Českotřebovský deník  50/2010 (18.2.)                                   

Městské muzeum Česká Třebová srdečně  zve na výstavu Klenoty sbírky Josefa Gzíla.                                                      

Vernisáž se uskuteční v pátek 5. března 2010 v 17 hodin v malém sále Kulturního centra Česká Třebová.  V hudebním programu vystoupí Stanislav Uma a Zdeněk Černý. Výstava bude přístupná do 28. března 2010 denně mimo  pondělí od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.  Ve čtvrtek 11. března  v 17 hodin proběhne komentovaná prohlídka výstavy. Se sbírkou a jejími osudy zájemce seznámí PhDr. Ludmila Marešová Kesselgruberová .

Hokejisté budou hrát o o 3.místo v Chocni. Hraje v neděli 21.2.2010 až od 20,00 hod.                

Odveta přátelského utkání Eaton Pardubice - Kometa Brno se hraje na ZS v České Třebové               
dne 25.2.2010 od 17,30 hod. Předprodej vstupenek na ZS a v Informačním centru na Městském úřadě.
 
Připravované akce na Pekláku                                               

Sjezd na čemkoliv.  Na závěr jarních prázdnin s dne 28.2.2010 od 14 hodin se uskuteční na našem svahu Peklák  - na sjezdovce Zahrádky první ročník srandazávodu „Sjezd na čemkoliv“.Srdečně Vás zveme k účasti. Motto :Vymyslete jakýkoliv netradiční způsob zdolání sjezdovky ať již sami, nebo ve větší skupině. Fantazii se meze nekladou. Vítěz bude určen hlasováním všech přítomných.
 
II. ročník ceny Pekláku.  Dne 2.3. se uskuteční II ročník veřejného závodu "O cenu Pekláku". - závod pro všechny příchozí v obřím slalomu.

Karneval na lyžích na závěr sezóny. Oznamujeme, že s  největší pravděpodobností se budeme 14.3. pomalu loučit s letošní bohatou lyžařskou sezónou Karnevalem na lyžích. Bude to již II. ročník, ten loňský se opravdu vydařil.....
 

Provádím údržbu a úklid zahrad, řez stromů, keřů, živých plotů, sekání trávy i mulčovačem a jiné. Také údržbu a opravy nemovitostí včetně odvozu odpadu i ze zahrad.  Jako bonus: zjištění negativních zón. Volejte 732 875 810                        

 
Stavaři narychlo v Kulturním centru.                                                                                                                                         

Letošní zima přináší různá překvapení i na budovách. Velké starosti dělala pracovníkům Kulturního centra rychle se šířící trhlina ve velkém sále, proto byli povoláni odborníci, aby stav posoudili. Zjistilo se, že se nejedná o nějaké vážné poškození statiky budovy, nicméně byly neprodleně zahájeny práce na včasném odstranění  závady. A tak se dnes v sále pracovalo na vysokém lešení. Všechno bude  opět rychle v pořádku, v sobotu se bude opět normálně promítat kino.
 
Odložené divadelní představení Pozor Jaguár                                                                                                                            

pražského Divadla pod Palmovkou, které odpadlo pro nemoc hlavních představitelů, se uskuteční v náhradním termínu, přesný den a hodina není zatím potvrzen, ale bude se jednat o první týden měsíce května. V květnu  budou tedy dvě představení,  tím druhým bude muzikál My fair lady" v provedení Moravského divadla Olomouc. I zde ještě nemá Kulturní centrum přesný termín představení smluvně potvrzen, bude se jednat o koordinaci termínů tak aby se obě představení do květnového programu "vešly". 
 
Jarní bazar knih                                                                                                                                                                             

Ve dnech 13. - 14. března 2010 se na římskokatolické faře v Klácelově ulici koná jarní bazar knih. Všichni zájemci mohou své přebytky z knihoven přinést od 1. do 11. března na faru. Bazar bude otevřen v sobotu 13.3. od 10.00 h do 17.00 h, v neděli 14.3. od 10.30  do 11.30 a odpoledne od 14.00 h do 17.00 h. Výtěžek z prodeje knih bude použit na nákup nové kvalitní křesťanské literatury do farní knihovny a z části i na podporu tisku bible v chudých zemích Afriky.                                                   o. Miloš Kolovratník
 
Příprava snoubenců na manželství                                                                                                                                               

Zveme na setkání snoubenců, která si kladou za cíl zprostředkovat dvojicím celistvý pohled na manželství. Setkání budou probíhat ve vzájemně dohodnutých termínech na faře v ČT. Společně se snoubeneckými  páry se účastní setkání i manželský pár a kněz. Snoubenci dostávají vždy dopředu tematické otázky, které si promyslí samostatně i ve dvojici, společná setkání jsou příležitostí „doladit“ některé otázky nebo doplnit chybějící informace, či možností porovnat své názory s ostatními dvojicemi. Pozvání platí i pro nepokřtěné.  Délka jednotlivých setkání  je cca 1-2 hodiny. Termíny budou stanoveny dle možností zájemců, první setkání se koná v sobotu 13. března od 18.00 hod. Celková délka „kurzu“ je od března do června r. 2010.                          o. Miloš Kolovratník
 
V závěru května vystoupí na českotřebovském zimáku kapela No name!            

