VÝSTAVA V GALERII JEŠTĚR                                           

Městské muzeum Česká Třebová vás zve na mimořádnou výstavu největšího středověkého rukopisu   Codex gigas.
Kopie pozoruhodné  Ďáblovy bible bude vystavena v prostorách galerie JeštěR (Česká Třebová, Tyršovo náměstí čp.  217) od 7. do 28. února 2010.
Vernisáž  proběhne v neděli 7. února 2010 od 17 hodin, výstavu uvede slovem P. Miloš Kolovratník.
Galerie JeštěR bude přístupná denně mimo pondělí od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin.
 
Součástí výstavy bude projekce filmu „Tři bible, dva osudy, jedna láska“ o  uměleckém knihvazači  Jiřím Foglovi a jeho dceři Pavlíně Rambové ze Žamberka. Tento dokumentární film je součástí seriálu Európski knihári režiséra Jána Šúda.
Ve středu 17. února 2010  od 17 hodin se v galerijních prostorách uskuteční setkání s Jiřím Foglem, který prováděl na kopii rukopisu Codex gigas knihařské práce, navíc zde bude promítán další krátký dokument o náročné výrobě této kopie.
Codex gigas neboli Ďáblova bible je středověký rukopis, který proslul ze dvou důvodů.  Je pokládán za největší dochovaný evropský rukopis. (Codex gigas znamená „obrovská kniha“.)
Navíc nejznámější iluminovaná dvojstránka kodexu obsahuje vyobrazení Nebeského Jeruzaléma a na protější straně postavu ďábla – odtud se odvozuje dnes populární název Ďáblova bible.
Kniha vznikla někdy v letech 1200 až 1230. Podle odborníků je pozoruhodné, že prakticky celý rukopis (písmo, iniciály i iluminace) je podle všeho dílem jediného člověka, který zřejmě pracoval v dnes zaniklém benediktinském klášteře v Podlažicích na Chrudimsku.
Dřevěné desky v kůži obsahují 312 pergamenových folií, na nichž je Starý i Nový zákon, Kosmova kronika česká, spisy a traktáty, kalendář s nekrology, seznam podlažického bratrstva a jiné texty.
Původním majitelem unikátu byl benediktinský klášter v Podlažicích, krátce náležel klášteru v Sedlci. Odtud jej zakoupil opat Bavor a uložil v broumovském klášteře. Později jej získal do svých sbírek zajímavostí císař Rudolf II. Z Pražského hradu jej za třicetileté války  odvezli Švédové jako cennou válečnou kořist. Nyní je uložen v Královské knihovně ve Stockholmu.
Kopie rukopisu Codex gigas vznikla při příležitosti Olomouckého knižního veletrhu Libri  2007.