Denní stacionář – ambulantní sociální služba pro seniory   

Rádi bychom Vás čtenáře seznámili s tímto zařízením, které provozují Sociální služby Česká Třebová.  Zařízení slouží osobám, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního  stavu, jejichž situace vyžaduje  pomoc druhé osoby. Zařízení je v provozu již dvanáctý rok, a tak  tuto službu využila řada spokojených uživatelů.  Dříve pod názvem Domovinka a od roku 2007 Denní stacionář s kapacitou 6 uživatelů. V zařízení je o uživatele postaráno od 7.30 do 15.00 hod. O uživatele pečuje pečovatelka, která jim poskytuje potřebnou péči podle potřeby jednotlivých uživatelů. Ráno je převezme pečovatelka v jejich bydlištích a doprovodí je autem pečovatelské služby do Denního stacionáře. Pečovatelka připraví uživatelům snídani, případně dohlédne na užití léků. Následují různé aktivity, sledování programů pro seniory, povídání na různá témata, hraní společenských her, oslavy narozenin apod. V průběhu dne dovezou pečovatelky uživatelům obědy. Uživatelé společně poobědvají a poté odpočívají. Na odpočinek má každý své lůžko, na kterém si podle své potřeby během dne odpočine. Po odpočinku se uživatelé připravují na cestu domů.  Po celou dobu pobytu na uživatele pečovatelka dohlíží, pomáhá jim při zvládání  běžných úkonů péče o vlastní osobu a při úkonech osobní hygieny ve středisku osobní hygieny, které je součástí Denního stacionáře. Pobyt v tomto zařízení je na podkladě smlouvy o poskytování služby sociální péče v Denním stacionáři za stanovenou úhradu.
Nyní není  Denní stacionář plně obsazen, proto pokud Vás zaujala naše nabídka, rádi Vám podáme bližší informace na tel 465 503 510 nebo v kanceláři pečovatelské služby u sociálních pracovnic. Po telefonické dohodě je možno si zařízení i prohlédnout.                                                                
                                                                                                                                                                       Bartoňová Alena