České trio koncertovalo v Malé scéně                                     


Milan  Langer  –  klavír  Dana  Vlachová – housle    Miroslav  Petráš – violoncello

Návštěva Českého tria  byla pro Českou Třebovou velkým svátkem, a jak ukázalo se tak i pro koncertní umělce, lze tak alespoň soudit podle slov Milana Langera, který se mimo klavírního partu ujal také role konferenciéra.  Program tria byl zaměřen na 200. výročí založení pražské konzervatoře, které bude oslaveno v roce příštím. V programu koncertu byly zařazeny skladby tří ředitelů konzervatoře  a to v pořadí  Josefa Suka  (trio c moll op. 2), současného ředitele Pavla Trojana , kde jsme jen o jediný den přišli o světovou premiéru skladby "Klavírní trio č. 2", když premiéra se uskutečnila včera 17. února v Orlové. Tuto skladbu také uvede české trio na svém plánovaném  březnovém turné do Japonska. Na druhou polovinu koncertu si české trio připravilo Dumky opus 90 Antonína Dvořáka.  Je třeba prozradit, že českotřebovský Kruh přátel hudby udržoval s pražskou konzervatoří dlouhodobou spolupráci a to personálním spojením legendárního Oldřicha Tomeše s Milanem Langerem. Ten také na jevišti mMalé scény vzpomínal na pravidelné koncerty zahraničních studentů pražské konzervatoře v České Třebové, na kterém právě pravidelně hrály  především japonské studentky.  Dobře se to poslouchalo, že tyto koncerty se natrvalo zapsaly také ho historie pražské konzervatoře. (Milan Langer je od roku 1998 pedagogem sólového klavíru a komorní hry na  Pražské konzervatoři a od r. 2006 je vedoucím klavírního oddělení, kde vyučuje naše i zahraniční studenty). Českou Třebovou také s pražskou konzervatoří spojuje osobnost Antonína Bennewitze, který byl také jejím dlouholetým ředitelem. Tuto skutečnost jsme také poznali i v programu především těch prvních ročníků našeho Bennewitzova hudebního festivalu.

Všichni členové souboru patří k vynikajícím instrumentalistům ve svých oborech, věnují se i sólovému vystupování. Působí jako uznávaní pedagogové na Pražské konzervatoři nebo na AMU, kde předávají své bohaté koncertní zkušenosti našim i zahraničním studentům. České trio pokračuje v práci předchozích slavných trií téhož jména, která v téměř nepřetržité řadě od roku 1897 šířila slávu českého interpretačního umění. V nejbližším období České trio čeká zájezd do Japonska. Také na koncertech v Japonsku zazní skladby které mohli vyslechnout českotřebovští posluchači. (mm)