Novinky z Gymnázia Česká Třebová    

Třetím rokem vyučujeme na nižším gymnáziu podle nového školního vzdělávacího programu, na vyšším gymnáziu má letos ŠVP premiéru. Tuto skutečnost jsme se rozhodli pojmout nejenom formálně a z povinnosti, ale snažíme se výuku zkvalitňovat a vytvářet i pozitivnější studijní prostředí. Rádi bychom touto formou informovali veřejnost o připravovaných či již rozběhlých aktivitách, které pomáhají dělat naši školu jedinečnou.
 
1) Vyváženost předmětů přírodovědných a humanitních
Dostatečný (a přitom ne přehnaný) počet hodin matematiky zaručuje absolventům bezproblémový start na vysokých školách ekonomického a technického směru. Studium cizích jazyků umožňuje řadě našich absolventů vycestovat na zahraniční univerzity, popř. v cizině pracovat. Široká je i nabídka volitelných předmětů a je posílena jejich hodinová dotace. To přispívá k větší specializaci studentů v průběhu studia.
 
            2) Výuka španělského jazyka
Španělský jazyk je již mnoho let nejpoptávanějším druhým cizím jazykem. Škola má k dispozici bohaté množství výukového materiálu, několik let zde existuje klub hispánského filmu. Naši studenti každoročně obsazují první místa ve všech kategoriích krajského kola olympiády ve španělštině, v říjnu se zde organizovala konference a workshop Asociace učitelů španělštiny ČR.
 
            3) Připravenost na reformu maturitní zkoušky
Tento rok je ve znamení přípravy na novou podobu maturitní zkoušky. Vyučující gymnázia absolvují všechna školení a projdou závěrečnou certifikací. Díky tomu budeme mít kompletní tým pro organizační zajištění maturit i pro hodnocení výkonů studentů ve všech částech profilové maturitní zkoušky.
 
            4) Fotokroužek gymnázia
Za dobu, co Fotokroužek existuje, získali jeho členové mnoho významných ocenění na republikové úrovni. Podílejí se na významných školních projektech a jejich fotky zdobí nejednu publikaci. O naše studenty – fotografy mají zájem i jiné místní instituce a zvou si je ke spolupráci na pořizování fotodokumentace.
 
            5) Školní časopis Sičák (http://www.gymnct.cz/~halo/)
Své schopnosti mohou naši studenti rozvíjet i přispíváním do studentského elektronického časopisu. Uplatňují tak své literární nadání nebo jen schopnost kriticky vnímat sdělení druhých a situace, které jim nejsou lhostejné.
 
            6) Spolupráce na projektu Za jeden provaz
Projekt Za jeden provaz umožňuje našim studentům proniknout do světa hendikepovaných spoluobčanů. Ve spolupráci s českotřebovským stacionářem se organizují workshopy studentů a klientů, vernisáže prací a v minulém roce se uskutečnil i ples.
 
            7) Zahraniční projekty a exkurze
Dlouhodobě spolupracujeme na řadě mezinárodních projektů, rozvíjíme spolupráci s našimi partnerskými školami z Norska, Slovenska, Německa a Itálie, pravidelně organizujeme exkurze do Francie a Anglie.
 
            8) Spolupráce s Evropským vzdělávacím centrem
Úspěšně se rozvíjí spolupráce s touto prestižní jazykovou školou, která má gymnáziu pomoci rozšířit spektrum nabízených vzdělávacích aktivit pro veřejnost. V této instituci je možné studovat anglický a německý jazyk a skládat mezinárodně uznávané zkoušky. Podle zájmu se do budoucna plánuje nabídka dalších cizích jazyků a příští rok otevření prvního ročníku pomaturitního studia angličtiny.
 
Novinky v roce 2010                                                                 

Rádi bychom obnovili květnové studentské slavnosti Majáles, do kterých bychom rádi vtáhli zábavnou formou i žáky okolních škol.
 
Od nového školního roku (2010/2011) připravujeme pro třídy 1.C a 5.A obohacení části hodin tělocviku o aerobic a kondiční posilování pro dívky a základní kurz sebeobrany, základy kontaktních sportů a posilování pro chlapce.
 
Nabízíme studentům nastupujícím do 1. ročníku čtyřletého studia zapůjčení učebnic pro 1. ročník. Můžeme tímto rodičům ušetřit až několik set korun spojených se začátkem studia jejich dětí.
 
Studentům s vážným zájmem o španělštinu nabídneme navýšení hodinové dotace pro individuální výuku.
 
Studentům vyšších ročníků nabídneme workshopy zaměřené na formální a obsahovou stránku nové maturitní zkoušky s cílem seznámit je podobou testových úloh a naučit je strategiím řešení. 
                                                                                                                      PhDr. Tomáš Kupka, Gymnázium Česká Třebová