Několik postřehů nejen z běžkařského výletu 16. 1. 2010    

V sobotu 16. 1. 2010 naše „Skupina občasných sportovců“ (Sosaci2) podnikla běžkový výlet na Andrlův chlum a zpět. Linkovým autobusem v 9.15  za 16 korun k rozcestí Svinná (6 Kč byla asi sobotní přirážka za lyže, protože v týdnu jezdil jiný pan řidič za 10 Kč). Vyrazili jsme do stopy, byl ideální sníh, foukal jen jemný vánek a při zpáteční cestě dokonce svítilo sluníčko. Zvěsti o perfektně strojově upravených tratích se nepotvrdily, ale stopy byly dobře prošláplé, jen  hůlky se občas více propadaly do hlubokého sněhu. Pod rozcestníkem „U buku“ k začátku pole v Přívratu byla nesjízdná původní trasa, ale běžkaři si vyšlapali objížďku napravo od trasy vysokého napětí. Pak jsme pokračovali pod lesem a vyškrábali jsme se do kopce „U zabitého“. Na chatě Hvězda jsme s tradičně přívětivou obsluhou zregenerovali svoje síly.  Zpátky jsme zvolili stopu po hřebenu, která byla hezčí. Vysvitlo slunce a příroda byla až kýčovitě krásná. Značkaři v okolí Třebové zřejmě udělali pár drobných chybiček, neboť četní Oušťáci se vraceli do Ústí zklamáni, protože nenašli ani Kozlov, ani Hory, ani Peklák. Kolem Hor jsou sice barevné obdélníčky označující běžecké tratě, ale základní ukazatele na četných rozcestích chybí (stačil by ukazatel s nápisem  Hory, Kozlov ..).  I my Třebováci jsme měli problémy dostat s k Horám, protože většina běžeckých tratí na Horách směrem ke Křivolíku nebyla upravena a překážely zde větve a stromy. To v okolí Kozlovce lesníci prořezávali překážející větve. Na Horách jsme konstatovali oproti chatě Hvězdě výrazně skromnější  jídelní lístek s mírně vyššími cenami. Cesta z Hor, i přes novou zástavbu, je stále ještě  sjízdná až do Javorky.  U bývalého Provozního oddílu nás stavitelé „Třebovského metra“ za tmy vlákali do drátěné neprůchodné  uličky (chtěli jsme jít kolem drážní polikliniky). Až při vracení se zpátky jsme si všimli skromného upozornění, že  máme využít k cestě ulic Nádražní, Pražského a Slovanské. Nevím, co na to budou říkat méně pohybliví spoluobčané při cestě k lékaři (kratší cesta by asi byla přes první nástupiště, ale ve tmě jsme již byli nedůvěřiví v očekávání další nenápadné tabulky s uzavírkou). Sportovním vyvrcholením výletu byla chůze po chodníku na Moravské ulici před domem BB CUT. Zde je již delší dobu nahrnut hnědý krystalický sněhový maglajz ve výši cca 20 cm. Ale s pomocí lyžařských hůlek a nebo ručkováním po plotě to lze absolvovat i bez újmy na zdraví. Jen nevím, zda všichni starší lidé mají doma tuto výzbroj a po sedmdesátce nebo s nákupními taškami v rukou se prý i obtížně ručkuje … 

 
Takže zdrávi došli.                                                                                                                                                      V. Polák