Českotřebovský deník 35/2010  (3.2.)                                     

  Busta Jana Pernera - dílo Antonína Lhotáka existuje       

Na webu "Novinky.cz" najdete příspěvek s názvem "Honosné pražské salónky železničních stanic ukrývají atmosféru rakouské monarchie", ve kterém se píše:  "S rozvojem železničních stanic vznikaly také honosné salónní čekárny pro první třídu. Pražská nádraží ukrývají tři salónky využívané vyšší honorací: Vládní salón na Hlavním nádraží, Prezidentský salón ve stanici Praha-Dejvice a salónek na Masarykově nádraží."  V článku jsou krásné fotografie, jistě se podíváte. Pro nás je myslím významné, že tam je také fotografie fotka busty Jana Pernera, který je dílem  Antonína Lhotáka (1.3.1897 Osek - 7.8.1975 Osek) z roku 1960. A zajímavé je, že je velmi podobná jeho zobrazení, které známe  z pardubického nádraží nebo z dalších vyobrazení (viz čb. portrét), snad odpovídá staršímu člověku. Busta je umístěna v tzv. Dvorním salónu na Masarykově nádraží. Tento salón byl postaven v letech 1873 - 1874. Stěny tenkrát pokrývaly dovezené tapety z Paříže, zdobené stylizovaným českým lvem a belgická zrcadla benátského typu.
 
 
Salonku právě vévodí nad krbem zmíněná busta, která by nám měla pomoci znovu se zamyslet nad vybraným dílem Ing. Jaromíra Garguláka, který  zobrazuje postavu tak stylizovaně, že se o nějakém podobnosti, typu postavy a dalších souvislostech nedá ani mluvit, a přesto má být podle soutěžního zadání sochou postavy člověka odkazující k Janu Pernerovi. Škoda, že se v době rozhodování odborné poroty se tato skutečnost nevzala v úvahu.  Našeho budoucího "Pernera"  je tedy s čím porovnávat a opravdu nevím, jak takové srovnání v této souvislosti dopadne. Mám strach, abychom nebyli se svou "moderností" jiným k smíchu. Za dva miliony.  Je přitom ještě čas si to rozmyslet, rozpočet města se schvaluje ve středu 10. února. Dva miliony bychom právě v letošním rozpočtu moc potřebovali jinde. Pro sochu bychom mohli vyhlásit třeba novou soutěž, počkat na dokončení dopravního terminálu a vybrat nové místo už se znalostí situace po dokončení akce.  Spěch, který doprovází  výběr a instalaci sochy se nevyplácí. Na existenci  pražské busty neodkazovaly ani podklady, které byly součástí vypsaných soutěžních podmínek, pouze na dobový portrét Jana Pernera (na čb. obrázku).
Pro zajímavost také stojí připomenout, že Česká národní banka má ve svém edičním plánu vydat 5. září 2015 k dvoustému výročí narození a 170. výročí jeho nešťastného úmrtí stříbrnou 200 Kč minci s portrétem Jana Pernera (v nákladu 50 000 ks). Autor pro tuto minci ještě nebyl určen. I to dokazuje, že osobnost Jana Pernera si zaslouží velkou pozornost a péči. Se stejným přístupem bychom měli vybírat i sochu, která má trvale zdobit naše město. Vlastně by se nic nestalo, kdyby naše socha byla směrována také k tomuto výročí, o to by pak bylo její odhalení slavnější. Přejmenovat náměstí můžeme již s předstihem, tím se na pozdější umístění pečlivě vybrané sochy připravíme.  (mm)
 
 
      Busta Jana Pernera, stavitele železnic zdobí parapet krbu, protější stranu pak Štursova podobizna presidenta T.G. Masaryka       
                                     Foto Lucie Poštolková, bustu objevil na webu Martin Šebela.

