Socha Jana Pernera v České Třebové                         


Tisková zpráva Města Česká Třebová

 

Rada města jako orgán veřejného zadavatele Města Česká Třebová dne 23.12.2009 rozhodovala o vítězném návrhu ve výtvarné soutěži o návrh na ztvárnění sochy Jana Pernera v České Třebové.

 

Pro své rozhodování měla k dispozici jako podklad Protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení návrhů porotou,  Protokol o uveřejnění výsledků hodnocení návrhů a výsledky ankety, která doprovázela výstavu soutěžních návrhů v předsálí obřadní síně Městského úřadu v průběhu listopadu a počátkem prosince 2009.

 

V hodnocení poroty se umístil na :

 

1. místě návrh č. 1 autora Ing. Jaromíra Garguláka,

    s hodnocením :    

                                  „Objekt odpovídá  soutěžnímu zadání po stránce materiálu, měřítka i záměru. Realistické pojetí figury je poněkud potlačeno ve prospěch stylizace, rovněž je posíleno symbolické vyznění celku. Obě tyto skutečnosti vnímá porota jako klady návrhu. Celek působí lehkým, svižným a dynamickým dojmem, při navrženém umístění poskytuje zajímavé pohledy a průhledy.“

 

2. místě návrh č. 3 autora ak. soch. Stefana Milkova,

    s hodnocením :

                                 „Socha v leštěném bronzu odpovídá soutěžním podmínkám. Pokus o skloubení tří přístupů: realistického pojetí, stylizace a symboličnosti se nezdá být zdařilým. Figura vyjadřuje nepřiměřené siláctví, které spolu s navrhovanou podobou kola a křídel upozaďuje duchovní rozměr osobnosti.

 

3. místě návrh č. 4 autora prof. Jana Hendrycha ak. soch.,

    s hodnocením :     

      „Objekt je vyhovující po stránce materiálu i měřítka. Zachycuje ovšem velmi zralého muže, navíc v poněkud nejistém postoji a řešení oděvu. Míra zjednodušení postavy není v souladu s detailním zpracováním některých partií (manžety, límec, reliéf podstavce).

 

4. místě návrh č. 2 autora ak. soch. Ladislava Sorokáče,

    s hodnocením :

                                 „Objekt odpovídá rozměry i materiálem. Celek je statický, zejména podstavec vyvolává dojem tíhy. Figura realistického pojetí neodpovídá věku historické osobnosti. Zadní partie postavy jsou chudé na vizuální zážitky. Celkové vyznění je velmi konzervativní a málo oduševnělé.

 

Účastníci soutěže obdrželi písemné hodnocení výtvarných návrhů porotou.

 

Doprovodná písemná anketa - hodnocení návrhů       

 

Doprovodné ankety se zúčastnilo celkem 194 občanů města Česká Třebová i okolních měst a obcí, kteří odevzdali vyplněné anketní lístky.

 

V hodnocení ankety se umístil na :

 

1. místě návrh č. 2 autora ak. soch. Ladislava Sorokáče ……………..s počtem 104 hlasů,

2. místě návrh č. 1 autora Ing. Jaromíra Garguláka ………………….  s počtem 61 hlasů,

3. místě návrh č. 3 autora ak. soch. Stefana Milkova ………………… s počtem 20 hlasů,

4. místě návrh č. 4 autora prof. Jana Hendrycha ak. soch. …………  s počtem 9 hlasů.

 

Na základě uvedených podkladů Rada města rozhodla o výběru vítězného návrhu, kterým se stal návrh č. 1 autora Ing. Jaromíra Garguláka z Brna.