšuje poptávku, proto se developeři nehrnou do nové výstavby.  Přesto máme jakési světlo na konci tunelu, nějakou naději.  Spočívá v přípravě investice pro společnost Metrans, která hodlá v České Třebové vybudovat logistické centrum a kontejnerové překladiště, město aktivně pomáhalo při přípravě pozemků a jejich odkupu od ČD a SŽDC. Metrans již pozemky od města odkoupila a začala s přípravou investice. Prostor před nádražím se během roku změnil k nepoznání, vzniká zde dopravní terminál, který podstatně změní vstup do našeho města, umožní přestupy mezi autobusovou, vlakovou a individuální dopravou a pozitivně se projeví v úpravnosti města. Pro stavbu město získalo 175 mil.Kč z fondů EU, pro financování akce však město potřebuje půjčku ve výši 80 mil. Kč. 
 
Další očekávanou investicí ve městě  je přestavba areálu Primony. Během února a března proběhla demolice podstatné části areálu, kde má vzniknout další hypermarket. Další postup stavby se zdržel, investor  měl problémy se získáním územního rozhodnutí.  Několik účastníků řízení se odvolalo,  investor se snažil se všemi domluvit na přijatelném řešení, které však nakonec zkrachovalo na neústupnosti jednoho z nich. Toho, který se chtěl chopit příležitosti a "vytřískat ze situace" co nejvíc. U investora se svým požadavkem nepochodil a díky němu nakonec "ostrouhali" i ostatní sousedi, kteří se domluvit chtěli.   Rozhodnutí tedy bylo na úřednících odvolacího orgánu, který některým připomínkám vyhověl a  "rozhodnutí o umístění stavby centra obchodu a služeb" nakonec bylo uděleno, nabylo platnosti. Nyní již může investor, který mezitím konečně zakoupil stavební pozemky, požádat o stavební povolení a stavět.  Je to proces, který není spojen s žádnou aktivitou městského zastupitelstva, staví soukromý investor na pozemcích, které městu nepatřily. Nicméně dosavadní stav, kdy je na území po zbourané textilce nevyužité a nevzhledné místo, jistě nikoho netěší. V roce 2010 tedy lze očekávat, že se konečně něco začne  v dosud ne příliš šumném prostředí zbourané textilky něco dít.
 
Připravena je i bytová výstavba  v oblasti kolem bývalé přádelny Primony, alespoň na papíře a autorské 3D vizualizaci. Díky chystaným investicím (Metrans, a.s.) by zase mohly být byty ve Třebové nedostatkovým zbožím. V Primoně má vzniknout obytný soubor "Bavlnka" se 136  byty, architektonický návrh připravil architekt Kokeš z Lanškoruna, proslulý svou přípravou ústeckoorlické Kociánky. Počítá se zde i s parkovacím domem, menšími obchody, malým parčíkem a odpočinkovou zónou. Obytný soubor by mohl v budoucnosti ještě narůstat směrem nahoru k bývalému zahradnictví a parku a mohl by být průchozí i ve směru do Benátek  Je otázkou, zda se investice v této oblasti rozhýbou již v letošním roce, jistě bude záležet i na vývoji a přípravě investice společnosti Metrans. Na této výstavbě má samozřejmě Město zájem, potřebujeme stavět byty a navíc zkulturnit a využít zatím neobydlenou opuštěnou průmyslovou zónu.
 
