Klub seniorů ZO OSŽ DKV Česká Třebová vstupuje do třetího roku své činnosti                                  

Před dvěma roky započal svou práci klub seniorů ZO OSŽ DKV Česká Třebová. V uplynulých obdobích připravovala komise celoroční programy, které byly  směřovány nejen na kulturní programy, ale i na další různorodou činnost. Šlo o drobné opravy s nátěry a  úklidovou práci v jarní a podzimní sezóně v rekreačním středisku Medlov. Dalšími akcemi byly  příroda, návštěva divadelního představení, hudba, sport (jízda na kole cyklostezkou) a návštěva některých zajímavých kulturních památek. K dobré náladě často přispěla skupina seniorů svým zpěvem a hrou na hudební nástroje. V roce 2008 a 2009 jsme uspořádali celkem 21 akcí. Každý rok  ve spolupráci s vedením ZO OSŽ   DKV  připravujeme program pro všechny pozvané seniory, což se pravidelně po několik období opakuje. Informace pro veřejnost a bývalé zaměstnance  sdělujeme průběžně ve skříňce, týká se to také důležitých zpráv, např. o prováděných prolongacích. Pravidelně mohou zájemci číst i zajímavé novinové články z Obzoru, Železničáře a časopisu DOBY seniorů. Pěkné snímky lokomotiv nám zapůjčují místní fotografové lokomotiv. Na počátku letošního období máme v evidenci 247 seniorů, kteří se dle svých možností a zájmů  přihlašují na základě vydaných nabídek. Program pro rok 2010 bude pestrý, na výběru se podílí 11 členná komise. Celkem je připraven stejný počet akcí jako v předcházejícím období. Začínáme sportem - bowlingem a pokračujeme prohlídkou Národního divadla včetně zhlédnutí divadelního představení. Chystáme výlety do lázní  Poděbrady a Luhačovice při příležitosti koncertu dechového orchestru Hradní stráže, dále pak na zámek v Častolovicích.  Zhlédneme také Českomoravskou vysočinu  a  další programy. Návštěva Jižní Moravy ukončí celoroční akce. Naší snahou bude více využívat vlakovou dopravu. Musíme pečlivě dbát na ekonomické pokrytí. Děkujeme výboru ZO OSŽ a jeho předsedkyni Věře Nečasové za finanční podporu a za stálou účast na  vzájemných schůzích a jednáních. Naši činnost sleduje a radou podporuje rovněž vedení  DKV v čele s vrchním přednostou Ing. Jiřím Slezákem. V naší činnosti jsme již mnohé získali nejen naší snahou, ale také z důvodu nových poznatků, které vyšly z odborářských sjezdů, kterého se zúčastnili i naši členové v Praze a Kolíně. Předpokládáme, že odbory předloží své požadavky Českým drahám na stabilizaci  stavu zaměstnanců bez neustále opakovaných změn. Rovněž je třeba zásadně dořešit stávající situaci v režijních průkazkách tak, aby byly přijatelné pro zaměstnance i seniory. Přejeme si, aby byl pro nás všechny rok 2010  příjemný a úspěšný.
                                                                                                                                                                                      V.Dostál

 

Fotografie: nahoře - na brigádě na Medlově, dole klub seniorů DKV na vycházce na Strojvůdcovské chatě.