Alej Maxe Švabinského                                                           

Pohled občana České Třebové                                                

Alej Maxe Švabinského je z mého pohledu jedno z nejkrásnějších míst v těsné blízkosti města Česká Třebová. Podobných letitých březových alejí v ČR není mnoho. I přes svoji výjimečnost jsem o ní na internetových stránkách města nic nenašel. Což je škoda. Teď několik čísel.
Rok 2003-667 bříz
Rok 2006-170 bříz pokáceno
Rok 2010- 455 bříz, z toho polovina v havarijním stavu
Rok 2010-bude pokáceno 60 bříz.
Nikde ani zmínka o tom, že by se mělo sázet. Od roku 2003, kdy se s kácením začalo se nezasadil do aleje ani jeden náhradní strom. Vždy se mluvilo o různých projektech na financování a nikdy nic nedopadlo. V internetové podobě Českotřebovského zpravodaje vyšel v roce 2006 článek o tom, že pokud se nepodaří sehnat peníze z vyhlášených grantů, bude město výsadbu platit z rozpočtu. Do dnešního dne nevím o tom, že by cokoliv město zaplatilo. A že by zasadil jediný strom.
V práci ing. Vrbické se píše „ Investovat do opatření za účelem ošetřování krátkověkých dožívajících dřevin je určitě luxusem,
nechat stromy dožívat a odumírat, abychom tak „dostáli“ definici dotačního titulu a vystavovat se nebezpečí pádu a ohrožení zdraví, životů a majetku lidí není určitě na místě.“ Do těchto opatření mělo město investovat před 20 lety a alej by byla v dobré kondici. Byl by dostatek času na to přemýšlet jakou cestou jít dál. 
Dále se v práci ing. Vrbické píše „Obnova aleje po částech (myšleno tím např. rozdělená do třetin) vyžaduje značnou finanční
náročnost, sázení do mezer za odkácené stromy mezi vzrostlé není možné (při prostorové náročnosti na další kácení). Realizace výsadeb rozdělená do menších objemů by v důsledku  znamenala založení aleje, která by nebyla kompaktní.“ A já se ptám tak jak se bude obnovovat? Každým rokem, kdy alej stárne ztrácíme jak peníze tak čas a asi i chuť s tím něco dělat. Podle dosavadních postupů lze předpokládat, že alej se postupně v horizontu 10 let zcela zlikviduje a bude se čekat odkud kápnou finance na založení nové. Tento postup já považuji za špatný.
 
Pohled mykologa a ochránce přírody                                    

Alej Maxe Švabinského je jedinečná. Téměř stoleté břízy spolu se smrky, lískami, habry, lípami, duby a jinými dřevinami tvoří jedinečný přírodní celek. Kolem aleje jsou louky, meze, hájky a sady, které dotváří vynikající klima pro růst hub a rostlin. Díky přírodním podmínkám a polostínu se půda nevysušuje a přispívá nejen k růstu hub a rostlin, ale vytváří optimální podmínky pro život zvířat a živočichů. Pokud se bude pokračovat v nynějším trendu kácení, nastoupí několik negativních faktorů. Mezi ty nejzávažnější patří změna klimatu a s tím spojené vysušování podkladu.Dále vzrůst náletových keřů a rostlin, které mimo jiné zvýší náročnost na údržbu.  Na břízu je vázáno velké množství hub. Během 10 let jsem zde popsal více než 80 druhů hub. Předpokládám, že se v aleji vyskytuje až 500 druhů. V aleji se vyskytují druhy, které z naší přírody rychle ustupují a mizí a které patří do červeného seznamu ohrožených druhů ČR. V aleji roste i Ouško citronové (Otidea conncina), které je v seznamu CHRÁNĚNÝCH hub ČR a to jako silně ohrožený druh. Dále jsou to  Pavučinec hnědofialový (Cortinarius balteatocumatilis), Ryzec citronový (Lactarius citriolens), Kozák bílý(Leccinum holopus), Lysohlávka česká (Psilocybe bohemica) , Hřib medotrpký (Boletus albidus) a další.
 
Závěr                                                                                         

Čas jde kupředu a nic ho nezastaví. Alej Maxe Švabinského je skvost Pardubického kraje, který chátrá. Některé zásahy jsou již nevratné, některé jsou nezbytné k udržení bezpečnosti a zdraví lidí. Některé zásahy jsou však zbytečné a nemají žádné opodstatnění (stíní chatařům). Z původní aleje nám po letošním roce zůstane polovina. Může se říci už jen polovina, ale také ještě polovina. Zprávy o stavu aleje nejsou dobré a já je nechci zpochybňovat. Pojďme společně hledat cestu, jak tuto alej zachránit, obnovit, zachovat, udržet a oživit. Navrhuji stromy, které jsou již přestárlé a hrozí pád, pořezat. Stromy, které mají ještě pár let před sebou ořezat tak aby nezpůsobily škodu a ponechat je na místě.Kde stromy chybí vysadit nové s tím, že o to nákladnější bude odstranění těch stávajících, ale stojí to za to. Máme peníze na sochy, máme peníze na stadiony, musejí se najít peníze i na stromy. Již dávno měla být vyhlášena veřejná sbírka. Vybíráme na ledacos, myslím, že na stromy by se vybralo taky. Jestli bych měl říci, jaký druh dřeviny vysázet místo bříz, tak bych byl znovu pro břízy. Má několik výhod, mezi které patří rychlý růst, nenáročnost na prostředí, patří mezi tzv. pionýrské druhy, které snesou i drsnější podmínky. Za 25 let bychom měli obnovenou alej.
 
Martin Mička
občan České Třebové
člen Českého svazu ochránců přírody
člen České mykologické společnosti