V centru pozornosti občanů je snaha získat pro Českou Třebovou nějaký "hobbymarket", např. OBI, Baumarkt apod.. Protože  v Primoně má být "Kaufland"  tak pro  "hobbymarket" se musí najít plocha jinde.  Vlastně se našla. Město Česká Třebová má připraveny dostatečně velké vlastní pozemky  v lokalitě naproti Koradu v Moravské ulici. Kladem je, že by se  sem vešla současně i menší prodejna typu Penny market, což by současně zvýšilo návštěvnost lokality. Komunikační připojení je tak výborné, že umožňuje získat  zákazníky nejen ze Třebové, ale i ze čtyř okolních měst Litomyšl, Ústí nad Orlicí, Lanškroun a Svitavy. Česká Třebová je v podstatě uprostřed této oblasti  až se 80 tis.obyvateli -  tuto vlastnost nemá žádné z okolních měst. Jde o to, jak aktivně se do věci vloží developer, který zatím sice zájem projevuje, ale žádné smlouvy podepsané nejsou. Město by rádo své pozemky zhodnotilo, tedy prodalo a trvale je tedy developerům nabízí. Hobby market ale chtělo také Ústí nad Orlicí někde v oblasti od ústeckým Tescem (na pozemcích státu) a také Svitavy na již developerem odkoupených pozemcích v prostoru za železniční tratí, kde bude někdy v příštích letech stavba obchvatu města. Ve Svitavách  měla podle záměru  vyrůst společně prodejna  OBI a  Asko nábytek, ale těžko říci, zda tyto záměry budou naplněny.  Při vší opatrnosti s prognózou lze očekávat, že během roku 2010 se zde asi ještě moc nezmění.

Investice města. Největší investice - dopravní multifunkční terminál  bude pokračovat i přes zimu a dokončení je plánováno na měsíc září 2010. Tím bude dosud největší investice v historii města uvedena v život a to včetně dalších navazujících úprav okolních ulic (jednosměrné ulice Nádražní s provozem ve směru příjezdu k nádraží).  nebude to však jediná investice roku. Pro rok 2010 však již byly žádosti podány a měly by přinést do České Třebové ještě poměrně velké akce. V Klácelově ulici má  konečně dojít na rekonstrukci a dostavbu Městského muzea v hodnotě 44 mil. Kč, ze kterých se počítá s 29 mil. Kč v dotaci z EU  (ROP - oblast infrastruktura cestovního ruchu), výstavbou nového sběrného dvora v hodnotě 28 mil. Kč (90% dotace z EU) a rekonstrukci čistírny odpadních vod  na Lhotce a výstavbu nové kanalizace v oblasti Lhotka a Parník kopec v hodnotě 294 mil. Kč. Bude to investice Vodárenské společnosti podpořená dotací EU ve výši 75%. Na dofinancování zbytku si však bude muset  vzít Vodárenská společnost půjčku ve výši 40 mil. Kč.   Všechny uvedené investice  budou zřejmě investičně přecházet i do dalšího roku 2011, kdy budou dokončeny. další investice města budou určeny do komunikací, kde město začne využívat nový dotační program SFDI pro zvýšení bezpečnosti průtahů silnic I. a II. třídy přes město. ještě alespoň zmínka o parku Benátky.  neočekávám, že by se  tato investice dostala mezi priority pro rok 2010, máme důležitější věci. neznamená to však, že park  zmizel ze zorného pole Města, bude vyhodnocena anketa občanů a zjišťují se jiné možnosti realizace. Jak jsem se dozvěděl od starosty Jaroslava Zedníka tak se podařilo objevit  poměrně jinak málo využívaný dotační titul  MŽP, který by umožnil získat pro park Benátky zajímavé dotační prostředky. Musíme si ovšem nejdříve sami ujasnit co chceme  za jakých podmínek jsme ochotni takovou investici prosadit.

Rokem 2010 končí současné čtyřleté období městské samosprávy a budou se chystat na říjen 2010 nové komunální volby.  Už dnes se začalo s přípravou a lze očekávat, že se může struktura volebních seskupení ve městě určitým způsobem změnit, může být odrazem politických změn ve společnosti. Více napoví již parlamentní volby v jarních měsících. Potom už odstartuje příprava voleb komunálních naplno.  Zatím je vše především v rovině personální, volební programy přijdou na řadu až následně. je třeba říci, že v dalším období   nebudou jistě velké plány  moc reálné, protože dotace z EU budou v podstatě rozdány, státní dotace v době omezování rozpočtových schodků omezeny a městský majetek z velké části rozprodán. A tak nastane období skutečného šetření a vážení co bude prioritou.

Milan Mikolecký 2.1. 2010