Českotřebovský deník 49/2010  (středa 17.2.)                        

POZVÁNKA NA AUTORSKÉ ČTENÍ                                                                                                                                         

Městská knihovna Česká Třebová a nakladatelství Periplum Olomouc si dovolují vás pozvat na autorské čtení
BLANKA KOSTŘICOVÁ: LYŽAŘSKÉ POVÍDKY
Čtení se uskuteční v čítárně městské knihovny v úterý 23.3.2010 v 18.30 hod. 
 
Hokejisté hlásí: odvolání zamítnuto                                                                                                                                            

 Budeme hrát o třetí místo v neděli Chocni. Byli jsme poškozeni. Budeme mít ještě motivaci?                                            

Výkonný výbor pardubického KSLH nám zamítl naše odvolání, takže jsme s Lanškrounem prohráli oba zápasy 5:0. V neděli jedem do Chocně. Až dnes ve středu 17.2. večer se rozhodne, zda budeme hrát v neděli od 17,00 nebo ve 20,00.  Celý text odvolání, který opravdu stojí za to přečíst je uveden  ZDE                               Další prohlášení generálního manažera klubu nejdete ZDE
       
Jednal Spolek Gymnázia Česká Třebová                                                                                                                     

Ve čtvrtek 11. února se konala valná hromada Spolku gymnázia, která bylo v určitém smyslu zásadní a přelomová, neboť byla přijata některá konkrétní řešení pro to, aby   se i v dalších letech dařilo přijímat dostatek studentů i do I. ročníku čtyřletého studia. V loňském roce se to v plném rozsahu nepodařilo, dnes je v I. ročníku jen 16 studentů a rozpočet školy na to v systému plateb za žáka doplatil podle normativů poměrně slušnou částkou téměř 500 tis. Kč. Spolek schvaloval plán práce na další období a rozpočet na rok 2010. Návrh rozpočtu byl doplněn o mimořádný výdaj, který bude pravděpodobně opakován po čtyři roky. Je to první snaha nějakým způsobem reagovat na složitou situaci ve školství, kdy naše čtyřleté studium otevřelo třídu pouze s šestnácti žáky do prvního ročníku. Předsednictvo Spolku navrhlo, že by každému nově přihlášenému studentovi, který potvrdí zápis, že mu přispěje částkou 1.000 Kč na nákup učebnic (tedy cca 30 tis. Kč z rozpočtu Spolku). O návrhu byla široká diskuze. Z diskuze vzešel návrh, že se studentům nabídne možnost zapůjčit učebnice, které nakoupí Spolek. Stav těchto učebnic se bude monitorovat a v dalších letech nabízet novým studentům (stejně jako na ZŠ). Zajistí se tím mj. také stabilita výběru titulů, podle kterých bude výuka probíhat. V minulosti často docházelo zejména u jazyků, že se každý rok učilo podle jiné literatury. Na tuto záležitost bylo tedy vyčleněno cca 30 tis. Kč s tím, že v případě zájmu a potřeby rozhodne o případných dalších nákladech předsednictvo Spolku. Ředitel školy seznámil přítomné s aktuální situací ve středním školství a doporučením Rady PK ohledně redukce počtu tříd v roce 2010/2011. Situaci potom komentoval  i JUDr. Martin Netolický, krajský zastupitel  (předseda klubu zastupitelů ČSSD). Přítomné informoval, že pro školní rok 2010/11 se pro naše gymnázium nic nemění. Pro další školní rok se zpracovává analýza, ze které by potom měly vzejít další nezbytné kroky ke stabilizaci. Bude nutné aktivně do této politiky zapojit také město a ostatní zejména základní školy, které spolu s gymnáziem poskytují základní vzdělávání na druhém stupni, tedy od 6. do 9. třídy (v případě gymnázia primu až kvartu). I následná diskuse celkově vyzněla v tom smyslu, že je nutné něco ve středním školství dělat, že stav je nadále neudržitelný. (mm)
 
ZO ČSOP Zlatá studánka - Ekocentrum Červenka, ZŠ Habrmanova, Česká Třebová připravila                                           

