Výroční zpráva o činnosti ZO ČSOP Zlatá studánka v České Třebové za rok 2009                          

Naše organizace má 42 dospělých členů a 51 dětí ve třech oddílech MOP (Mladých ochránců přírody).
Ekocentrum Červenka sídlí v Základní škole Habrmanova ulice, postupně vybavováno nábytkem ze dřeva za finanční podpory ČSOP a LČR.  V dopoledních hodinách slouží k výuce pracovních činností školy, výukovým programům žáků základních škol celého města a okolí a odpoledne dílnám s přírodními materiály a přednáškám pro veřejnost.
 
Za rok 2009 jsme v naší organizaci uskutečnili:  
1.  50 výukových programů pro 800 dětí
2.  16 výletů jedno i vícedenních pro oddíly Mladých ochránců přírody
3.  2 exkurze  (Písečná a Pastvinská přehrada, Krňovice a labská elektrárna Hučák)
4.  21 dílen s přírodními materiály
5.  8 přednášek zaměřených na poznávání přírodních krás různých zemí světa
6.  2 brigády (okolí Ekocentra a na Richterově chatě)
7.  5 osvětových akcí  pro veřejnost (Otvírání Zlaté studánky, Den Země, Den Životního prostředí,
     Den bez aut a Den stromů a Den otevřených dveří v ekocentru).
8.  Spoluúčast na 3 přírodovědných regionálních soutěžích (Poznávání rostlina živočichů pro I. a II. stupeň a Mineralogická olympiáda.
9.  11 výborových a 3 členské schůze ZO ČSOP Zlatá studánka.
10.1x celoměstská Vánoční výstava společně se školami a dalšími organizacemi
11. Byla vydána skládanka o základní organizaci Zlatá studánka ke 30. výročí ČSOP
12. Péče o chráněné území Potočnice v Písečné u Žamberka

V roce 2009 pokračovala ekologická poradna s možností dotazů přímo v ekoporadně každé pondělí od 12.00-16.00 hod. a každou středu od 8.00-12.00 hod. Poradenská činnost v EC Červenka je ale i ve středisku ekologické výchovy STROM v Písečné u Žamberka – zaměřené na ošetřování stromů, na dotazy odpovídá p. Karol Maár.

Grantové programy, do kterých jsme se úspěšně zapojily v roce 2009:                                                                                     

§  EVVO Pardubického kraje pro rok 2009 (Ekocentrum Červenka – středisko environmentální výchovy a Cyklus přednášek, dílen, soutěží, výstav a exkurzí)

§  Program péče o životní prostředí Pardubického kraje pro rok 2009 (Péče o malkoplošné chráněné území ekologické stability, ochrana vodních ploch v Písečné u Žamberka )

§  Dřevo 2009 – Výukový koutek v Ekocentru Červenka (finančně podpořeno LČR a ČSOP).

§  Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina:  (Ekologické výukové programy, Vzdělávání a osvěta široké veřejnosti)

§  Příspěvek na činnost od města Česká Třebová (Práce s dětmi a mládeží)

§  Environmentální poradenství (ČSOP a LČR)

§  Poradenství – zelená úsporám ke Dni Země

ZO ČSOP Zlatá studánka je dobrovolné sdružení členů, kteří připravují akce nejenom pro sebe, ale také nabízejí pravidelně každý měsíc veřejnosti prostřednictvím měsíčníku Zpravodaj v České Třebové, Ústecké Ozvěny v Ústí nad Orlicí, Orlického Deníku a na webu: Četis a Zlatá studánka.Velká účast na všech akcích vypovídá o jejich kvalitě. Všem děkujeme za zveřejňování těchto akcí.

                                                                                                                                                                                 Jana Černá