Cyklostezka Lanškroun - Rudoltice - Damníkov - Třebovice - Rybník - Česká Třebová.                                                     

Na zasedání zastupitelstva obce Rudoltice dne 28.1.2010 bylo projednáno několik důležitých bodů, a to zejména smluvních vztahů, týkajících se plánované výstavby cyklostezky Lanškroun - Česká Třebová, resp. její I. etapy Lanškroun - Rudoltice.  Od začátku letošního roku proběhlo již několik jednání - jednak pracovní skupiny, která sestává ze starostů všech obcí a měst, dotčených stavbou cyklostezky Lanškroun – Česká Třebová, manažera DSO a úředníky MěÚ La, a také jednání Dobrovolného svazku obcí Lanškrounsko. Investorem této akce bude Dobrovolný svazek obcí Lanškrounsko a na akci (její I. etapu) již byl schválen finanční příspěvek ze SFDI ČR ve výši 10 000 000 Kč pro rok 2010. I přestože tyto peníze byly již schváleny v rámci rozpočtu SFDI, je nutné podat v řádném termínu (tj. do 20.3.2010) plnohodnotnou žádost o poskytnutí dotace ze SFDI, která musí být kompletní, musí obsahovat všechny náležitosti, jako např. projektovou dokumentaci, stavební povolení, vypořádání majetkoprávních vztahů atp.  Rozpočet na I. etapu Lanškroun – Rudoltice bude předložen projektovou kanceláří nejpozději do poloviny měsíce března t.r. V tuto chvíli tedy ještě není přesně znám. Hrubý odhad na tuto etapu počítá s 20 mil. Kč, vychází se z toho, že 10 mil. Kč je 75 % způsobilých nákladů. V odhadnutém rozpočtu nejsou náklady na veřejné osvětlení, neboť toto není způsobilým nákladem podle dotačních podmínek, a každá obec si VO na svém katastru bude tedy hradit ze svého.  Délka I. etapy cyklostezky má být cca 2,6 km, bude se jednat o stavbu se smíšeným provozem (chodci + cyklo). Stavbou bude dotčených necelých 30 parcel, které vlastní přibližně 9 vlastníků (včetně města Lanškroun, obce Rudoltice, PF ČR, ČD). Jako nejschůdnější se jeví zabezpečit spolufinancování akce prostřednictvím úvěru, který by si vzal DSO Lanškrounsko, a který by byl splácen v poměru město Lanškroun, Česká Třebová – každé 1/30 a obce Rudoltice, Damníkov, Třebovice a Rybník – každá 1/10. Stavba by měla být v I. etapě dokončena do konce tohoto roku 2010. (z webu obce Rudoltice)
 
Poznámka k výše uvedenému textu: uvedené financování mě nějak nevychází. Pokud mají 4 obce na trase financovat každá 10% ceny, pak na města Lanškroun a Česká Třebová připadá 60%, každé z měst by tedy mělo zaplatit po 30%, nikoliv 1/30 ceny. Myslím, že to bylo míněno asi takto. Myslím však, že tento způsob financování nijak nezohledňuje délku trasy cyklokomunikace na jednotlivých  katastrech obcí vybudovaných jako nová komunikace mimo stávající systém silnic. Pokud mi je známo, tak cyklokomunikace bude vybudována jako nová trasa na úseku z České Třebové přes Podhorku  do Rybníka (už se na ni těšíme) ale dále přes Podkovu až do Třebovice k hlavní silnice pojede po stávající silnici III. třídy.,  zatímco třeba na trase Rudoltice - Lanškroun  se bude jednat o novou 2,6 km dlouhou trasu mimo I/43 převážně na katastru Rudoltic, které také budou mít z cyklostezky největší užitek. Noví obyvatelé nově postavených sociálních bytů z lokality pod zámečkem potřebují pro svoje časté cesty do Lanškrouna novou cyklotrasu či chodník mimo silnici I/43, již zde byly i smrtelné úrazy.
 