Přednášku Mgr. Jiřího Chaloupky 1. 3. 2010 od 18.00 hod:
Nordkinn - Severní tvář aneb putování polárními kraji Evropy.  
Přednáška s promítáním fotografií  z cestování po nejsevernějších koutech našeho kontinentu. Obrázky z jarních Lofot a z prázdninových toulek divočinou poloostrova Nordkinn a Varanger. Dojmy z dosažení nejsevernějšího bodu Evropské pevniny - mysu Kinnarodden. Zážitky z lovu krabů královských - kamčatských a z laponského sobího zátahu. Putování národními parky Lemmenjoki a Muddus... Vstupné dobrovolné   
 
Výstava Svět v nákupním košíku skončila                                                                                                                                    

V Ekocentru Podorlicko se během závěrečného týdne ledna a prvního týdne února navštívila tuto ojedinělou putovní výstavu zapůjčenou z Brna řada školních tříd českotřebovských základních i středních škol, ale také někteří zvídaví občané města. Výstava ukázala za jakých podmínek se často zpracovává tropické ovoce a jak se situace (zatím velmi pomalu) mění díky  hnutí Fair Trade.  jde o obecnou problematiku, která zajímá především rozvojové státy, ale současně i nás, jsme spotřebiteli a jistě se zamýšlíme i nad tím, jak je možné, že banány jsou levnější než jablka.....  Součástí výstavy byly i pracovní listy soutěže, které byly vyhodnoceny a úspěšné řešitele dále uvádíme. (Zdroj ZO ČSOP Podorlicko)
ÚSPĚŠNÍ ŘEŠITELÉ SOUTĚŽE  " SVĚT V NÁKUPNÍM KOŠÍKU "
KATEGORIE  ZŠ    
JMÉNO ŠKOLA  TŘÍDA
Václav Hůlka Nádražní Česká Třebová 9.B
Jan Hůlka Nádražní Česká Třebová 9.B
Třasák Nádražní Česká Třebová 9.B
Pařízek Nádražní Česká Třebová 9.B
Smejkal Nádražní Česká Třebová 9.A
Hustý Nádražní Česká Třebová 9.A
Provazníková Nádražní Česká Třebová 9.A
Zahálková Ilona Nádražní Česká Třebová 9.A
Bernardová Kateřina Nádražní Česká Třebová 6.B
"Cohn" Vojtěch ( nečitelné) Nádražní Česká Třebová 4.A
Štarman  Gymnázium Česká Třebová 4.A
K.Tomášová Gymnázium Česká Třebová 4.A
J.Jedináková Gymnázium Česká Třebová 1.A
Hekrlová Gymnázium Česká Třebová 1.A
P.Horák Gymnázium Česká Třebová 1.A
Tomáš Koubek Gymnázium Česká Třebová 1.A
Jan Mülhansl Gymnázium Česká Třebová 1.A
Radim Vích Gymnázium Česká Třebová 2.A
Zuzana Fišarová Habrmanova Česká Třebová 1.B
Barbora Vulcová Habrmanova Česká Třebová 6.A
Zdeňka Bílá Habrmanova Česká Třebová 5.A
Tomáš Kupka  Habrmanova Česká Třebová 3.B
Vítek Richter Třebovská Ústí nad Orlicí 9.
Pert Kalousek Třebovská Ústí nad Orlicí 9.
Katka Darebníková Komenského  6.A
     
