Osadní výbor Lhotka v roce 2010 připravuje                       

Osadní výbor Lhotka má jako jeden z návrhů investic pro rok 2010 úpravu nevyužitého prostoru  nad autobusovou zastávkou směr Ústí nad Orlicí. Osadní výbor předkládá občanům místní části Lhotka dva architektonické návrhy možných úprav tohoto prostoru , zpracovaných firmou Rozmarýn - Ing. David Smyčka, k vyjádření.  
     
1)      zda tento návrh úpravy nevyužitého prostoru akceptují
2)      který z předložených návrhů by upřednostnili

 

1. varianta úpravy (počítá se zachováním svahu bez větších terénních úprav, uprostřed volné plochy vzniknou dvě  upravená místa pro odpočinek a sezení s lavičkami a zajímavě řešenou úpravou s vhodnou vegetací

                 Předpokládaný rozpočet realizace této varianty je 105 500,- Kč + DPH

2. varianta počítá s úpravami prostoru dole u autobusové zastávky, nahoře ve svahu vznikne volná plocha zarostlá skupinami keřů, bez potřeby intenzivní údržby, louka se bude sekat třikrát ročně.   

 

 

Předpokládaný rozpočet realizace této varianty  je 162 500,- Kč + DPH

 
 Zvětšené obrázky s popisy jednotlivých variant ve formátu A3 jsou k dispozici ve skříňce oadního výboru. Vaše připomínky a náměty k předloženým návrhům i k dalším možným akcím očekáváme  nejpozději do 1.3.2010 - osobně na pravidelném zasedání osadního výboru v 19.30 h v sokolovně nebo písemně na adresu Lhotka 146                Ing. Rudolf Sýkora,  předseda osadního výboru