Bendl v Bratislavě: Bakalářský koncert Jirky Kadavého   

 
Bendl pod vedením Jiřího Kadavého ml. zazpíval v sobotu 27. února na jeho bakalářském koncertě na Vysoké škole múzických umení v Bratislavě. Jiří Kadavý ml. jako student 3 ročníku oboru sbormistrovství zastává již delší dobu funkci druhého sbormistra vedle prvního sbormistra Josefa Menšíka, který na bakalářském koncertě posílil tenorovou sekci sboru. Jiří Kadavý pro tento koncert nacvičil se sborem některé nové skladby (Ave Maria Patrika Kileena , Exultate Justi Lodovica Grossi da Vidiana, Vyběhla bříza běličká Antonína Dvořáka) a oprášil a do posledního detailu dotáhl řadu již nacvičených skladeb, které v podání Bendlu dlouho nezazněly (Dvořákovy Napadly písně, lidová píseň Mikulecká dědina). Své slovenské premiéry se dočkala i Pálkova Ralbitzská missa, která po 5 letech od premiéry zazněla loni v listopadu v kostele sv. Jakuba v České Třebové. V Bratislavě zazněla většina částí mše. Do z více něž z poloviny zaplněné "Velké sále DVORANA" VŠMU si koncert přišli poslechnout nejen Jirkovi přátelé a studenti fakulty, ale i řada jeho učitelů, včetně doc. Ondreja Šaraje, v jehož třídě Jirka sbormistrovství studuje. Dále přijelo Jirku podpořit několik přátel z České Třebové.Jak potvrdil doc. Šaraj, byl koncert Bendlu v Bratislavě nevídaným zážitkem, a to hlavně z toho důvodu, že studenti oboru sbormistrovství zpravidla vystupují spíše s komorními tělesy, složenými z ostatních studentů fakulty a jejich přátel. Aby přijel vystupovat na bakalářský koncert do Bratislavy 41-členný pěvecký sbor z České republiky, tak to tato fakulta dlouho nezažila. Pro Bendl bylo vystoupení na akademické půdě obrovským zážitkem hlavně proto, že bylo zároveň součástí zkoušky, kterou Jirka zvládnul na výbornou. Bendl, ačkoliv pravidelně reprezentuje město na různých pěveckých festivalech a v rámci spolupráce s partnerskými městy, není tolik zvyklý zpívat před odborným publikem. Členové Bendlu, ač s oslabenou basovou sekcí, dali do vystoupení opravdu všechno a v téměř "soutěžní" atmosféře spolehlivě podali výborný pěvecký výkon, které publikum odměnilo dlouhým potleskem. Odměnou za povedený koncert byla krátká prohlídka Bratislavy včetně návštěvy Bratislavského hradu a společná večeře v akademickém klubu, kde mladý sbormistr poděkoval Bendlu za za dobře odvedenou práci. Za pěvecký sbor Bendl bych chtěla popřát Jirkovi mnoho úspěchů ve zbývajících 2 letech studia sbormistrovství a mnoho talentovaných žáků v jeho třídě na konzervatoři v Kroměříži.
                                                                                                                             Pavla Skopalová

Jiří Kadavý (*26.9.1983) Po studiu na Základní umělecké škole v České Třebové absolvoval Konzervatoř Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži v oboru hra na klavír ve třídě MgA. Vandy Jandové. V letošním roce zakončuje magisterské studium v tomto oboru na VŠMU ve třídě doc. Ivana Gajana. Od roku 2007 souběžně studuje obor dirigování zboru u doc. Ondreja Saraje, Art.Ď. V oboru hra na klavír je držitelem cen z několika Mezinárodních soutěží (Smetanovská klavírní soutěž - laureát, Beethovenův Hradec - finalista), S.místo v přehlídce konzervatoří ČR. Je rovněž účastníkem klavírních kurzů u doc. Aleny Vlasákové (ČR) a Frederique Lagarda (FR). Aktivně též spolupracuje jako sólista s Komorním orchestrem Jaroslava Kociána a jako dirigent s pěveckým sborem Bendi v České Třebové. Od roku 2009 je pedagogem oboru hry na klavír na konzervatoři v Kroměříži.

Fotografie ze zkoušky na koncert, z akademického klubu i ze sobotní (již skoro jarní) Bratislavy 27. února 2010              

O předneseném díle: Premiéra Ralbitzké mše se koná v květnu roku 2004 ve městě Ralbitz, česká premiéra poté 3.10.2004 v České Třebové. Po premiére byl autor hudby dotázán, jaký byl v kompozici jeho záměr. Odpověď: „Já nejsem skladatel, já jsem sbormistr a tohle byl vlastně takový první pokus o zhudebnění." Některé části hudebního textu přímo vychází z lužicko-srbských sakrálních melodií. Jsou zpravidla jednohlasé a nesou zcela evidentní prvky gregoriánského chorálu. Jako kontrast k nim autor postavil úseky s homofonní sazbou a chorálovým principem výstavby. Podle vlastních slov Petra Pálky je vše podřízeno plynulému proudu lidské řeči a hudba je záměrně komponována jednoduchými principy, aby většina částí tohoto díla byla přístupná širokému spektru lidí a pěveckých sborů. Při poslechu díla jako celku se neubráníme pocitu určité monotematičnosti. U mnohých kompozic je tento fakt považovaný za degradující, v Ralbitzké mši však zaujímá pozici stmelujícího prvku. Navíc je nutno podotknout, že dílo má primárně liturgickou funkci, tudíž motivická příbuznost jednotlivých částí je v koncertním provedení - bez liturgického obřadu - více markantní. Charakter každé části je nepopiratelně ovlivněn lužicko-srbskou kulturou. Autor textu - Michal Nawka podal ke každé části mešního obřadu velmi podrobné instrukce a Petr Pálka se snažil charakteru a tradici lužicko-srbské liturgie co nejvíce přiblížit.

Jedná se o první a zároveň i poslední dílo Petra Pálky. Se sborem BENDL ho váže silné pouto, zejména poté, co Petr Pálka 4. 4. 2006 v pouhých 34 letech náhle zemřel, několik dní po získání nejvyšší ceny s dětským pěveckým sborem Severáček na prestižní soutěži v Athénách.