Českotřebovský deník 43/2010 (12.2.)                                    

Občanské sdružení "Náš Skuhrov" nechce větrnou elektrárnu                           

 
V pátek 12. února se ve zcela zaplněném hostinci p. Bílka ve Skuhrově  konalo setkání nově vytvořeného občanského sdružení "Náš Skuhrov" s občany, které mělo velký ohlas. Členové sdružení byli na schůzi velmi dobře připraveni, nastudovali veškerou dokumentaci o hodnocení vlivu stavby uvažované VE Skuhrov na životní prostředí a promocí  videoprojektoru demonstrovali veškerá data názorně přítomným občanům. Přiblížili vypracovanou hlukovou studii, studii vlivu stavby na krajinný ráz i na ptactvo a seznámili přítomné i  se závěry ze zjišťovacího řízení. Zatím proces EIA neskončil, stavba  VE Skuhrov bude posuzována  znovu a to podle vyjmenovaných hledisek. Bylo konstatování, že  obdobná elektrárna se stejným výkonem stojí zatím v ČR jenom jedna v lokalitě  ve středních Čechách nedaleko Kladna, že podklady pro hlukovou studii byly použity nikoliv z měření u obdobného typu  elektrárny ale z údajů výrobce, a že  hluková studie nijak nezohledňuje vliv převážně vanoucích větrů na šíření hluku a počítá s kruhovým vyzařováním. Členové sdružení připravili vlastní prezentaci zaměřenou na viditelnost stožáru elektrárny z různých míst ve Skuhrově, je třeba říci, že se na prezentaci skutečně dobře připravili. Hovořilo se  také všeobecně o větrných elektrárnách a zvláště těch v regionu. Také o tom, že právě vzhledem k hlukovému měření byl podstatně omezen výkon některých elektráren v lokalitě Anenská Studánka, kde jsou nyní dva větrníky z šesti nabízeny na prodej.  Zajímavou informací pro všechny bylo také to, že dále asi 2 km za Skuhrovem již na katastru Ústí nad Orlicí, přesněji obcí Knapovec, Horní a Dolní Houžovec, chystá soukromý investor stavbu dalších 4 - 6 větrných elektráren, i když o něco menšího výkonu. Padaly otázky co s tím, na jejich stavbu již ze občané Skuhrova mít žádný vliv nebudou (ale vzniklé občanské sdružení by vliv mít mohlo). Obyvatelé zmíněných obcí se stavbou stožárů na jejich katastru zřejmě souhlasí, soukromý investor jim slíbil finanční příspěvky podle výše investovaného výkonu VE. Na řadu přišla také informace předsedy osadního výboru Tomáše Broulíka o tom, že město při jednání přislíbilo, že postavení stožáru Větrné elektrárny nad Skuhrovem  bude mít pro obec také ekonomický přínos, současný příspěvek města pro obec ve výši 400 tis. Kč by se zdvojnásobil. Na druhé straně bylo argumentováno tím, že negativní vliv postavené VE Skuhrov na životní prostředí v obci (krajinný ráz, hluk, vlivy na zdraví, stroboskopický efekt) způsobí podstatné snížení ceny nemovitostí občanů a dodatečný finanční příspěvek  do obce to nevyrovná. Obecně však platí, že vždy je něco za něco, investice do VE by přinesla pro obec další prostředky, o jejichž využití by rozhodli sami zdejší občané.
V bloku věnovaném diskuzi se přítomní radili o dalším postupu. Bylo stanoveno, že toto jednání není poslední, že bude dána příležitost k tomu, aby se občané svobodně rozmysleli a i písemně se vyjádřili k tomu, zda si stavbu větrné elektrárny přejí či nepřejí, lépe snad zda ji schvalují nebo nikoliv. Bylo také konstatováno, že Město při svém plánování akce přísně dodržuje zákony a nic neobchází a vlastní iniciativa Města stavět VE v lokalitě vznikla až potom, co přišel se svým záměrem stavět větrné elektrárny soukromý investor (podobně jako na Kozlově). Stavba  vyžaduje změnu územního plánu, což je proces, který se neodbyl jediným hlasováním, ale trvá několik měsíců a  je to proces veřejný.  Město svůj postup  zdůvodňuje tím, že je-li stavba  větrných elektráren ekonomicky atraktivní pro soukromé firmy, bude jistě i pro Město, které pak ze zisku může posilovat veřejný rozpočet. Nejde tedy o žádnou akci vymyšlenou natruc proti občanům obce Skuhrov.  Zatím je realizován 1. krok, byl upraven územní plán města tak, že zde mohou být elektrárny postaveny, pokud proběhne úspěšně proces EIA.  Občanské sdružení "Náš Kozlov"  vzniklo se záměrem investici   větrné elektrárny překazit, chce se stát účastníkem řízení a prosazovat své připomínky a požadavky. Proběhne-li přes veškeré výhrady proces EIA úspěšně může investor, kterým by podle předem uděleného souhlasu městských zastupitelů měla být společnost TEZA, zahájit proces územního řízení a po něm,  dopadne-li vše dobře pak vlastní stavební řízení.  
Co když zmíněný proces EIA dobře nedopadne?  Ano, i s tím je možné počítat, protože nové posouzení krajinného rázu může být  s výsledkem nedoporučujícím, už ten  první  závěr předběžného zjišťování je vlastně obojaký.  Konec stavby by to ale ještě být nemusel, protože investor by mohl svůj záměr upravit -  pozměnit výšku či výkon elektrárny a celý proces zopakovat. Bylo by to jen jisté zdržení. Nebo by se místo Města mohl ucházet o zdejší výhodnou lokalitu jiný investor, který by postupoval proti obci třeba daleko přímočařeji a bez skurpulí. Z toho vyplývá, že jediným jistým způsobem, jak stavbu zastavit, je pokusit se změnit zpět územní plán obce tak, aby se zde již elektrárny postavit nemohly. To je však jen v rukou zastupitelů, na které by se muselo nově vzniklé občanské sdružení obrátit, navíc podpořené Osadním výborem. Osadní výbor však nemá právní subjektivitu, je prostředníkem mezi občany Skuhrova a městským zastupitelstvem, radou města a  jeho vedením.  Takovou změnu územního plánu si dovedu představit např. tehdy, když proces EIA skončí negativním posudkem a současně bude jasně vyjádřen nesouhlas občanů obce se stavbou  pomocí místního referenda. I když ale stavbu větrné elektrárny na katastru Skuhrova zakážeme, neplatí to už o pár metrů dál na katastru Houžovce... A vzhledem k již započaté iniciativě soukromého investora v této lokalitě by se pak mohlo stát, že nad Skuhrovem elektrárna nakonec bude, ale  bude pro Skuhrov i pro Českou Třebovou bez jakéhokoliv užitku. Příští měsíce ukážou, kterým směrem se bude problém vyvíjet. Nutné také uvážit, že všechny studie, které byly dosud provedeny, nebyly zadarmo. (mm)
 