KATEGORIE  SŠ    
JMÉNO ŠKOLA  TŘÍDA
M.Kučný VDA Česká Třebová D2
M.Kučera VDA Česká Třebová D2
Kristýna Hašková VDA Česká Třebová D1
Denisa Šedová VDA Česká Třebová D1
Lucie Jasanská Gymnázium Česká Třebová 5.A
Lebedová Andrea Gymnázium Česká Třebová 4.C
Kateřina Pechová Gymnázium Česká Třebová 4.C
Adéla Skipalová Gymnázium Česká Třebová 4.C
Barbora Janderová Gymnázium Česká Třebová 4.C
Strouhal  Gymnázium Česká Třebová 8.A
Lukáš Vondra Gymnázium Česká Třebová 8.A
Tereza Hordějčuková  Gymnázium Česká Třebová 4.C
Lucie Kokulová Gymnázium Česká Třebová 4.C
Martin Kovář Gymnázium Česká Třebová 8.A
Markéta Hamplová Gymnázium Česká Třebová 8.A
Ver.Ježková Gymnázium Česká Třebová 8.A
Stránská Gymnázium Česká Třebová 8.A
Jeníková Gymnázium Česká Třebová 8.A
Jitka Vernerová Gymnázium Česká Třebová 8.A
J.Machová Gymnázium Česká Třebová 8.A
B.Kratochvílová Gymnázium Česká Třebová 8.A
Kateřina Váňová Gymnázium Česká Třebová 8.A
Martin Petráž Gymnázium Česká Třebová 8.A
Adéla Stará Gymnázium Česká Třebová 8.A
Tereza Mulhanslová Gymnázium Česká Třebová 8.A
Smrčková Gymnázium Česká Třebová 8.A
Vít Richtr Gymnázium Česká Třebová 5S
 
Vylosovaní  řešitelé obdrží věcnou odměnu zaslanou na školu   
Zahálková Ilona
J.Jedináková
Vítek Richter
M.Kučera
Lucie Jasanská
Tereza Hordějčuková 
Odborníci v Pardubicích řešili možnost zavedení mýtného na silnicích II. a III. třídy                             

V sídle Pardubického kraje se uskutečnilo projednání závěrů ojedinělé „Studie proveditelnosti zavedení mýtného na silnicích II. a III. tříd v Pardubickém kraji“. Odborný seminář seznámil odborníky z oboru dopravy s výsledkem studie, jejímž iniciátorem byl současný ministr dopravy Gustáv Slamečka a na jejímž uskutečnění měl významný podíl i náměstek hejtmana Pardubického kraje a současně místopředseda Komise pro dopravu Asociace krajů ČR Jan Tichý. Hlavním závěrem studie je skutečnost, že systém zavedení mýtného na silnicích II. a III. třídy je proveditelný. „Hlavními důvody myšlenky na zavedení mýtného na silnicích II. a III. třídy je získání regulačního prvku pro nákladní silniční dopravu, ochrana těchto silnic před dopravou, která by měla být vedena především po páteřní silniční síti a v neposlední řadě také získání dalších finančních zdrojů pro silniční hospodářství,“ říká náměstek hejtmana Pardubického kraje a místopředseda Komise pro dopravu Asociace krajů ČR Jan Tichý. Studie, kterou vypracovaly společnosti Jacobs Consultancy a Cross Zlín a jejíž oponentní posudek vypracovalo ČVUT Praha, dochází k závěru, že zavedení výběru mýtného na silnicích I. třídy by se v Pardubickém kraji dotklo zvýšenou zátěží 260 kilometrů krajských silnic II. a III. třídy. Jednalo by se o úseky, které by dopravci po zavedení mýtného na silnicích I. třídy využívali jako objízdné trasy placených úseků. Odborníci se v rámci studie zabývali ekonomickou stránkou možnosti zavedení výběru mýtného na krajských silnicích, legislativními aspekty projektu, návrhy technického řešení, předpoklady investičních a provozních nákladů a dalšími hledisky. „Studie jednoznačně prokázala, že zavedení mýtného pro vozidla nad 3,5 tuny na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji je proveditelné a neodporuje ani české ani evropské legislativě,“ konstatuje Jan Tichý. „Nárůst těžké dopravy nám likviduje silnice II. a III. třídy. Toto je jedna z velmi mála cest, jak prostředky na údržbu a opravy těchto silnic získat.“ Studie, s jejímiž závěry byli seznámeni odborníci z oblasti dopravy v čele s ministrem dopravy Gustávem Slámečkou, se zabývala především situací v Pardubickém kraji, její součástí je ale i obecná část aplikovatelná na ostatní regiony České republiky.