Investice do zateplení se vyplácejí, spoří energii                   

 Česká Třebová - Na budově   českotřebovské Střední odborné školy a Středního odborného učiliště technických oborů visí od  středy 20. ledna 2010 pamětní deska. Bude připomínat devítiměsíční rekonstrukci, kdy byly objekty školského zařízení Na Skalce zatepleny díky dotaci z evropských fondů. Projekt nazvaný Realizace úspor energie SOŠ, VOŠ Česká Třebová  stál 35,932 milionu korun. Vedle EU se na modernizaci podílel více než třemi miliony  i Pardubický kraj. Slavnosti se zúčastnili náměstek Roman Línek, který v současné době zastupuje hejtmana, a hejtmanův poradce a člen krajského zastupitelstva Martin Netolický.
Technická škola dostala novou fasádu, pod níž se skrývá zateplení pláště. Stavaři tepelně izolovali také střechy i podlahy, vyměnili okna.  „Investice do zateplení se vyplácejí. Ušetříme statisíce korun za energie a přispějeme tak k lepšímu prostředí v našem městě,“ vyzdvihl přínos projektů na úsporu energií Martin Netolický. Připomněl, že objekty pocházejí z počátku padesátých let minulého století a teprve v loňském roce se realizoval tak zásadní projekt. „Rekonstrukce byla nezbytná. Je dobře, že Pardubický kraj využil evropských dotací, protože se tak jeho podíl snížil na minimum,“ dodal Netolický.  
Náměstek hejtmana Roman Línek sdělil, že v  rámci operačního programu zaměřeného na životní prostředí kraj již zateplili dvanáct objektů ve školství v celkovém investičním objemu 140 milionů korun. Uvedl, že další zateplení a úspory energií se chystají nejen ve školství, ale také ve zdravotnictví a v sociální oblasti: „Rekonstrukce českotřebovské školy je tak další společnou stopou Pardubického kraje a Evropské unie na tváři města Česká Třebová.“  (mag)
 
Harmonogram projektu
Datum zahájení projektu                   10.  3. 2009
Datum ukončení projektu                   30. 11. 2009
Doba trvání projektu v měsících          9 měsíců
 
Struktura vynaložených výdajů
Náklady celkem v Kč                        35 932 mil. Kč
Celkové způsobilé výdaje                 32 385 mil. Kč
Dotace ze SFŽP                                 1 619 mil. Kč
Dotace z fondů EU                           27 527 mil. Kč
Vlastní zdroje Pk                              3 238 mil. Kč