 
Rozruch na hokejové scéně vyvolala kontumace dvou vyhraných utkání Lokomotivy s Lanškrounem spojených s špatným výkladem přestupního řádu a pochybením funkcionářů oddílu.  Ve snaze posílit  tým bylo nejasné vymezení soutěže, ve které lze povolit hostování  zřejmě špatně vyloženo. Tento detail bude znamenat, že se zasloužené výhry nepočítají a Lokomotiva tak bude hrát ještě další sezónu zase v krajské soutěži.Bez posil bychom však zřejmě první (domácí) zápas s Lanškrounem asi nevyhráli ...
 

Extraligové týmy HC Eaton Pardubice a Kometa Brno se opět utkají v České Třebové 25. února                                     

Ve čtvrtek 25.2.2010 v 17,30 hod bude na ZS Na Skalce sehráno odvetné přátelské utkání extraligových mužstev HC Eaton Pardubice - Kometa Brno. Je to  v době olympijské reprezentační přestávky poslední přípravné utkání před závěrečnými zápasy základní části extraligy. Eaton bojuje o co nejlepší umístění, Kometa má v poslední době stoupající formu, takže se můžeme těšit opět na kvalitní zápas. PŘEDPRODEJ vstupenek za jednotnou cenu 60,- Kč probíhá v Infocentru Městského úřadu a v pokladně ZS v době veřejného bruslení a zápasů Loko ČT. 

