Nový projekt na podporu technického vzdělávání v Pardubickém kraji             

Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) zahájila realizaci projektu „Volba povolání v Pardubickém kraji“. Cílem tohoto projektu je výrazné posílení zájmu žáků základních a středních škol o technicky zaměřené obory při volbě dalšího studia a následně povolání, zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce a rozvoj jejich podnikatelských znalostí, schopností a dovedností. Tento
projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a bude realizován do 30.6.2012.
Khk Pk, která je dobrovolným sdružením podnikatelských subjektů a podporuje podnikání na území Pardubického kraje, reaguje realizací tohoto projektu na pokles nabídky technicky vzdělané pracovní síly na trhu práce. Na trhu práce chybí především absolventi odborných učilišť a technicky zaměřených středních škol.
Hlavní aktivity projektu „Volba povolání v Pardubickém kraji“ :
- Organizování a financování exkurzí žáků základních a středních škol do výrobních firem.
- Vytvoření a distribuce informačních a propagačních materiálů o zaměstnavatelích v Pardubickém kraji a jejich požadavcích na jednotlivé profese.
- Poradenská činnost zaměřená na zvýšení prestiže řemeslných a technických oborů a poskytování informací o požadavcích zaměstnavatelů v jednotlivých regionech Pardubického kraje.
- Zvýšení prestiže výuky manuálních dovedností na školách (pořádání soutěží o nejlepší výrobek z praktického vyučování a o nejlepší popis technických profesí z výuky českého jazyka).
- Mediální podpora technických oborů vzdělávání.
Již nyní jsou navazovány kontakty se školami a výrobními firmami a plánovány první exkurze žáků druhého stupně základních škol.
Dále byla zahájena příprava informačních materiálů „Profesní poradce“ a „Přehled pracovních pozic v regionu“.
Rovněž probíhají přípravy úvodní konference projektu, která se uskuteční na přelomu měsíců ledna a února 2010. Informace o dalším průběhu realizace projektu „Volba povolání v Pardubickém kraji“ budou sdělovacím prostředkům poskytovány formou tiskových zpráv, rozhovorů se členy realizačního týmu a na webových stránkách Khk Pk (www.khkpce.cz).
Roman Sodomka
Ředitel Krajské hospodářské komory Pardubického kraje Tel.: +420 725 767 229
E-mail: sodomka@khkpce.cz