Hledám brigádníka na roznášku Českotřeb. zpravodaje předplatitelům v lokalitě Stará Lhotka - volejte 604 685 835.      

Vloupání do restaurace na Českotřebovsku:  sebral i potraviny z mrazáku   Včera odpoledne vyjížděli policisté na vloupání do restaurace v Damníkově. Zloděj měl ale neobvyklý apetit. Sebral totiž balení turecké kávy, cigarety a nepohrdl ani potravinami z mrazáku. Pak už se soustředil na peníze. Ze stolního fotbalu nic „nevydoloval“. O něco úspěšnější byl u výherního automatu, ze kterého se mu podařilo vybrat několik drobných mincí. Škoda, kterou způsobil, byla předběžně vyčíslena na dvacet tisíc korun. Polovina z toho ale vznikla poškozením zařízení. Za krádež a poškozování cizí věci by mohl pachatel v případě dopadení strávit až dva doky za mřížemi.

Za měsíc leden 2010 vyjížděli policisté DI k 88 dopravním nehodám  Za měsíc leden 2010 vyjížděly hlídky Dopravního inspektorátu Policie České republiky Ústí nad Orlicí k 88 oznámeným dopravním nehodám. Ve 37 případech se jednalo o nehody bez oznamovací povinnosti. Jedna osoba při nich utrpěla smrtelné zranění, 2 osoby těžké a 12 osob lehké zranění. Tři řidiči před jízdou a způsobením dopravní nehody požili alkoholické nápoje. Za jejich jednání jim byl ze strany policie zadržen řidičský průkaz.
por. Bc. Pavel
Ešpandr

R35  se tak hned nedočkáme. Píše o tom dnešní vydání pardubické mutace MF DNES. Důležitý tah, který má kraj spojit s Moravou - nabírá další zpoždění. Nyní se bude stavět od stolu a po kancelářích a úřadech. Bagry začnou vyhrabávat trasu podle tohoto textu nejdříve za tři roky. Zástupci čtyř krajů a státu přitom před necelými dvěma roky podepsaly smlouvu, která měla zajistit, aby se po rychlostní komunikaci R35 dalo projet z Liberce až do Olomouce nejpozději v roce 2020. Optimistický termín jejího dokončení v celé více než třistakilometrové trase je rok 2017, pesimistický termín je rok 2020,“ uvedl v dubnu 2008 generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Alfréd Brunclík. jenže nyní tomu už věří málokdo. Letos se však přece jen rychlostní silnice R35 přiblíží k Vysokému Mýtu, a to o jeden kilometr. Tedy o tisíc metrů přemostění, které se bude klenout nad obří křižovatkou u Opatovic nad Labem a přijde na 1,4 miliardy korun (zaplatí EU). Podle některých politiků mohla však být stavba důležité silnice mnohem dál, kdyby se na začátku projednávání trasy tolik let neváhalo s trasováním. (ztráta možnosti využít evropské dotace). Letos je údajně pouze 30 mil. Kč na projektové práce. a to jen na pokračování R35 z Opatovic nad Labem - Časy a navazující R35 z Časů do Ostrova.  Další kroky jsou na zastupitelstvu pardubického kraje, který musí upravit územní plán, zakotvit přesně trasu R35 kolem Litomyšle, stanovit přivaděč do našeho regionu  zřejmě jako přeložku I/14 v trase Opatov - Česká Třebová (mimo Třebovice) a hovoří se také o nějaké zřejmě křižování s trasou R43, což je ovšem zbožné přání  ekologů... Zdržování výstavby a oddalování termínu dokončení trasy je tak možná dobrou zprávou jen pro zmocněnce pro výstavbu R35, protože tato jistě dobře placená práce mu rozhodně dlouho vydrží, možná až do důchodu. Po dálnici tedy z našeho regionu tak hned nevyjedeme. Radujme se  tedy z každého dne, nyní např. aspoň z obchvatu Opatova...