Socha Jana Pernera jde na dračku                                       
Poté, co na webových serverech  tisíce zájemců  diskutovaly o výběru sochy Jana Pernera v České Třebové a vychvalovaly vybrané moderní dílo a jeho umístění uprostřed kruhové křižovatky, se začaly dít věci, které mají jedno společné:  nelze dopustit, aby takové vynikající výtvarné dílo měli jen v České Třebové. A tak se připravují žádosti o postoupení autorských práv také pro jiná města, které mají nějaký vztah k železnici. A ukazuje se, že jich není málo, máme přece jednu z nejhustších železničních sítí na světě. Zatím však všude nemají osvícené a výtvarně zaměřené vedení, ale závist je veliká a tak lze ještě další vlnu žádostí očekávat.

Jak se nakonec dalo čekat, tak první s námětem přišli  v sousedním Ústí nad Orlicí. Po zbourání starého  zde chystají stavbu nového nádraží a socha Jana Pernera by se jim k tomu velmi hodila. "Nejlépe taková, která je vidět pod každým úhlem v trochu jiném světle", říká  tamní starosta města, který  sochu zná  jako člen odborné komise, která ji vybírala  pro Českou Třebovou. "Kdyby sochu  Třebová přece jen odmítla, tak ji bereme všemi deseti, mohla by být také umístěna v prostoru nové Kociánky," dodává. 

Českotřebovský vítězný návrh sochy Jana Pernera chce ovšem také Litomyšl.  "I u nás máme nádraží a tato stránka města dosud byla spíše potlačována," říká starosta Kortyš. "Navíc máme v blízkosti nádraží postavený nový kruháč a uprostřed  by bylo pro Pernera právě ideální místo. Původně jsme sice chtěli koupit sochy Aleše Veselého, ale když  jsem nyní viděl vítězný návrh sochy pro Českou Třebovou, tak měníme názor, tu sochu musíme u nás mít,  máme přece památky UNESCO, měli bychom mít přednost.  Jistě se nám podaří na sochu získat další dotaci z EU, dodává starosta Kortyš.

To ovšem zdaleka není všechno.  Svůj vztah k výtvarnému umění a sochám zvlášť chce potvrdit také malé město Brandýs nad Orlicí. Zde mají pro sochu Jana Pernera připravené dosud prázdné místo uprostřed kruháče před tamním rehabilitačním ústavem. Občané Brandýsa jsou však v názorech na umístění sochy přece jen rozděleni.  Možná větší polovina z nich by si přála  umístit novou sochu Jana Pernera do středu nového bludiště. "Zde by pak byla radost bloudit", říkají.  Trochu problémem je to, že socha má mít výšku 4 metry a tak bude vegetaci bludiště vysoko převyšovat. "To se ovšem dá zařídit, vybudujeme bludiště nové, které rychle vysoko vyroste," říkají a navrhují  vysázet rostliny konopí, které dosahují tak vysoké výšky.  "Každý občan Brandýsa by zde vysázel svých 5 povolených rostlin marihuany a vzniklo by tak bludiště, které by nám celý svět záviděl. Vysoká návštěvnost by byla zejména v době sklizně zaručena, prospělo by to cestovnímu ruchu," dodává v publikované tiskové zprávě občanské sdružení Brandýs ve světě.

O soše Jana Pernera uvažuje ovšem také město Choceň, které si může pro její umístění dokonce vybrat ze dvou kruhových objezdů blízko centra města, kde by se socha opravdu dobře vyjímala. "Choceň již má  svůj Pernerův sál v budově opraveného nádraží, proto je  požadavek na sochu Jana Pernera oprávněný. Z nádraží bychom k soše vytvořili novou naučnou stezku," říká Ing. Ivo Toman, bývalý krajský hejtman, nyní zmocněnec pro stavbu R35, který z Chocně pochází, a dodává: "O soše Jana Pernera  vedeme velkou diskuzi doma v rodině, manželka logicky prosazuje umístění do Brandýsa, kde v rehabilitačním ústavu pracuje. Děti jsou však zatím na mé straně."

Nesmíme ovšem zapomenout ani na krajské město Pardubice, které mají pořízení sochy Jana Pernera jako svou dlouhodobou prioritu, nadace Jana Pernera začala se sbírkou peněz na pořízení sochy již před několika lety. Je tedy jasné, že. Pardubice těžko zkousnou, aby zůstaly bez této sochy. Jediné co Pardubicím schází, je vhodné umístění uprostřed kruhového objezdu někde v prostoru nádraží, ale i to je jistě řešitelný problém.

Jistě jsou i další města, kde se také uvažuje o soše Jana Pernera. Zde se ovšem zatím jedná za zavřenými  dveřmi a na veřejnost se zprávy dostanou postupně. Zájem o vítěznou sochu Jana Pernera pro českotřebovskou křižovatku u hotelu Paděvět (uvažuje se o přejmenování na hotel Jan Perner) nás může myslím jen těšit. Uvidíme, jak budou návrhy uvedených měst finančně podloženy. Navíc se proslýchá, že zmenšeniny této sochy chce ve velkém vyrobit i odborový svaz pracovníků železnic a vyzdobit jimi svoje klubovny. Další vývoj nás tedy může jen překvapit.                                                                                                                                                                    František Mrákota