 Další zprávy budou brzo následovat!                                                                                                      
 
Sportovní ples  bude dne 13.3.2010 - pořádá Tenisový klub Česká Třebová na SOŠ a SOU TO  na Skalce.    Hraje skupina SORY  - Pavel Rybka                                                                                                                                     
 
Energetické využití odpadů                                                                                                                                                           

 V rozpočtu města  na rok 2010 se nově objevila položka  označená EVO, t.j. "energetické využití odpadů"  Jde o pořízení studie na možnost využití odpadů podle platného zákona o odpadech, kde je přímo uvedeno, že odpady by se měly materiálově a energeticky využívat. Teprve potom skládkovat. Pro východní část kraje by se toto zařízení hodilo do programu odpadového hospodářství. Při energetickém využití je zapotřebí, aby byl poblíž vhodný odběr tepla. Z těchto důvodů se také uvažuje v návrhové studii o možnost využití takto získaného tepla pro tepelné rozvody vedoucí z kotelně ČD v České Třebové. V žádném případě  se ale nejedná o umístění spalovny. Studie má posoudit, zda je v našem regionu dostatek zdrojů, aby se tento způsob využití stal rentabilním.
 
Infocentrum k trase budoucí R35                                                                                                                                                 

Ředitelství silnic a dálnic ČR slavnostně otevírá 19. února 2010 nové informační centrum k rychlostní silnici R35 v centru Pardubic. Tato prioritní součást české dálniční sítě bude po svém dokončení fungovat jako alternativa k dálnici D1 pro cesty z východní části země na západ. Oficiálně bude informační centrum k dispozici veřejnosti od pondělí 1. března 2010. 
Informační centrum pro rychlostní silnici R35 je umístěné v sídle zmocněnce vlády pro liniovou výstavbu rychlostní silnice R35 a dálnice D11 na třídě Míru čp. 90 v Pardubicích.  Podle generálního ředitele ŘSD Alfreda Brunclíka je centrum určené především pro potřeby široké veřejnosti, starostům okolních obcí a dalším představitelům samosprávy. „Vedle toho bychom rádi do informačního centra chtěli pozvat studenty technických středních a vysokých škol. Taková osvěta je podle našeho názoru velmi přínosná. Dále očekáváme, že v nejbližší době začne oslovování majitelů půdy na trase R35 a to zvedne zájem o získávání informací k přípravě a výstavbě této rychlostní silnice,“ doplňuje Alfred Brunclík. V informačním centru jsou pro návštěvníky k dispozici informační materiály, vizualizace a další zajímavosti k výstavbě rychlostní silnice R35, zároveň byla spuštěna nová prezentace R35 na webové adrese www.r35.eu.  Také umístění informačního centra bylo velmi důkladně zvažováno. „O Pardubicích, jako městě pro umístění informačního centra, přitom nebyla žádná diskuse. Město leží uprostřed celé trasy R35 od Libereckého až po Olomoucký kraj. Navíc právě část R35 v úseku Pardubice – Vysoké Mýto je z celé délky trasy v nejpřipravenějším stavu a nejbližší výstavba bude probíhat zde,“ vysvětluje Ivo Toman, zmocněnec vlády pro liniovou výstavbu rychlostní silnice R35 a dálnice D11. V Pardubicích je nové infocentrum umístěno v centru města v blízkosti investora ŘSD, ale také Magistrátu města Pardubice, Krajského úřadu Pardubického kraje a dalších úřadů.  Otevírací doba centra bude od 1. března 2010 vždy v úředních dnech (pondělí, středa od 8 do 17h). Jednou za měsíc bude v centru přítomen zástupce ŘSD nebo projektanta, aby mohl návštěvníkům doplnit jejich podrobnější dotazy k oběma stavbám.                                                   Mgr. Martina Vápeníková
 
Hejtman obdaruje první letošní občánky kraje                                                                                                                            

První cesta hejtmana Radko Martínka po jeho dlouhodobé nemoci povede do Kunčiny - Nové Vsi u Moravské Třebové, kde žije s rodiči první děvčátko narozené v roce 2010 v Pardubickém kraji. Finanční dar a plyšovou hračku předá hejtman v pátek  19. února ráno Tereze Přívratské a o čtyři dny později prvnímu letošnímu občánkovi Pardubického kraje Jindřichu Sádovskému. Rodina Sádovských očekává návštěvu z hejtmanství ve Filipově na Hlinecku v úterý 23. února.

 

Hejtman bude patronem historické publikace                                                                                                                            

V pátek 19.2, od 17 hodin se v místní kavárně Mázhaus Poštovka uskuteční slavnostní křest knihy historika Jiřího Šmerala Hřebečsko, náš kraj? Záštitu nad publikací převzal hejtman Pardubického kraje Radko Martínek, který také napsal úvodní slovo. Podle slov autora jeho původně novinové články reagovaly na aktuální témata, nebo reflektovaly události, o kterých se dosud nepsalo. "V případě událostí, o nichž se v historické literatuře už psalo, jsem se snažil předložit pohled odlišný od dosavadního výkladu, ukázat, že jednu událost lze vnímat rozdílně," říká Šmeral. Nová kniha je souborem novinových článků, které byly v posledních čtyřech letech uveřejňovány na stránkách Svitavského deníku. Společným rysem článků je hledání tradice, lokálních identit, kolektivní paměti či kořenů dosud tradovaných omylů. Byť sborník možná vyvolá odlišné reakce, bezesporu obohatí regionální historickou literaturu a stane se přínosem pro další badatelskou činnost v oblasti Moravskotřebovska a Jevíčska.