Výsledky ukončených anket k soše na dopravní terminál    

V tomto týdnu byla ukončená anketa k soše na dopravní terminál. Schválně jsem neuvedl jméno, neboť si myslím, že vítězný návrh hrubě uráží památku a osobnost Jana Pernera. Tato anketa probíhala na internetovém portálu Vlaky.net, který je sice slovenský, ale hojně navštěvovaný a doplňovaný také zájemci o železnici v České republice. Druhá anketa proběhla na internetových stránkách regionální televize OIK TV. V tomto týdnu byla z hlavní stránky OIK TV nahrazena jinou anketou, tato anketa byla přesunuta do archivu stránek. Výsledky se na obou anketách od sebe částečně liší, protože každá z anket měla také odlišné otázky.

Anketa na Vlaky.net byla administrátorem stránek zpracována velice pečlivě s využitím dostupných snímků, tak, že si respondent mohl jednotlivé návrhy prohlédnout. Také otázka byla jasná. Která z navrhovaných soch Ing. Jana Pernera by měla na budoucím stejnojmenném (dnes Bezručově) náměstí stát? Respondenti, kterých se od 4. Do 18. ledna se zúčastnilo celkem 208 respondentů, zde mělo hned šest odpovědí:

Soutěžní návrh č. 1:                                       47 hlasů               23 %

Soutěžní návrh č. 2:                                       76 hlasů               37 %

Soutěžní návrh č. 3:                                       16 hlasů                 8 %

Nesoutěžní varianta návrhu č. 3:                     21 hlasů               10 %

Soutěžní návrh č. 4:                                       19 hlasů                9 %

Žádná:                                                          29 hlasů               14 %

Na OIK TV byla položena otázka: Souhlasíte s rozhodnutím Rady města v České Třebové, že vítězný návrh na sochu Jana Pernera je od brněnského sochaře Jaromíra Garguláka? Na tuto otázku pak byly uvedeny čtyři odpovědi a respondenti, kterých se zúčastnilo do 21. ledna a 17. hodiny celkem 1578, mohlo zvolit jednu z nich.

                Ano                                                         523 hlasů             33,14 %,

                Ne                                                           549 hlasů             34,79 %

                Je mi to jedno:                                          186 hlasů             11,79 %

                Nejsem pro sochu:                                   320 hlasů             20,28 %.

                Zajímavé bylo také sledovat obě ankety v průběhu hlasování. Na Vlaky.net dlouho zcela přesvědčivě vedl soutěžní návrh č. 2 a až od 12. ledna se náskok oproti vítěznému návrhu č. 1 začal snižovat. V anketě OIK TV tomu bylo vlastně naopak, zde stále vedla odpověď ANO, vždy s náskokem asi o 30 – 40 hlasů, prakticky až do uplynulého víkendu, kdy se poměr hlasů změnil. Výsledky obou anket daly docela jasně najevo, že větší části respondentů obou anket se vítězná socha nelíbí, popřípadě ani o sochu nestojí.                                                                                                                                                             Pavel Stejskal


Článek  vyšel 18.1.2010 v časopisu Obzor.