 
Žamberk chce zpět pohotovost ! Město Žamberk  je podle článku v Orlickém deníku ochotné do zavedení služby investovat vlastní finanční prostředky. Peníze jsou prý na druhém místě. představitelé obcí požadují zachování rychlé lékařské pohotovosti v Žamberku a současně o opětovné zavedení návštěvní služby lékařské služby první pomoci. Město Žamberk je podle vyhlášení starosty ochotné do obnovení služby investovat vlastní prostředky, důležitější je službu zajistit. Představa je asi taková, že kraj podá návrh na možné řešení spojené se zavedením návštěvní služby s tím, že se město bude finančně podílet.  Z České Třebové lze připomínat, že jsme spoustu let platili vlastní LSPP a Pardubický kraj svůj malý počáteční příspěvek nakonec zrušil a všechno jsme táhli z vlastního.  Nyní bychom měli naopak využít relativní blízkost města od Orlickoústecké nemocnice a tyto prostředky šetřit a nechat jiným městům, nechť si  sami vyzkouší, co taková pohotovost stojí a uvidíme, zda se bude i nadále uvádět, že  peníze jsou až na dalším místě....

Litomyšl oživí  zámecké návrší za stovky miliony korun                                                                                                            

Ministr kultury Václav Riedelbauch podepsal v pondělí 10. února rozhodnutí, na jehož základě byla Litomyšli přidělena evropská dotace ve výši téměř 400 milionů korun na obnovu Zámeckého návrší. „Smyslem programu je nejen prostá oprava památek, ale i jejich navrácení do života společnosti. Já osobně ráda vidím, že projekt je zaměřen jak na školství, tak na kulturu a na široké skupiny návštěvníků,“ uvedla radní Jana Pernicová. Radní Pernicová uvedla, že v Litomyšli bude díky těmto finančním prostředkům vytvořeno nadregionální centrum kultury, vzdělávání a společenského života. Oživení zámeckého návrší v Litomyšli odpovídá zadání IOP, proto ministr kultury Václav Riedelbauch rozhodl o přidělení dotace ve výši 398 969 000 Kč (85 % ze zdrojů EU, 15 % z národních zdrojů). Celkové předpokládané náklady jsou 405 milionů Kč. Předpokládané datum dokončení realizace projektu je prosinec 2012. V rámci projektu dojde k celkové obnově objektů mimořádně cenného areálu, památky UNESCO, vybavení těchto objektů a jejich celoročnímu využívání. Projekt počítá s tím, že po počáteční investici bude vytvářet z vlastní činnosti takový příjem, který pokryje z převážné části nejen veškeré provozní náklady, ale i náklady památkové a technické péče o areál.
V rámci projektu bude vytvořeno Centrum pro restaurování, které nabídne vzdělávací kurzy a další služby pracovníkům památkové péče, majitelům památek i široké veřejnosti. Škola na zámku poskytne unikátní pobytové vzdělávací programy pro žáky základních a speciálních škol. Objekty zámeckého návrší vytvoří zázemí i pro další aktivity jako například Dětský program nebo diecézní muzeum Andělé na návrší. Pardubický kraj díky projektu získá v objektu pivovaru pracoviště a konzervátorské dílny pro zaměstnance svého Regionálního muzea. Muzeum samotné chce na investici města navázat vlastním projektem nazvaným Muzeum 21. století, který zahrnuje kompletní rekonstrukci muzejní budovy, včetně zázemí pro kulturní akce v kostele piaristů. Náklady projektu jsou 88 milionů korun „Na konci ledna jsme podali žádost o finanční podporu tohoto projektu v rámci zvláštní výzvy Regionálního operačního programu na podporu projektů, které navazují na IOP. Naděje, že uspějeme, je tedy v tomto případě velmi vysoká,“ dodala Jana Pernicová. Integrovaný operační program (IOP) je jedním z osmi tématických operačních programů, díky kterým lze získat prostředky z fondů Evropské unie. V rámci IOP spravuje Ministerstvo kultury jako Zprostředkující subjekt oblast podpory 5.1 nazvanou Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví. (mag)

Sportovní ples dne 13. 3. 2010 pořádá Tenisový klub Česká Třebová na SOUŽ na Skalce.                      
Hraje skupina SORY  Pavel Rybka.