Otevřený dopis pisatelům otevřeného dopisu            
 (o vítěznému návrhu sochy Jana Pernera)                  
 
Také delší dobu sleduji názorové tříbení kolem vítězného návrhu zmíněné plastiky. Také jsem v počátku preferoval jiný soutěžní návrh. Také jsem se podivil, když výtvarná komise rozhodla a chvíli si dávala na čas, než zveřejnila svoje zdůvodnění. Tím sama nabídla prostor pro spekulace, proč rozhodla poněkud jinak, „než bylo většinově očekáváno“. Ale pak tuto chybu komise napravila a zdůvodnění zveřejnila. Chvíli jsem důvody „stravoval“, ale nezbylo, než konstatovat, že je, řekněme „věrohodné“. Je z něj zřejmé, že členové komise soutěžní návrhy posuzovali z více pohledů. Uvažovali i nad tím, aby výtvarné dílo nenudilo ani po čase, aby jeho podoba nesklouzla do – z tvůrčího hlediska – „prvoplánovitého“ provedení (že by plastiku charakterizovalo z větší míry pouze to, co by napadlo hned devět lidí z deseti, když se zamyslí nad tím, jak  by taková socha mohla vypadat: stojící chlap s pravítkem, kružítkem, teodolitem, či jiným atributem „projektanta“ v ruce a vedle něj kolej, okřídlené kolo, komín z parní lokomotivy apod. )  Komise zdůvodnila, že zvítězil návrh, který bude možné prohlížet v detailu i s odstupem, obcházet ho dokola a přemýšlet, proč má ten „trifid“ jednu nohu dlouhou, má-li na sobě „sako s motýlkem“, o co pánovi zpodobněnému v plastice vlastně jde. Bude možné vnímat kontrast většiny matně šedého povrchu s menšinou zlatě leštěných částí nebo protiklad stylizované převažující hmoty s reálnou podobou kola. Ano, oproti ostatním třem návrhům, je ten vítězný „víceobrazový“, významově zastřenější, prostorově pohyblivější. Ovšem pak přiznejme, že zdůvodnění komise je legitimní, upřímné, zodpovědné....  S odstupem času a s počátečním zdráháním přicházím na chuť tomu, má-li být zvolen jeden ze čtyř daných návrhů, zvolit právě ten vítězný.
   Zůstává pak několik podružnějších okolností. Samotný fakt, že vzhled plastiky neodpovídá konvenčním představám o podobě Jana Pernera a že je jeho plastika spíše jakýmsi hmotově symbolickým a stylizovaným vyjádřením, nemůže urazit ani duchovně vyzrálého Pernera, ani kulturně vyspělého současníka, vždyť takovéto výtvarné pojetí je jako soudobé a plnohodnotné obecně chápáno už desítky let.
   Také nevím, zda je nejvhodnějším místem pro plastiku střed kruhové křižovatky, kolem které budou neustále jezdit, hřmotit  a špinit auta a chodec, který je daleko předurčenější k tomu si plastiku prohlížet a nad ní dumat, ji bude odsouzen sledovat až ze vzdálenějšího chodníku. Navíc barevně tmavá socha na převažujícím tmavě flekatém pozadí patrně zanikne. Ovšem jistě bude technicky i finančně schůdné sochu případně přesunout do vhodnějšího místa, kde by chodec mohl přijít i blíž a kde by pozadí bylo komornější a světlé (umožnilo soše vyniknout).
    Naopak mě udivují nesouhlasné argumenty typu: pan Gargulák není akademicky vzdělaný! To snad někomu jen „uletělo“ a vzal by to zpět. Nestačí zástupy tuctových akademiků a naopak spousty osobitých, nepodbízejících se tvůrců, kteří se k nadčasovosti dopracovali vlastní cestou? Už i ten, který uhnětl věstonickou venuši, nebyl akademik, vyjadřoval se nepochybně sám za sebe, a přesto nad jeho dílem žasneme podnes. Ne, to opravdu není kompetentní argument, asi ani taktní. Jestlipak si tito kritici alespoň prohlédli již realizovanou tvorbu pana Garguláka? I když nebude právě „jejich šálkem“, mohou říci, že nemá vnitřní sílu a přesah?
    A pak poslední věc. Už jsem se párkrát vůči vedení města vyjadřoval kriticky na utváření veřejného prostoru, že ve venkovní soudobé architektuře pozůstáváme za městy typu Litomyšl, Lanškroun a podobně. Ale poslední počiny města, jmenovitě „italský“ návrh dostavby Kulturního centra, návrh dostavby budovy muzea, provozní zklidnění a výrazové zhodnocení nádražní ulice, též zatím neúspěšná snaha zušlechtit prostor lesoparku v Benátkách a rovněž pořízení plastiky Jana Pernera – posouvají Českou Třebovou ve vytváření moderní „tváře“ města na vyšší úroveň. Za tyto záměry patří vedení města jednoznačně pochválit!

David Smyčka